Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  180/B

Obchodné meno: 
STAVOSERVIS Bratislava,štátny podnik v likvidácii
  (od: 10.06.1998 do: 03.06.2010)
STAVOSERVIS Bratislava,štátny podnik
  (od: 16.01.1991 do: 09.06.1998)
Sídlo: 
Miletičova 23
Bratislava 820 06
  (od: 03.04.2000 do: 03.06.2010)
Kvetná 13
Bratislava 820 06
  (od: 10.05.1995 do: 02.04.2000)
Bratislava
  (od: 16.01.1991 do: 09.05.1995)
IČO: 
00 699 497
  (od: 16.01.1991)
Deň zápisu: 
16.01.1991
  (od: 16.01.1991)
Deň výmazu: 
04.06.2010
  (od: 04.06.2010)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 04.06.2010)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 16.01.1991)
Predmet činnosti: 
Základným predmetom činnosti štátneho podniku je inžinierska činnosť. technický servis malej mechanizácie, výkony podnikovej skúšobne, prevádzkovanie rekreačných zariadení, podnikových bytov a rádiostaníc. V súlade so všeobecne záväznými predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti
  (od: 16.01.1991 do: 09.05.1995)
dovozno-obchodná činnosť so zahraničím
  (od: 25.03.1991 do: 09.05.1995)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 10.05.1995 do: 03.06.2010)
obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (od: 10.05.1995 do: 03.06.2010)
technický servis malej mechanizácie - opravy výrobkov firmy HILTI
  (od: 10.05.1995 do: 03.06.2010)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (od: 10.05.1995 do: 03.06.2010)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 10.06.1998 do: 03.06.2010)
riaditeľ
  (od: 16.01.1991 do: 09.06.1998)
Vladimír Šimunek
Moskovská 29
Bratislava 811 08
  (od: 20.01.1998 do: 09.06.1998)
Ing. Vladimír Šimunek
Moskovská 29
Bratislava
  (od: 16.01.1991 do: 19.01.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Za štátny podnik v likvidácii podpisuje likvidátor
  (od: 10.06.1998 do: 03.06.2010)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ
  (od: 16.01.1991 do: 09.06.1998)
Odštepný závod: 
Názov: 
STAVOSERVIS Bratislava š.p.odštepný závod Servis HILTI
  (od: 09.07.1991 do: 09.05.1995)
Sídlo: 
Kvetná 13
Bratislava
  (od: 09.07.1991 do: 09.05.1995)
Vedúci: 
Ing Milan Ondrovič
Viškova 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1991 do: 09.05.1995)
 
 
Názov: 
STAVOSERVIS Bratislava š.p. odštepný závod Bytové hospodárstvo
  (od: 09.07.1991 do: 09.05.1995)
Sídlo: 
Kvetná 13
Bratislava
  (od: 09.07.1991 do: 09.05.1995)
Vedúci: 
Pavol Pluha
Zohorská 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.07.1991 do: 09.05.1995)
 
 
Zakladateľ: 
Ministarstvo výstavby a stavebníctva SR
Bratislava
  (od: 16.01.1991 do: 03.06.2010)
Kmeňové imanie: 
5 580 794 EUR
  (od: 20.05.2010 do: 03.06.2010)
168 127 000 Sk
  (od: 20.01.1998 do: 19.05.2010)
257 719 432 Sk
  (od: 11.05.1995 do: 19.01.1998)
146 866 000 Sk
  (od: 26.06.1991 do: 10.05.1995)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
JUDr. Ľuboslava Vendrinská
Sad na Studničkách 20
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.11.2006 Skončenie funkcie: 04.06.2010
  (od: 23.11.2006)
 Likvidátor:
JUDr. Ingrid Gyökeresová
Boriny 1528/34
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.02.2004
  (od: 14.05.2004 do: 22.11.2006)
 Likvidátor:
JUDr. Ingrid Gyökeresová
Boriny 1528/34
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.02.2004 Skončenie funkcie: 31.10.2006
  (od: 23.11.2006 do: 22.11.2006)
 Likvidátor:
Ing Eduard Hronský
Botanická 28
Trnava
  (od: 14.12.1999 do: 12.07.2000)
 Likvidátor:
Ing Vladimír Šimúnek
Moskovská 29
Bratislava 811 01
  (od: 10.06.1998 do: 13.12.1999)
 Likvidátor:
Ing. František Valachovič
Ľ.Čulena 7
Trnava
  (od: 13.07.2000 do: 13.05.2004)
 Likvidátor:
Ing. František Valachovič
Ľ.Čulena 7
Trnava
Skončenie funkcie: 31.01.2004
  (od: 14.05.2004 do: 13.05.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, MVRR-2010-16679/2189-13 zo dňa 12.04.2010 sa rozhodlo o zlúčení štátneho podniku Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii", so sídlom Orolská 3, 010 31 Žilina, IČO: 00 015 474 ako nástupcu so štátnym podnikom STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii, so sídlom Miletičova 23, 820 06 Bratislava, IČO: 00 699 497 ako zanikajúcim štátnym podnikom a o začlenení zostávajúcich aktív a pasív štátneho podniku STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii, do štátneho podniku Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii". Štátny podnik Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii" sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúceho štátneho podniku STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii.
  (od: 04.06.2010)
Dodatok č. 1 zo dňa 17.2.1995 č. 110/1176/210/95, ktorým bola doplnená zakladacia listina š.p. STAVOSERVIS Bratislava k rozhodnutiu ministra hospodárstva SR č. 266/194. Rozhodnutie č. 13 zo dňa 29.11.1994 a Rozhodnutie č. 7 zo dňa 14.6.1994 o zrušení odštepných závodov.
  (od: 10.05.1995 do: 03.06.2010)
Rozhodnutie ministra hospodárstva SR č. 266, zo dňa 8.12.1994 číslo: 110/7896/210/94
  (od: 11.05.1995 do: 03.06.2010)
Rozhodnutím č. 16 ministra výstavby a verejných prác SR zo dňa 12.5.1998 číslo 531/M-1998 v súlade s ust. § 15 a § 12 zák.č. 317/1996 Z.z. ktorým sa mení a doplňa zák. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov s účinnosťou k 31.5.1998 bol štátny podnik zrušený a dňom 1.6.1998 vstúpil do likvidácie
  (od: 10.06.1998 do: 03.06.2010)
Menovací dekrét Ministra výstavby a verejných prác SR zo dňa 28.9.1999 pod č. 745/220/99
  (od: 14.12.1999 do: 03.06.2010)
Menovací dekrét Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 23.2.2000 pod. č. 563/310/2000
  (od: 13.07.2000 do: 03.06.2010)
Rozhodnutím ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 812/M-2001 zo dňa 15.5.2001 sa dňom 1.6.2001 zlučuje STAVEBNÁ OBNOVA, štátny podnik Bratislava v likvidácii, IČO: 00 680 494 a STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii a dňom zlúčenia zostávajúce aktíva a pasíva STAVEBNÁ OBNOVA, štátny podnik Bratislava v likvidácii prešli na STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii ku dňu 5.11.2001.
  (od: 30.10.2001 do: 03.06.2010)
Rozhodnutím ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1420/M-2002 zo dňa 30.8.2002 sa zlučuje Okresný stavebný podnik Nitra, štátny podnik v likvidácii, IČO: 00 181 072 a STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii a dňom zlúčenia zostávajúce aktíva a pasíva Okresného stavebného podniku Nitra, štátny podnik v likvidácii, prešli na STAVOSERVIS Bratislava, štátny podnik v likvidácii.
  (od: 06.05.2004 do: 03.06.2010)
Odvolací dekrét MVRR SR zo dňa 22.1.2004. Funkcia likvidátora Ing. F. Valachoviča sa končí dňom 31.1.2004. Menovací dekrét MVRR SR zo dňa 22.1.2004.
  (od: 14.05.2004 do: 03.06.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  03.10.2023
Dátum výpisu:  04.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)