Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  21/B

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo Bratislava II
  (od: 13.11.2015)
Sídlo: 
Strojnícka 8
Bratislava 827 01
  (od: 01.09.1960)
IČO: 
00 169 382
  (od: 01.09.1960)
Deň zápisu: 
01.09.1960
  (od: 01.09.1960)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.09.1960)
Predmet podnikania (činnosti): 
prenájom spoločných a nebytových priestorov fyzickým a právnickým osobám, spojený so správou budov
  (od: 17.02.2010)
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 17.02.2010)
inžinierska činnosť - Obstarávateľské služby v stavebníctve
  (od: 17.02.2010)
technik požiarnej ochrany
  (od: 17.02.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
  (od: 22.07.2011)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 22.07.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.05.1995)
Dagmar Králičková - Podpredseda predstavenstva
Mierová 319/22
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2021)
Katarína Horváthová - Člen predstavenstva
Ondrejovova 885/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 17.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2021)
Mgr. Jozef Antálek - predseda predstavenstva
Hrachová 16/16697
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2021)
JUDr. Ivan Kičikolev - podpredseda predstavenstva
Svetlá 7/4167
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2021)
Ing. Rastislav Preiner - člen predstavenstva
Mostná 7A/14319
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2021)
Ing. Valer Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15/10066
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2021)
Ing. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Kosodrevinová 20176/55
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 17.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2021)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredsedovia alebo iný poverený člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podľa článku 34, ods. 1 Stanov SBD Bratislava II, platných od 1.1.2008.
  (od: 11.10.2008)
Kontrolná komisia: 
JUDr. Iveta Balalová
Martinčekova 5/730
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2021)
Mgr. Zuzana Špaleková
Podzáhradná 49/10068
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2021)
Janka Listoferová
Mierová 10/316
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2021)
Pavel Šinka
Azalková 4769
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 17.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2021)
Dana Vrbinkovičová
Lotyšská 5179/8
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2021)
Zapisované základné imanie: 
165 969,6 EUR
  (od: 07.07.2009)
Základný členský vklad: 
16,6 EUR
  (od: 07.07.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo 1. septembra 1960, ktorého dňa dala Rada ObNV Bratislava II.-Nivy súhlas pod č. 45/1960 na jeho vznik. Podľa zmluvy o zlúčení zo dňa 24.7.1967, ust. § 91 ods. Zák. č. 109/64 Zb. a článku 58 písm. a/ stanov s predchádzajúcim súhlasom Ústrednej rady družstiev, krajského sekretariátu v Bratislave č. 2408-681/67 zo dňa 2. mája 1967 a č. 2408-1276/67 zo dňa 9.8.1967 zlúčujú sa s týmto družstvo, družstvá: a/ dňom 30.7.1967: Stavebné bytové družstvo zamestnancov Západoslovenských pivovarov, n.p. Bratislava, Szabova č. 15 /zapísané pod číslom Db 173/, b/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Drevoskum v Bratislave, Lamačská č. 5 /Db 136/, c/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri n.p. Ľahké stavebné hmoty, Bratislava, nám. SNP 13/b, /Db 240/, d/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov VŽKG n.p., technická kancelária Bratislava, Leningradská č. 6 /Db 154/, e/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Štátnej leteckej správy-letište v Bratislave so sídlom Bratislava-letište-Ivánka pri Dunaji /Db 132/, f/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Záhradníctva a rekreačných služieb mesta Bratislavy, ul. Odbojárov 9 /Db 212/, g/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov finančnej sústavy pri Štátnej banke čsl. pobočka Bratislava-Staré Mesto, Leningradská 24 /Db 103/, h/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Kovospracujúceho podniku mesta Bratislavy, Obrancov mieru č. 23 /Db 221/, ch/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Štátneho ústavu pre rajonové plánovanie v Bratislave, Vajanského nábr. č. 8 /Db 115/, i/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri Ustave ekonomiky a organizácie stavebníctva v Bratislave, Lamačská č. 8 /Db 235/, j/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Štátneho ústavu Chemoprojekt v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. č. 14 /Db 172/, dňom 10.8.1967: k/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov ČSD II. Bratislava, Klemensova č. 10 /Db 227/. Podľa zmluvy o zlúčení zo dňa 22.augusta 1967 cit. zák. ust., stanov, súhlasu ÚRD zlučujú sa s týmto družstvom, dňom 29.augusta 1967 družstvá: - Stavebné bytové družstvo zamestnancov Technických služieb mesta Bratislavy, Bazova ul. č. 6 /Db 316/, - Stavebné bytové družstvo pracovníkov BAJKAL pri n.p. Termostav Bratislava, Štúrova č. 5 /Db 287/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave s týmto družstvom boli zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo občanov Trnávky pri Obv. NV Trnávka VII /Db 243/, 2/ Stavebné bytové družstvo občanov pri Obvodnom národnom výbore Bratislava VIII.-Ružinov /Db 117/, 3/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Dopravoprojektu, Bratislava /Db 191/, 4/ POKROK, Stavebné bytové družstvo občanov pri ObNV Bratislava-Vinohrady, Bratislava, Šalviova 52 /Db 144/, 5/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov národného podniku MDŽ Bratislava Páričkova 18 /Db 169/, 6/ Stavebné bytové družstvo pracovníkov Štátneho výskumného ústavu textilného Liberec, Automatizačné stredisko, Bratislava /Db 246/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 25.6.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 22.6.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené "Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri ČSPD n.p. Bratislava, ul. ČA č. 39". Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa s týmto družstvom sú zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Čsl. rozhlasu v Bratislave /Db 122/, 2/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri Vojenskej nemocnici v Bratislave /Db 141/, 3/ Stavebné bytové družstvo občanov pri MNV Podunajské Biskupice /Db 178/, 4/ Stabilizačné stavebné bytové družstvo zamestnancov bratislavských organizácií v Bratislave /Db 267/, 5/ Svojpomocné stavebné bytové družstvo zamestnancov chémie a stavebníctva Bratislava /Db 292/, 6/ Svojpomocné stavebné bytové družstvo zamestnancov pri n.p. Strojstav, závod 1 v Bratislave /Db 336/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 31.12.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 13.mája 1974 s týmto družstvom je zlúčené "Druhé stabilizačné stavebné bytové družstvo zamestnancov bratislavských organizácií v Bratislave" /Db 314/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 10.7.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 22.6.1973 s týmto družstvom je zlúčené. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 11.12.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 22.8.1974 s týmto družstvom je zlúčené "Stavebné bytové družstvo CHEMIK zamestnancov CHZJD Bratislava v Bratislave" /Db 214/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28. januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 11.12.1974 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 17.3.1975 s týmto družstvom je dňom 1.1.1975 zlúčené "Stavebné bytové družstvo pracovníkov Polygrafia, Bratislava" /Db 9/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 18.12.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 8. apríla 1975 s týmto družstvom je dňom 1.1.1976 zlúčené: "Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p. Pozemné stavby Bratislava" /Db 93/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972 dohody o zlúčení zo dňa 30.júna 1977 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 26.10.1977 s týmto družstvom je dňom 1.7.1977 zlúčené: "Stavebné bytové družstvo pri Zväze slovenských spisovateľov v Bratislave /Db 236/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.10.1980, dohody o zlúčení zo dňa 1.10.1980, na základe uznesenia 44. zasadnutia Predstavenstva Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 24.11.1976 s účinnosťou od 1.10.1980 je s týmto družstvom zlúčené: "Svojpomocné stavebné bytové družstvo pracovníkov ĽUDIB v Bratislave /Db 373/. Podľa súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 26.10.1977 a dohody o prevode družstevného majetku a členstva užívateľom prechádzajúcich bytov, s týmto družstvom sa zlúčilo bez likvidácie v zmysle § 91 ods. 2 Hosp. zákonníka "Svojpomocné stabilizačné stavebné bytové družstvo pri N.p. Cesty v Bratislave" /Db 317/.
  (od: 01.09.1960)
Stanovy družstva: Boli prijaté zhromaždením delegátov konanom dňa 25.4.1991.
  (od: 10.03.1992)
Členská schôdza družstva konaná dňa 12.12.1992 schválila stanovy v súlade s prísl. ust. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (od: 17.05.1995)
Valným zhromaždením konaným 11.2.1995 bolo zvolené nové predstavenstvo družstva.
  (od: 28.09.1995)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.9.1997. Zápisnica zo ZD zo dňa 28.6.1997. Zápisnica zo ZD zo dňa 11.2.1995. Zápisnica č. 37/97 z predstavenstva zo dňa 4.3.1997. Zápisnica č. 25/96 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.5.1996. Zápisnica zo ZD zo dňa 27.9.1997.
  (od: 18.12.1997)
Zasadnutie zhromaždenia delegátov dňa 5.2.2000.
  (od: 23.03.2000)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, ktoré sa konalo dňa 10.6.2000.
  (od: 08.09.2000)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 1.6.2001.
  (od: 04.04.2002)
Zápisnica č. 1/2002 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 23.2.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov družstva.
  (od: 24.09.2004)
Zápisnica 2/2005 z 2. zasadania predstavenstva SBD Bratislava II zo dňa 23.2.2005.
  (od: 17.03.2005)
Zápisnica z 9. mimoriadneho spoločného zasadania predstavenstva SBD Bratislava II a kontrolnej komisie konaného dňa 30.5.2005.
  (od: 01.07.2005)
Zápisnica 53/2008 z 53.rokovania predstavenstva SBD Bratislava II zo dňa 25.6.2008.
  (od: 01.08.2008)
Zápisnica 1/2009 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 17.1.2009.
  (od: 27.02.2009)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Bratislava II zo dňa 30.05.2009.
  (od: 07.07.2009)
Zápisnica z 28. mimoriadneho Kontrolnej komisie zo dňa 21.10.2015
  (od: 04.12.2015)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Bratislava II. zo dňa 14.01.2017. Zápisnica z 1.rokovania predstavenstva SBD Bratislava II. zo dňa 14.01.2017.
  (od: 31.01.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  27.05.2024
Dátum výpisu:  28.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR