Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  21/B

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo Bratislava II
  (od: 13.11.2015)
Stavebné bytové družstvo Bratislava II.
  (od: 17.05.1995 do: 12.11.2015)
Stavebné bytové družstvo v obvode Bratislava II.
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
Sídlo: 
Strojnícka 8
Bratislava 827 01
  (od: 01.09.1960)
IČO: 
00 169 382
  (od: 01.09.1960)
Deň zápisu: 
01.09.1960
  (od: 01.09.1960)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.09.1960)
Predmet podnikania (činnosti): 
prenájom spoločných a nebytových priestorov fyzickým a právnickým osobám, spojený so správou budov
  (od: 17.02.2010)
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 17.02.2010)
inžinierska činnosť - Obstarávateľské služby v stavebníctve
  (od: 17.02.2010)
technik požiarnej ochrany
  (od: 17.02.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
  (od: 22.07.2011)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 22.07.2011)
správa nehnuteľností s poskytovaním služieb - obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (od: 17.02.2010 do: 21.07.2011)
V rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje:
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
a/ výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekoch, miestností neslúžiacich na bývanie a iných nebytových objektov
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
b/ prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania, príp. prevody družstevných bytov a rodinných domčekov do osobného vlastníctva
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
c/ údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytových a nebytových objektov
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
d/ poskytovanie služieb spojených s bývaním členov
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
e/ poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom a organizáciám
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
f/ materiálno-technickú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
g/ ďalšie činnosti a služby schválené zhromaždením delegátov
  (od: 01.09.1960 do: 09.03.1992)
h/ poskytovanie služieb cestnej nákladnej dopravy pre cudzie potreby
  (od: 01.09.1960 do: 09.03.1992)
g/ poskytovanie služieb pre cudzie potreby
  (od: 10.03.1992 do: 16.05.1995)
h/ poskytovanie služieb cestnej nákladnej dopravy pre cudzie potreby
  (od: 10.03.1992 do: 16.05.1995)
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby rôznymi formami, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru.
  (od: 17.05.1995 do: 16.02.2010)
Družstvo najmä:
  (od: 17.05.1995 do: 16.02.2010)
a/ stavia alebo zabezpečuje výstavbu družstevných bytov, rodinných domčekov, ako aj výstavbu garáží a ateliérov, ktoré prideľuje do nájmu svojim členom
  (od: 17.05.1995 do: 16.02.2010)
b/ stavia alebo zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva alebo nájmu iných subjektov
  (od: 17.05.1995 do: 16.02.2010)
c/ vykonáva alebo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizáciu, prístavby a nadstavby bytov a nebytových priestorov
  (od: 17.05.1995 do: 16.02.2010)
d/ poskytuje alebo zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov
  (od: 17.05.1995 do: 16.02.2010)
e/ prenajíma spoločné a nebytové priestory fyzickým a právnickým osobám
  (od: 17.05.1995 do: 16.02.2010)
f/ vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov
  (od: 17.05.1995 do: 16.02.2010)
g/ vytvára podmienky pre vykonávanie svojpomocnej údržby členmi družstva
  (od: 17.05.1995 do: 16.02.2010)
výroba tepla, rozvod tepla na základe licencie č. 1999T 0192/1 vydaná Ministerstvom hospodárstva Slovejskej republiky
  (od: 08.09.2000 do: 16.02.2010)
ch/ správa nehnuteľností s poskytovaním služieb
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2010)
i/ sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2010)
j/ inžinierska činnosť
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2010)
k/ vedenie účtovníctva
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2010)
l/ elektroinštalatérstvo
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2010)
m/ vodoinštalatérstvo
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2010)
n/ kúrenárske práce
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2010)
o/ automatizované spracovanie dát
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2010)
p/ montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2010)
r/ individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2010)
s/ revízia vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2010)
t/ technik požiarnej ochrany
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2010)
u/ upratovacie práce
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.05.1995)
predstavenstvo
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
Dagmar Králičková - Podpredseda predstavenstva
Mierová 319/22
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2021
  (od: 02.02.2021)
Katarína Horváthová - Člen predstavenstva
Ondrejovova 885/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 17.01.2021
  (od: 02.02.2021)
Mgr. Jozef Antálek - predseda predstavenstva
Hrachová 16/16697
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2021
  (od: 02.02.2021)
JUDr. Ivan Kičikolev - podpredseda predstavenstva
Svetlá 7/4167
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.01.2021
  (od: 02.02.2021)
Ing. Rastislav Preiner - člen predstavenstva
Mostná 7A/14319
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.01.2021
  (od: 02.02.2021)
Ing. Valer Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15/10066
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2021
  (od: 02.02.2021)
Ing. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Kosodrevinová 20176/55
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 17.01.2021
  (od: 02.02.2021)
Ing. Peter Adamec - člen predstavenstva
Korytnická 5
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 31.05.2005
  (od: 01.07.2005 do: 26.02.2009)
Ing. Peter Adamec - člen predstavenstva
Korytnická 5
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 31.05.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 26.02.2009)
Ing. Peter Adamec - predseda
Korytnícka 5
Bratislava
  (od: 23.03.2000 do: 25.02.2005)
Ing. Peter Adamec - predseda
Korytnícka 5
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 25.02.2005)
Ing. Peter Adamec - predseda predstavenstva
Korytnická 5
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 12.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 30.06.2005)
Ing. Peter Adamec - predseda predstavenstva
Korytnická 5
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 12.02.2005 Skončenie funkcie: 30.05.2005
  (od: 01.07.2005 do: 30.06.2005)
Mgr. Jozef Antálek - člen predstavenstva
Čiližská 34
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 12.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 16.03.2005)
Mgr. Jozef Antálek - člen predstavenstva
Čiližská 34
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 12.02.2005 Skončenie funkcie: 23.02.2005
  (od: 17.03.2005 do: 16.03.2005)
Mgr. Jozef Antálek - Podpredseda predstavenstva
Hrachová 16
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 30.01.2017)
Mgr. Jozef Antálek - Podpredseda predstavenstva
Hrachová 16
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2009 Skončenie funkcie: 16.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 30.01.2017)
JUDr. Iveta Balalová - podpredseda
Martinčekova 5
Bratislava
  (od: 23.03.2000 do: 25.02.2005)
JUDr. Iveta Balalová - podpredseda
Martinčekova 5
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 25.02.2005)
JUDr. Iveta Balalová - podpredseda predstavenstva
Martinčekova 5
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 12.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 26.02.2009)
JUDr. Iveta Balalová - podpredseda predstavenstva
Martinčekova 5
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 12.02.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 26.02.2009)
Valér Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 12.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 22.04.2005)
Ing. Valer Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 30.01.2017)
Ing. Valer Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2009 Skončenie funkcie: 16.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 30.01.2017)
Ing. Valér Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 12.02.2005
  (od: 23.04.2005 do: 31.07.2008)
Ing. Valér Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 12.02.2005 Skončenie funkcie: 31.07.2008
  (od: 01.08.2008 do: 31.07.2008)
Ing. Valér Barinka - predseda predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.08.2008
  (od: 01.08.2008 do: 26.02.2009)
Ing. Valér Barinka - predseda predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.08.2008 Skončenie funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 26.02.2009)
Ing. Ladislav Barnoky - predseda
Herlianska 2
Bratislava
  (od: 18.05.1995 do: 27.09.1995)
Ing. Eva Boledovičová - podpredseda
Ipeľská 15
Bratislava
  (od: 18.12.1997 do: 22.03.2000)
Ing. Róbert Bukvay , PhD.
Hornádska 18/5118
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 19.12.2017
  (od: 26.01.2018 do: 06.07.2018)
Ing. Róbert Bukvay , PhD.
Hornádska 18/5118
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 19.12.2017 Skončenie funkcie: 19.06.2018
  (od: 07.07.2018 do: 06.07.2018)
Ing. Miloš Ceconík - člen predstavenstva
M.C.Sklodowskej 9
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 23.02.2005
  (od: 17.03.2005 do: 26.02.2009)
Ing. Miloš Ceconík - člen predstavenstva
M.C.Sklodowskej 9
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 23.02.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 26.02.2009)
Ing. Miloš Ceconík - podpredseda predstavenstva
M. Curie Sklodowskej 9/1511
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 17.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 24.07.2017)
Ing. Miloš Ceconík - podpredseda predstavenstva
M. Curie Sklodowskej 9/1511
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 17.01.2017 Skončenie funkcie: 17.05.2017
  (od: 25.07.2017 do: 24.07.2017)
Ing. Miloš Ceconík - Predseda predstavenstva
M. C. Sklodowskej 9
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 30.01.2017)
Ing. Miloš Ceconík - Predseda predstavenstva
M. C. Sklodowskej 9
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 17.01.2009 Skončenie funkcie: 16.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 30.01.2017)
Ing. Petr Garai
Mierová 10
Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 17.12.1997)
Doc. Ing. Ivan Georgiev , CSc. - podpredseda
Vajnorská 6
Bratislava
  (od: 10.03.1992 do: 16.05.1995)
Doc. Ing. Ivan Georgiev , CSc. - podpredseda
Vajnorská 6
Bratislava
  (od: 17.05.1995 do: 27.09.1995)
Oľga Hájková
Hanzlíčkova 21
Bratislava
  (od: 01.09.1960 do: 09.03.1992)
Ing. Vladimír Hanzel
Jégého 9
Bratislava
  (od: 18.12.1997 do: 22.03.2000)
Ing. Vladimír Hanzel - člen predstavenstva
Jégého 19
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 24.04.2009)
Ing. Vladimír Hanzel - člen predstavenstva
Jégého 19/220
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 17.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 25.01.2018)
Ing. Vladimír Hanzel - člen predstavenstva
Jégého 19/220
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 17.01.2017 Skončenie funkcie: 19.12.2017
  (od: 26.01.2018 do: 25.01.2018)
Ing. Vladimír Hanzel - podpredseda
Jégého 19
Bratislava
  (od: 23.03.2000 do: 25.02.2005)
Ing. Vladimír Hanzel - podpredseda
Jégého 19
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 25.02.2005)
Ing. Vladimír Hanzel - podpredseda predstavenstva
Jégého 19
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 17.01.2009
  (od: 25.04.2009 do: 30.01.2017)
Ing. Vladimír Hanzel - podpredseda predstavenstva
Jégého 19
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 17.01.2009 Skončenie funkcie: 16.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 30.01.2017)
Ing. Silvia Havránková
Šalviova 26
Bratislava
  (od: 10.03.1992 do: 16.05.1995)
Ing. Silvia Havránková
Šalviová 26
Bratislava
  (od: 17.05.1995 do: 27.09.1995)
Ján Holoda
A. Mráza 3
Bratislava
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
Ján Holoda
A. Mráza 3
Bratislava
  (od: 17.05.1995 do: 27.09.1995)
Ing. Emil Hostačný
Toplianska 28
Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 17.12.1997)
Ing. Emil Hostačný
Toplianska 28
Bratislava
  (od: 18.12.1997 do: 22.03.2000)
Ing. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 12.02.2005
  (od: 12.04.2005 do: 26.02.2009)
Ing. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 12.02.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 26.02.2009)
Ing. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 30.01.2017)
Ing. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2009 Skončenie funkcie: 16.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 30.01.2017)
Mgr. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 12.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 11.04.2005)
Ing. Rudolf Janík - náhradník
Zálužická 7
Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 17.12.1997)
Ing. Rudolf Janík , CSc.
Zálužická 7
Bratislava
  (od: 18.12.1997 do: 22.03.2000)
Ing. Rudolf Janík , CSc.
Zálužická 7
Bratislava
  (od: 23.03.2000 do: 25.02.2005)
Ing. Rudolf Janík , CSc.
Zálužická 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 25.02.2005)
Milan Ježo
Palkovičova 7
Bratislava
  (od: 03.11.2000 do: 25.02.2005)
Milan Ježo
Palkovičova 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 25.02.2005)
Július Kaliský
Hronská 2
Bratislava
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
Július Kaliský
Hronská 2
Bratislava
  (od: 17.05.1995 do: 27.09.1995)
JUDr. Ivan Kičikolev - člen predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 30.06.2005)
JUDr. Ivan Kičikolev - člen predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.02.2005 Skončenie funkcie: 31.05.2005
  (od: 01.07.2005 do: 30.06.2005)
JUDr. Ivan Kičikolev - člen predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.08.2008
  (od: 01.08.2008 do: 26.02.2009)
JUDr. Ivan Kičikolev - člen predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.08.2008 Skončenie funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 26.02.2009)
JUDr. Ivan Kičikolev - člen predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 30.01.2017)
JUDr. Ivan Kičikolev - člen predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.01.2009 Skončenie funkcie: 16.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 30.01.2017)
JUDr. Ivan Kičikolev - predseda predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.06.2005
  (od: 01.07.2005 do: 31.07.2008)
JUDr. Ivan Kičikolev - predseda predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.06.2005 Skončenie funkcie: 31.07.2008
  (od: 01.08.2008 do: 31.07.2008)
Peter Kováč
Mierova 28
Bratislava
  (od: 23.03.2000 do: 02.11.2000)
Ing. Miroslav Kováč - predseda
Hornádska 14
Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 17.12.1997)
Ing. Ivan Krajči
Gaolánova 5
Bratislava
  (od: 01.09.1960 do: 09.03.1992)
Ing. Ivan Križka - predseda
Miletičova 12
Bratislava
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
Ing. Ivan Križka - predseda
Miletičova 12
Bratislava
  (od: 17.05.1995 do: 17.05.1995)
Ing. Marián Macuriak - podpredseda
Lotyšská 42
Bratislava
  (od: 01.09.1960 do: 09.03.1992)
PhDr. Jana Miklovičová
Mraziarenská 3
Bratislava
  (od: 23.03.2000 do: 25.02.2005)
PhDr. Jana Miklovičová
Mraziarenská 3
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 25.02.2005)
Ing. Jaroslav Mráz - podpredseda
Račianska 6
Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 17.12.1997)
Ing. Jaroslav Mráz - predseda
Rajčianska 6
Bratislava
  (od: 18.12.1997 do: 22.03.2000)
Doc. Ing. Milan Rajňák , CSc.
Muškátova 34
Bratislava
  (od: 01.09.1960 do: 09.03.1992)
Edzit Rakovský
Mierová 16
Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 17.12.1997)
Edzit Rakovský
Mierová 16
Bratislava
  (od: 18.12.1997 do: 22.03.2000)
Ing. Róbert Riegler
Palkovičova 1
Bratislava
  (od: 10.03.1992 do: 16.05.1995)
Ing. Róbert Rigler
Palkovičova 1
Bratislava
  (od: 17.05.1995 do: 27.09.1995)
Ing. Jozef Schill , CSc.
Astrova 16
Bratislava
  (od: 17.05.1995 do: 17.05.1995)
Ing. Jozef Schill , CSc.
Astrova 6
Bratislava
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
Ing. Jozef Schill , CSc. - podpredseda
Astrova 6
Bratislava
  (od: 18.05.1995 do: 27.09.1995)
RNDr. Peter Stanovský
Exnárova 23
Bratislava
  (od: 23.03.2000 do: 25.02.2005)
RNDr. Peter Stanovský
Exnárova 23
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 25.02.2005)
RNDr. Peter Stanovský - člen predstavenstva
Exnárova 23
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 30.01.2017)
RNDr. Peter Stanovský - člen predstavenstva
Exnárova 23
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 17.01.2009 Skončenie funkcie: 16.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 30.01.2017)
RNDr. Peter Stanovský - podpredseda predstavenstva
Exnárova 23
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 12.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 26.02.2009)
RNDr. Peter Stanovský - podpredseda predstavenstva
Exnárova 23
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 12.02.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 26.02.2009)
Ing. Darina Szabová - náhradník
Hornádska 14
Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 17.12.1997)
JUDr. Elena Šteričová
Martinčekova 10
Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 17.12.1997)
Ing. Viera Tomčíková
Karadžičova 6
Bratislava
  (od: 23.03.2000 do: 25.02.2005)
Ing. Viera Tomčíková
Karadžičova 6
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 25.02.2005)
Peter Trnkal
Čiližská 18
Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 17.12.1997)
JUDr. Terézia Turkovičová
Mesačná 15
Bratislava
  (od: 23.03.2000 do: 25.02.2005)
JUDr. Terézia Turkovičová
Mesačná 15
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 25.02.2005)
Ing. Jiřina Vitázková
Ostredská 20
Bratislava
  (od: 18.12.1997 do: 22.03.2000)
Ing. Boris Vojtáš
Radarova 6
Bratislava
  (od: 10.03.1992 do: 16.05.1995)
Ing. Boris Vojtáš
Radarova 6
Bratislava
  (od: 17.05.1995 do: 27.09.1995)
Zdenek Wolf
Staré záhrady 8
Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 17.12.1997)
Zdeněk Wolf
Staré Záhrady 8
Bratislava
  (od: 18.12.1997 do: 22.03.2000)
Ing. arch. František Žák - podpredseda
Korytnícka 6
Bratislava
  (od: 28.09.1995 do: 17.12.1997)
Ing. arch. František Žák - podpredseda
Korytnícka 6
Bratislava
  (od: 18.12.1997 do: 22.03.2000)
Mgr. Jozef Antálek - predseda predstavenstva
Hrachová 16/16697
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2017 Skončenie funkcie: 16.01.2021
  (od: 02.02.2021 do: 01.02.2021)
JUDr. Ivan Kičikolev - podpredseda predstavenstva
Svetlá 7/4167
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.01.2017 Skončenie funkcie: 16.01.2021
  (od: 02.02.2021 do: 01.02.2021)
Ing. Valer Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15/10066
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2017 Skončenie funkcie: 16.01.2021
  (od: 02.02.2021 do: 01.02.2021)
Dagmar Králičková - člen predstavenstva
Mierová 22/319
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2017 Skončenie funkcie: 16.01.2021
  (od: 02.02.2021 do: 01.02.2021)
Ing. Rastislav Preiner - člen predstavenstva
Mostná 7A/14319
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.01.2017 Skončenie funkcie: 16.01.2021
  (od: 02.02.2021 do: 01.02.2021)
Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 21.06.2017 Skončenie funkcie: 16.01.2021
  (od: 02.02.2021 do: 01.02.2021)
Dagmar Králičková - člen predstavenstva
Mierová 22/319
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 01.02.2021)
Mgr. Jozef Antálek - predseda predstavenstva
Hrachová 16/16697
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 01.02.2021)
JUDr. Ivan Kičikolev - podpredseda predstavenstva
Svetlá 7/4167
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 01.02.2021)
Ing. Rastislav Preiner - člen predstavenstva
Mostná 7A/14319
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 01.02.2021)
Ing. Valer Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15/10066
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 01.02.2021)
Ing. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 21.06.2017
  (od: 25.07.2017 do: 01.02.2021)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredsedovia alebo iný poverený člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podľa článku 34, ods. 1 Stanov SBD Bratislava II, platných od 1.1.2008.
  (od: 11.10.2008)
Podľa článku 36 Stanov SBD Bratislava II platných od 1.1.2008.
  (od: 01.08.2008 do: 10.10.2008)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje pri rokovaní predstavenstva podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podľa článku 37 Stanov SBD Bratislava II platných od 1. januára 2003.
  (od: 01.07.2005 do: 31.07.2008)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje pri rokovaní predstavenstva podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 17.05.1995 do: 30.06.2005)
Družsto zastupuje predseda a na základe písomného poverenia podpredseda, alebo iný poverený člen predstavenstva. Právne úkony družstva, o ktorých rozhoduje predstavenstvo a na ktoré je potrebná písomná forma, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 01.09.1960 do: 16.05.1995)
Kontrolná komisia: 
JUDr. Iveta Balalová
Martinčekova 5/730
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.01.2021
  (od: 02.02.2021)
Mgr. Zuzana Špaleková
Podzáhradná 49/10068
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2021
  (od: 02.02.2021)
Janka Listoferová
Mierová 10/316
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2021
  (od: 02.02.2021)
Pavel Šinka
Azalková 4769
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 17.01.2021
  (od: 02.02.2021)
Dana Vrbinkovičová
Lotyšská 5179/8
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2021
  (od: 02.02.2021)
Ing. Peter Adamec - člen dozorného orgánu
Korytnická 5
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 30.01.2017)
Ing. Peter Adamec - člen dozorného orgánu
Korytnická 5
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.01.2009 Skončenie funkcie: 16.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 30.01.2017)
JUDr. Iveta Balalová - člen dozorného orgánu
Martinčekova 5
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 30.01.2017)
JUDr. Iveta Balalová - člen dozorného orgánu
Martinčekova 5
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.01.2009 Skončenie funkcie: 16.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 30.01.2017)
Ing. Vladimír Hanzel
Jégého 19
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 12.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 26.02.2009)
Ing. Vladimír Hanzel
Jégého 19
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 12.02.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 26.02.2009)
Ladislav Jakabovič
Korytnická 7
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 12.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 26.02.2009)
Ladislav Jakabovič
Korytnická 7
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 12.02.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 26.02.2009)
Ing. Ladislav Jakabovič - člen dozorného orgánu
Korytnicka 7
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 03.12.2015)
Ing. Ladislav Jakabovič - člen dozorného orgánu
Korytnicka 7
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 17.01.2009 Skončenie funkcie: 27.09.2015
  (od: 04.12.2015 do: 03.12.2015)
Janka Listoferová
Mierová 10
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 21.10.2015
  (od: 04.12.2015 do: 30.01.2017)
Janka Listoferová
Mierová 10
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 21.10.2015 Skončenie funkcie: 16.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 30.01.2017)
Pavel Šinka - člen dozorného orgánu
Azalková 4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 30.01.2017)
Pavel Šinka - člen dozorného orgánu
Azalková 4
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 17.01.2009 Skončenie funkcie: 16.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 30.01.2017)
Mgr. Zuzana Špaleková
Podzáhradná 49
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 12.02.2005
  (od: 26.02.2005 do: 26.02.2009)
Mgr. Zuzana Špaleková
Podzáhradná 49
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 12.02.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 26.02.2009)
Mgr. Zuzana Špaleková - člen dozorného orgánu
Podzáhradná 49
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2009
  (od: 27.02.2009 do: 30.01.2017)
Mgr. Zuzana Špaleková - člen dozorného orgánu
Podzáhradná 49
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2009 Skončenie funkcie: 16.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 30.01.2017)
JUDr. Iveta Balalová
Martinčekova 5/730
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.01.2017 Skončenie funkcie: 16.01.2021
  (od: 02.02.2021 do: 01.02.2021)
Mgr. Zuzana Špaleková
Podzáhradná 49/10068
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2017 Skončenie funkcie: 16.01.2021
  (od: 02.02.2021 do: 01.02.2021)
Katarína Horváthová
Ondrejovova 5/885
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 17.01.2017 Skončenie funkcie: 16.01.2021
  (od: 02.02.2021 do: 01.02.2021)
Janka Listoferová
Mierová 10/316
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2017 Skončenie funkcie: 16.01.2021
  (od: 02.02.2021 do: 01.02.2021)
Pavel Šinka
Azalková 4769
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 17.01.2017 Skončenie funkcie: 16.01.2021
  (od: 02.02.2021 do: 01.02.2021)
JUDr. Iveta Balalová
Martinčekova 5/730
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 01.02.2021)
Mgr. Zuzana Špaleková
Podzáhradná 49/10068
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 17.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 01.02.2021)
Katarína Horváthová
Ondrejovova 5/885
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 17.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 01.02.2021)
Janka Listoferová
Mierová 10/316
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 01.02.2021)
Pavel Šinka
Azalková 4769
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 17.01.2017
  (od: 31.01.2017 do: 01.02.2021)
Zapisované základné imanie: 
165 969,6 EUR
  (od: 07.07.2009)
165 969,594371 EUR
  (od: 17.02.2009 do: 06.07.2009)
5 000 000 Sk
  (od: 24.09.2004 do: 16.02.2009)
14 753 000 Sk
  (od: 17.05.1995 do: 23.09.2004)
Základný členský vklad: 
16,6 EUR
  (od: 07.07.2009)
3 000 Sk
  (od: 17.05.1995 do: 03.04.2002)
500 Sk
  (od: 04.04.2002 do: 16.02.2009)
16,59696 EUR
  (od: 17.02.2009 do: 06.07.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo 1. septembra 1960, ktorého dňa dala Rada ObNV Bratislava II.-Nivy súhlas pod č. 45/1960 na jeho vznik. Podľa zmluvy o zlúčení zo dňa 24.7.1967, ust. § 91 ods. Zák. č. 109/64 Zb. a článku 58 písm. a/ stanov s predchádzajúcim súhlasom Ústrednej rady družstiev, krajského sekretariátu v Bratislave č. 2408-681/67 zo dňa 2. mája 1967 a č. 2408-1276/67 zo dňa 9.8.1967 zlúčujú sa s týmto družstvo, družstvá: a/ dňom 30.7.1967: Stavebné bytové družstvo zamestnancov Západoslovenských pivovarov, n.p. Bratislava, Szabova č. 15 /zapísané pod číslom Db 173/, b/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Drevoskum v Bratislave, Lamačská č. 5 /Db 136/, c/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri n.p. Ľahké stavebné hmoty, Bratislava, nám. SNP 13/b, /Db 240/, d/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov VŽKG n.p., technická kancelária Bratislava, Leningradská č. 6 /Db 154/, e/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Štátnej leteckej správy-letište v Bratislave so sídlom Bratislava-letište-Ivánka pri Dunaji /Db 132/, f/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Záhradníctva a rekreačných služieb mesta Bratislavy, ul. Odbojárov 9 /Db 212/, g/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov finančnej sústavy pri Štátnej banke čsl. pobočka Bratislava-Staré Mesto, Leningradská 24 /Db 103/, h/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Kovospracujúceho podniku mesta Bratislavy, Obrancov mieru č. 23 /Db 221/, ch/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Štátneho ústavu pre rajonové plánovanie v Bratislave, Vajanského nábr. č. 8 /Db 115/, i/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri Ustave ekonomiky a organizácie stavebníctva v Bratislave, Lamačská č. 8 /Db 235/, j/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Štátneho ústavu Chemoprojekt v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. č. 14 /Db 172/, dňom 10.8.1967: k/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov ČSD II. Bratislava, Klemensova č. 10 /Db 227/. Podľa zmluvy o zlúčení zo dňa 22.augusta 1967 cit. zák. ust., stanov, súhlasu ÚRD zlučujú sa s týmto družstvom, dňom 29.augusta 1967 družstvá: - Stavebné bytové družstvo zamestnancov Technických služieb mesta Bratislavy, Bazova ul. č. 6 /Db 316/, - Stavebné bytové družstvo pracovníkov BAJKAL pri n.p. Termostav Bratislava, Štúrova č. 5 /Db 287/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave s týmto družstvom boli zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo občanov Trnávky pri Obv. NV Trnávka VII /Db 243/, 2/ Stavebné bytové družstvo občanov pri Obvodnom národnom výbore Bratislava VIII.-Ružinov /Db 117/, 3/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Dopravoprojektu, Bratislava /Db 191/, 4/ POKROK, Stavebné bytové družstvo občanov pri ObNV Bratislava-Vinohrady, Bratislava, Šalviova 52 /Db 144/, 5/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov národného podniku MDŽ Bratislava Páričkova 18 /Db 169/, 6/ Stavebné bytové družstvo pracovníkov Štátneho výskumného ústavu textilného Liberec, Automatizačné stredisko, Bratislava /Db 246/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 25.6.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 22.6.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené "Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri ČSPD n.p. Bratislava, ul. ČA č. 39". Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa s týmto družstvom sú zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Čsl. rozhlasu v Bratislave /Db 122/, 2/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri Vojenskej nemocnici v Bratislave /Db 141/, 3/ Stavebné bytové družstvo občanov pri MNV Podunajské Biskupice /Db 178/, 4/ Stabilizačné stavebné bytové družstvo zamestnancov bratislavských organizácií v Bratislave /Db 267/, 5/ Svojpomocné stavebné bytové družstvo zamestnancov chémie a stavebníctva Bratislava /Db 292/, 6/ Svojpomocné stavebné bytové družstvo zamestnancov pri n.p. Strojstav, závod 1 v Bratislave /Db 336/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 31.12.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 13.mája 1974 s týmto družstvom je zlúčené "Druhé stabilizačné stavebné bytové družstvo zamestnancov bratislavských organizácií v Bratislave" /Db 314/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 10.7.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 22.6.1973 s týmto družstvom je zlúčené. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 11.12.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 22.8.1974 s týmto družstvom je zlúčené "Stavebné bytové družstvo CHEMIK zamestnancov CHZJD Bratislava v Bratislave" /Db 214/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28. januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 11.12.1974 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 17.3.1975 s týmto družstvom je dňom 1.1.1975 zlúčené "Stavebné bytové družstvo pracovníkov Polygrafia, Bratislava" /Db 9/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 18.12.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 8. apríla 1975 s týmto družstvom je dňom 1.1.1976 zlúčené: "Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p. Pozemné stavby Bratislava" /Db 93/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972 dohody o zlúčení zo dňa 30.júna 1977 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 26.10.1977 s týmto družstvom je dňom 1.7.1977 zlúčené: "Stavebné bytové družstvo pri Zväze slovenských spisovateľov v Bratislave /Db 236/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.10.1980, dohody o zlúčení zo dňa 1.10.1980, na základe uznesenia 44. zasadnutia Predstavenstva Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 24.11.1976 s účinnosťou od 1.10.1980 je s týmto družstvom zlúčené: "Svojpomocné stavebné bytové družstvo pracovníkov ĽUDIB v Bratislave /Db 373/. Podľa súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 26.10.1977 a dohody o prevode družstevného majetku a členstva užívateľom prechádzajúcich bytov, s týmto družstvom sa zlúčilo bez likvidácie v zmysle § 91 ods. 2 Hosp. zákonníka "Svojpomocné stabilizačné stavebné bytové družstvo pri N.p. Cesty v Bratislave" /Db 317/.
  (od: 01.09.1960)
Stanovy družstva: Boli prijaté zhromaždením delegátov konanom dňa 25.4.1991.
  (od: 10.03.1992)
Členská schôdza družstva konaná dňa 12.12.1992 schválila stanovy v súlade s prísl. ust. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (od: 17.05.1995)
Valným zhromaždením konaným 11.2.1995 bolo zvolené nové predstavenstvo družstva.
  (od: 28.09.1995)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.9.1997. Zápisnica zo ZD zo dňa 28.6.1997. Zápisnica zo ZD zo dňa 11.2.1995. Zápisnica č. 37/97 z predstavenstva zo dňa 4.3.1997. Zápisnica č. 25/96 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.5.1996. Zápisnica zo ZD zo dňa 27.9.1997.
  (od: 18.12.1997)
Zasadnutie zhromaždenia delegátov dňa 5.2.2000.
  (od: 23.03.2000)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, ktoré sa konalo dňa 10.6.2000.
  (od: 08.09.2000)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 1.6.2001.
  (od: 04.04.2002)
Zápisnica č. 1/2002 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 23.2.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov družstva.
  (od: 24.09.2004)
Zápisnica 2/2005 z 2. zasadania predstavenstva SBD Bratislava II zo dňa 23.2.2005.
  (od: 17.03.2005)
Zápisnica z 9. mimoriadneho spoločného zasadania predstavenstva SBD Bratislava II a kontrolnej komisie konaného dňa 30.5.2005.
  (od: 01.07.2005)
Zápisnica 53/2008 z 53.rokovania predstavenstva SBD Bratislava II zo dňa 25.6.2008.
  (od: 01.08.2008)
Zápisnica 1/2009 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 17.1.2009.
  (od: 27.02.2009)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Bratislava II zo dňa 30.05.2009.
  (od: 07.07.2009)
Zápisnica z 28. mimoriadneho Kontrolnej komisie zo dňa 21.10.2015
  (od: 04.12.2015)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Bratislava II. zo dňa 14.01.2017. Zápisnica z 1.rokovania predstavenstva SBD Bratislava II. zo dňa 14.01.2017.
  (od: 31.01.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  14.07.2024
Dátum výpisu:  16.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR