Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  698/V

Obchodné meno: 
NOVITECH a.s.
  (od: 21.12.1995)
Sídlo: 
Moyzesova 58
Košice 040 01
  (od: 21.12.1995)
IČO: 
31 718 868
  (od: 21.12.1995)
Deň zápisu: 
01.01.1996
  (od: 21.12.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.12.1995)
Predmet činnosti: 
konzultačná a poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítačov (hardware) a v oblasti informačných systémov
  (od: 26.04.1996)
dodávka a konzultačná činnosť ohľadne programov na spracovanie dát (software)
  (od: 26.04.1996)
dodávka, inštalácia a servis prostriedkov výpočtovej techniky a kancelárskych strojov
  (od: 26.04.1996)
navrhovanie a dodávka informačných systémov (mimo elektrických rozvodov)
  (od: 26.04.1996)
inštalácia, odskúšavanie a servis počítačových programov
  (od: 21.09.2010)
služby pri automatizovanom spracovaní a prenosu dát
  (od: 26.04.1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 26.04.1996)
odborné služby - údržba a oprava počítačových informačných systémov
  (od: 26.04.1996)
finančný a operatívny leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (od: 26.04.1996)
organizácia výstav, školení a kurzov
  (od: 26.04.1996)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 26.04.1996)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 26.04.1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 26.04.1996)
agentúrna činnosť
  (od: 26.04.1996)
databanková činnosť
  (od: 26.04.1996)
faktoring a forfaiting
  (od: 26.04.1996)
vyhotovenie zvukových záznamov a videozáznamov
  (od: 26.04.1996)
veľkoobchod a maloobchod s tovarmi z oblasti výpočtovej techniky - mimo riadnej predajne
  (od: 26.04.1996)
marketing, činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 26.04.1996)
služby počítačových a (dátových) sietí
  (od: 26.04.1996)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 26.04.1996)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, technických vied a informačných technológii
  (od: 24.07.2010)
inštalácia, odskúšavanie a servis počítačočových programov
  (od: 26.04.1996 do: 20.09.2010)
obchodná činnosť v odbore: výpočtová technika
  (od: 21.12.1995 do: 25.04.1996)
prenájom kancelárskej techniky
  (od: 21.12.1995 do: 25.04.1996)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 21.12.1995 do: 25.04.1996)
navrhovanie a školenie v oblasti informačných systémov
  (od: 21.12.1995 do: 25.04.1996)
poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 21.12.1995 do: 25.04.1996)
vyhotovenie programov na zákazku
  (od: 21.12.1995 do: 25.04.1996)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu objektov bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
  (od: 16.12.2002 do: 23.07.2010)
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia
  (od: 16.12.2002 do: 23.07.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.12.2002)
predstavenstvo
  (od: 11.07.2002 do: 15.12.2002)
predstavenstvo
  (od: 27.07.2001 do: 10.07.2002)
predstavenstvo
  (od: 26.04.1996 do: 26.07.2001)
predstavenstvo
  (od: 21.12.1995 do: 25.04.1996)
Ing. Peter Birčák - podpredseda
Myslavská 778/232
Košice-Myslava 040 16
Vznik funkcie: 20.06.2005
  (od: 19.07.2005)
Ing. Martin Greš - člen
Macákova 173/16
Košice-Lorinčík 040 11
Vznik funkcie: 03.06.2008
  (od: 14.10.2008)
Ing. Jozef Balun - člen
Hemerkova 13
Košice
  (od: 26.04.1996 do: 15.02.2001)
Ing. Peter Birčák - člen
Považská 34
Košice
  (od: 21.12.1995 do: 04.10.1999)
Ing. Peter Birčák - predseda
Hemerkova 18
Košice
  (od: 05.10.1999 do: 15.02.2001)
Ing. Martin Greš
Štúrova 24
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.06.2008
  (od: 01.07.2008 do: 13.10.2008)
Ing. Martin Jakabčin - člen
Krosnianska 37
Košice
  (od: 21.12.1995 do: 22.08.2000)
Ing. Pavel Karlík - člen
Svätovojtešská 23
Bratislava
Skončenie funkcie: 01.07.2002
  (od: 23.08.2000 do: 10.07.2002)
Ing. Pavel Karlík - člen
Svätovojtešská 23
Bratislava
Vznik funkcie: 02.07.2002
  (od: 11.07.2002 do: 18.07.2005)
Ing. Dušan Lukášik - člen
Námestie Osloboditeľov 24
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 20.06.2005
  (od: 19.07.2005 do: 30.06.2008)
Ing. Dušan Lukášik - člen
Námestie Osloboditeľov 24
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 20.06.2005 Skončenie funkcie: 03.06.2008
  (od: 01.07.2008 do: 30.06.2008)
Ing. Dušan Lukášik - podpredseda
Námestie Osloboditeľov 24
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 02.07.2002
  (od: 11.07.2002 do: 18.07.2005)
Ing. Dušan Lukášik - podpredseda
Námestie Osloboditeľov 24
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 02.07.2002 Skončenie funkcie: 20.06.2005
  (od: 19.07.2005 do: 18.07.2005)
Ing. Juraj Mičko - člen
Aténska 24
Košice
  (od: 16.02.2001 do: 26.07.2001)
Ing. Juraj Mičko - podpredseda
Aténska 24
Košice
Skončenie funkcie: 01.07.2002
  (od: 27.07.2001 do: 10.07.2002)
Ing. Attila Tóth , CSc - predseda
Moravská 33
Košice
Skončenie funkcie: 01.07.2002
  (od: 16.02.2001 do: 10.07.2002)
Ing. Attila Tóth , CSc. - predseda
Moravská 33
Košice
  (od: 21.12.1995 do: 04.10.1999)
Ing. Attila Tóth , CSc. - predseda
Moravská 33
Košice
Vznik funkcie: 02.07.2002
  (od: 11.07.2002 do: 18.07.2005)
Ing. Pavel Karlík - člen
Svätovojtešská 23
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 02.07.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 16.06.2020 do: 15.06.2020)
Ing. Jozef Balun - člen
Bezručova 1144/20
Košice - Krásna 040 18
Vznik funkcie: 20.06.2005 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 16.06.2020 do: 15.06.2020)
Ing. Attila Tóth , CSc. - predseda
Moravská 33
Košice 040 01
Vznik funkcie: 02.07.2002
  (od: 19.07.2005 do: 15.06.2020)
Ing. Jozef Balun - člen
Bezručova 1144/20
Košice - Krásna 040 18
Vznik funkcie: 20.06.2005
  (od: 19.07.2005 do: 15.06.2020)
Ing. Pavel Karlík - člen
Svätovojtešská 23
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 02.07.2002
  (od: 19.07.2005 do: 15.06.2020)
Ing. Attila Tóth , CSc. - predseda
Gruberbeerig 3
Wiltz L-9538
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 02.07.2002
  (od: 16.06.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť je oprávnený konať a listiny podpisovať výlučne predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti, člen predstavenstva k svojmu menu a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 16.12.2002)
Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne, alebo predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii, pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 11.07.2002 do: 15.12.2002)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať predseda a podpredseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii, pripojí člen predstavenstva vlastnoručný podpis.
  (od: 27.07.2001 do: 10.07.2002)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať členovia predstavenstva, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii, pripojí člen predstavenstva vlastnoručný podpis.
  (od: 26.04.1996 do: 26.07.2001)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 21.12.1995 do: 25.04.1996)
Odštepný závod: 
Názov: 
NOVITECH a.s. odštepný závod Praha
  (od: 21.07.1999 do: 10.05.2000)
Sídlo: 
Čiklova 7
Praha 2 128 00
Česká republika
  (od: 21.07.1999 do: 10.05.2000)
Vedúci: 
Ing. Ján Kroužek
Čiklova 7
Praha 2
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1999 do: 10.05.2000)
 
 
Názov: 
NOVITECH a.s. odštepný závod Ostrava
  (od: 04.08.1997 do: 20.07.1999)
Sídlo: 
Na obvodu 41
Ostrava 703 00
Česká republika
  (od: 04.08.1997 do: 20.07.1999)
 
 
Názov: 
NOVITECH a.s. odštepný závod Praha
  (od: 04.08.1997 do: 20.07.1999)
Sídlo: 
Wenzigova 15
Praha 2
Česká republika
  (od: 04.08.1997 do: 20.07.1999)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Knotek CSc.
Dolomitova 275
Praha 5
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.1997 do: 20.07.1999)
 
 
Názov: 
NOVITECH a.s. odštepný závod Ostrava
  (od: 26.04.1996 do: 03.08.1997)
Sídlo: 
Na obvodu 41
Ostrava 703 00
Česká republika
  (od: 26.04.1996 do: 03.08.1997)
Vedúci: 
Ing. Milan Kocháň
Riegrova 814
Frídek Místek
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.1996 do: 20.07.1999)
 
 
Základné imanie: 
331 940 EUR Rozsah splatenia: 331 940 EUR
  (od: 12.05.2009)
10 000 000 Sk Rozsah splatenia: 10 000 000 Sk
  (od: 11.07.2002 do: 11.05.2009)
5 300 000 Sk
  (od: 02.11.2000 do: 10.07.2002)
53 000 000 Sk
  (od: 21.12.1995 do: 01.11.2000)
Akcie: 
Počet: 10000000
Druh: kmeňové na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 0,033194 EUR
  (od: 12.05.2009)
Počet: 10000000
Druh: kmeňové na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 Sk
  (od: 11.07.2002 do: 11.05.2009)
Počet: 53000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 02.11.2000 do: 10.07.2002)
Počet: 53000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.10.1999 do: 01.11.2000)
Počet: 53000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.12.1995 do: 04.10.1999)
Akcionár: 
Novitech Partner, s.r.o.
Moyzesova 58
Košice
  (od: 11.07.2002 do: 08.09.2015)
Dozorná rada: 
Zuzana Dubovecká - predseda
Thurzova 4/A
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2002
  (od: 19.04.2011)
Ing. Anton Lacko - člen
Buzice 46
Valaliky 044 13
Vznik funkcie: 20.06.2005
  (od: 19.07.2005)
Ing. Mikuláš Baluch - člen
Rastislavova 24
Košice 040 11
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 14.10.2008)
Ing. Mikuláš Baluch
Rastislavova 24
Košice 040 11
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 01.07.2008 do: 13.10.2008)
Zuzana Dubovecká - predseda
Miškovecká 15
Košice
  (od: 21.12.1995 do: 25.04.1996)
Zuzana Dubovecká - predseda
Miškovecká 15
Košice
  (od: 26.04.1996 do: 26.07.2001)
Ing. Štefan Gorcsos - člen
Belehradská 16
Košice
  (od: 21.12.1995 do: 25.04.1996)
Ing. Štefan Gorcsos - člen
Belehradská 16
Košice
  (od: 26.04.1996 do: 04.10.1999)
Ing. Martin Greš - člen
Užhorodská 25
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.07.2002
  (od: 11.07.2002 do: 30.06.2008)
Ing. Martin Greš - člen
Užhorodská 25
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 30.05.2008
  (od: 01.07.2008 do: 30.06.2008)
Helena Kováčová - člen
Helsinská 10
Košice
Skončenie funkcie: 30.06.2002
  (od: 05.10.1999 do: 10.07.2002)
Ing. Anton Lacko - člen
I-46
Valaliky
  (od: 21.12.1995 do: 25.04.1996)
Ing. Anton Lacko - člen
I-46
Valaliky
  (od: 26.04.1996 do: 26.07.2001)
JUDr. Igor Laskovský - člen
Sokolovská 8
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.07.2002
  (od: 11.07.2002 do: 30.06.2008)
JUDr. Igor Laskovský - člen
Sokolovská 8
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 30.05.2008
  (od: 01.07.2008 do: 30.06.2008)
Zuzana Dubovecká - predseda
Miškovecká 15
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.07.2002
  (od: 11.07.2002 do: 18.04.2011)
Salminen Jukka Tapio - predseda
Särkikuja 2 A
Espoo 021 70
Fínsko
Skončenie funkcie: 30.06.2002
  (od: 27.07.2001 do: 10.07.2002)
Liukko Timo Mikael - člen
Hannuntie 21 C13
Espoo 023 60
Fínsko
Skončenie funkcie: 30.06.2002
  (od: 27.07.2001 do: 10.07.2002)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa notárskej zápisnice zo dňa 12.12.1995 a podľa § 172 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Akciová spoločnosť prevzala všetky práva a záväzky NOVITECH v.o.s. Košice.
  (od: 21.12.1995)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 26.3.1996.
  (od: 26.04.1996)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 8.7.1999.
  (od: 05.10.1999)
Rozhodnutie VZ zo dňa 6.4.2000 o znížení základného imania z 53 000 000.- Sk na 5 300 000.- Sk.
  (od: 24.08.2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 30.6.2000.
  (od: 11.01.2001)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 6.4.2001.
  (od: 27.07.2001)
Zmena a úplné znenie stanov zo dňa 28.6.2002.
  (od: 11.07.2002)
Zmena stanov zo dňa 21.10.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 21.10.2002.
  (od: 16.12.2002)
Predaj: 
*
Predaj časti podniku podľa Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 18.6.2004.
  (od: 23.06.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023
Dátum výpisu:  03.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)