Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  698/V

Business name: 
NOVITECH a.s.
  (from: 12/21/1995)
Registered seat: 
Moyzesova 58
Košice 040 01
  (from: 12/21/1995)
Identification number (IČO): 
31 718 868
  (from: 12/21/1995)
Date of entry: 
01/01/1996
  (from: 12/21/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/21/1995)
Objects of the company: 
konzultačná a poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítačov (hardware) a v oblasti informačných systémov
  (from: 04/26/1996)
dodávka a konzultačná činnosť ohľadne programov na spracovanie dát (software)
  (from: 04/26/1996)
dodávka, inštalácia a servis prostriedkov výpočtovej techniky a kancelárskych strojov
  (from: 04/26/1996)
navrhovanie a dodávka informačných systémov (mimo elektrických rozvodov)
  (from: 04/26/1996)
inštalácia, odskúšavanie a servis počítačových programov
  (from: 09/21/2010)
služby pri automatizovanom spracovaní a prenosu dát
  (from: 04/26/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/26/1996)
odborné služby - údržba a oprava počítačových informačných systémov
  (from: 04/26/1996)
finančný a operatívny leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 04/26/1996)
organizácia výstav, školení a kurzov
  (from: 04/26/1996)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/26/1996)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/26/1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/26/1996)
agentúrna činnosť
  (from: 04/26/1996)
databanková činnosť
  (from: 04/26/1996)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/26/1996)
vyhotovenie zvukových záznamov a videozáznamov
  (from: 04/26/1996)
veľkoobchod a maloobchod s tovarmi z oblasti výpočtovej techniky - mimo riadnej predajne
  (from: 04/26/1996)
marketing, činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/26/1996)
služby počítačových a (dátových) sietí
  (from: 04/26/1996)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/26/1996)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, technických vied a informačných technológii
  (from: 07/24/2010)
inštalácia, odskúšavanie a servis počítačočových programov
  (from: 04/26/1996 until: 09/20/2010)
obchodná činnosť v odbore: výpočtová technika
  (from: 12/21/1995 until: 04/25/1996)
prenájom kancelárskej techniky
  (from: 12/21/1995 until: 04/25/1996)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 12/21/1995 until: 04/25/1996)
navrhovanie a školenie v oblasti informačných systémov
  (from: 12/21/1995 until: 04/25/1996)
poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/21/1995 until: 04/25/1996)
vyhotovenie programov na zákazku
  (from: 12/21/1995 until: 04/25/1996)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu objektov bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
  (from: 12/16/2002 until: 07/23/2010)
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia
  (from: 12/16/2002 until: 07/23/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/16/2002)
Managing board
  (from: 07/11/2002 until: 12/15/2002)
Managing board
  (from: 07/27/2001 until: 07/10/2002)
Managing board
  (from: 04/26/1996 until: 07/26/2001)
Managing board
  (from: 12/21/1995 until: 04/25/1996)
Ing. Peter Birčák - podpredseda
Myslavská 778/232
Košice-Myslava 040 16
From: 06/20/2005
  (from: 07/19/2005)
Ing. Martin Greš - člen
Macákova 173/16
Košice-Lorinčík 040 11
From: 06/03/2008
  (from: 10/14/2008)
Ing. Jozef Balun - člen
Hemerkova 13
Košice
  (from: 04/26/1996 until: 02/15/2001)
Ing. Peter Birčák - člen
Považská 34
Košice
  (from: 12/21/1995 until: 10/04/1999)
Ing. Peter Birčák - predseda
Hemerkova 18
Košice
  (from: 10/05/1999 until: 02/15/2001)
Ing. Martin Greš
Štúrova 24
Košice 040 01
From: 06/03/2008
  (from: 07/01/2008 until: 10/13/2008)
Ing. Martin Jakabčin - člen
Krosnianska 37
Košice
  (from: 12/21/1995 until: 08/22/2000)
Ing. Pavel Karlík - člen
Svätovojtešská 23
Bratislava
Until: 07/01/2002
  (from: 08/23/2000 until: 07/10/2002)
Ing. Pavel Karlík - člen
Svätovojtešská 23
Bratislava
From: 07/02/2002
  (from: 07/11/2002 until: 07/18/2005)
Ing. Dušan Lukášik - člen
Námestie Osloboditeľov 24
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/20/2005
  (from: 07/19/2005 until: 06/30/2008)
Ing. Dušan Lukášik - člen
Námestie Osloboditeľov 24
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/20/2005 Until: 06/03/2008
  (from: 07/01/2008 until: 06/30/2008)
Ing. Dušan Lukášik - podpredseda
Námestie Osloboditeľov 24
Liptovský Mikuláš
From: 07/02/2002
  (from: 07/11/2002 until: 07/18/2005)
Ing. Dušan Lukášik - podpredseda
Námestie Osloboditeľov 24
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 07/02/2002 Until: 06/20/2005
  (from: 07/19/2005 until: 07/18/2005)
Ing. Juraj Mičko - člen
Aténska 24
Košice
  (from: 02/16/2001 until: 07/26/2001)
Ing. Juraj Mičko - podpredseda
Aténska 24
Košice
Until: 07/01/2002
  (from: 07/27/2001 until: 07/10/2002)
Ing. Attila Tóth , CSc - predseda
Moravská 33
Košice
Until: 07/01/2002
  (from: 02/16/2001 until: 07/10/2002)
Ing. Attila Tóth , CSc. - predseda
Moravská 33
Košice
  (from: 12/21/1995 until: 10/04/1999)
Ing. Attila Tóth , CSc. - predseda
Moravská 33
Košice
From: 07/02/2002
  (from: 07/11/2002 until: 07/18/2005)
Ing. Pavel Karlík - člen
Svätovojtešská 23
Bratislava 821 03
From: 07/02/2002 Until: 06/30/2020
  (from: 06/16/2020 until: 06/15/2020)
Ing. Jozef Balun - člen
Bezručova 1144/20
Košice - Krásna 040 18
From: 06/20/2005 Until: 06/30/2020
  (from: 06/16/2020 until: 06/15/2020)
Ing. Attila Tóth , CSc. - predseda
Moravská 33
Košice 040 01
From: 07/02/2002
  (from: 07/19/2005 until: 06/15/2020)
Ing. Jozef Balun - člen
Bezručova 1144/20
Košice - Krásna 040 18
From: 06/20/2005
  (from: 07/19/2005 until: 06/15/2020)
Ing. Pavel Karlík - člen
Svätovojtešská 23
Bratislava 821 03
From: 07/02/2002
  (from: 07/19/2005 until: 06/15/2020)
Ing. Attila Tóth , CSc. - predseda
Gruberbeerig 3
Wiltz L-9538
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 07/02/2002
  (from: 06/16/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť je oprávnený konať a listiny podpisovať výlučne predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti, člen predstavenstva k svojmu menu a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/16/2002)
Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne, alebo predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii, pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/11/2002 until: 12/15/2002)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať predseda a podpredseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii, pripojí člen predstavenstva vlastnoručný podpis.
  (from: 07/27/2001 until: 07/10/2002)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať členovia predstavenstva, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii, pripojí člen predstavenstva vlastnoručný podpis.
  (from: 04/26/1996 until: 07/26/2001)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/21/1995 until: 04/25/1996)
Branch of the enterprise: 
Name: 
NOVITECH a.s. odštepný závod Praha
  (from: 07/21/1999 until: 05/10/2000)
Registered seat: 
Čiklova 7
Praha 2 128 00
Česká republika
  (from: 07/21/1999 until: 05/10/2000)
Head: 
Ing. Ján Kroužek
Čiklova 7
Praha 2
Česká republika
  (from: 07/21/1999 until: 05/10/2000)
 
 
Name: 
NOVITECH a.s. odštepný závod Ostrava
  (from: 08/04/1997 until: 07/20/1999)
Registered seat: 
Na obvodu 41
Ostrava 703 00
Česká republika
  (from: 08/04/1997 until: 07/20/1999)
 
 
Name: 
NOVITECH a.s. odštepný závod Praha
  (from: 08/04/1997 until: 07/20/1999)
Registered seat: 
Wenzigova 15
Praha 2
Česká republika
  (from: 08/04/1997 until: 07/20/1999)
Head: 
Ing. Miroslav Knotek CSc.
Dolomitova 275
Praha 5
Česká republika
  (from: 08/04/1997 until: 07/20/1999)
 
 
Name: 
NOVITECH a.s. odštepný závod Ostrava
  (from: 04/26/1996 until: 08/03/1997)
Registered seat: 
Na obvodu 41
Ostrava 703 00
Česká republika
  (from: 04/26/1996 until: 08/03/1997)
Head: 
Ing. Milan Kocháň
Riegrova 814
Frídek Místek
Česká republika
  (from: 04/26/1996 until: 07/20/1999)
 
 
Capital: 
331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
  (from: 05/12/2009)
10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 07/11/2002 until: 05/11/2009)
5 300 000 Sk
  (from: 11/02/2000 until: 07/10/2002)
53 000 000 Sk
  (from: 12/21/1995 until: 11/01/2000)
Shares: 
Number of shares: 10000000
Druh: kmeňové na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 0,033194 EUR
  (from: 05/12/2009)
Number of shares: 10000000
Druh: kmeňové na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 1 Sk
  (from: 07/11/2002 until: 05/11/2009)
Number of shares: 53000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
  (from: 11/02/2000 until: 07/10/2002)
Number of shares: 53000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/05/1999 until: 11/01/2000)
Number of shares: 53000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/21/1995 until: 10/04/1999)
Stockholder: 
Novitech Partner, s.r.o.
Moyzesova 58
Košice
  (from: 07/11/2002 until: 09/08/2015)
Supervisory board: 
Zuzana Dubovecká - predseda
Thurzova 4/A
Košice 040 01
From: 07/01/2002
  (from: 04/19/2011)
Ing. Anton Lacko - člen
Buzice 46
Valaliky 044 13
From: 06/20/2005
  (from: 07/19/2005)
Ing. Mikuláš Baluch - člen
Rastislavova 24
Košice 040 11
From: 05/30/2008
  (from: 10/14/2008)
Ing. Mikuláš Baluch
Rastislavova 24
Košice 040 11
From: 05/30/2008
  (from: 07/01/2008 until: 10/13/2008)
Zuzana Dubovecká - predseda
Miškovecká 15
Košice
  (from: 12/21/1995 until: 04/25/1996)
Zuzana Dubovecká - predseda
Miškovecká 15
Košice
  (from: 04/26/1996 until: 07/26/2001)
Ing. Štefan Gorcsos - člen
Belehradská 16
Košice
  (from: 12/21/1995 until: 04/25/1996)
Ing. Štefan Gorcsos - člen
Belehradská 16
Košice
  (from: 04/26/1996 until: 10/04/1999)
Ing. Martin Greš - člen
Užhorodská 25
Košice 040 11
From: 07/01/2002
  (from: 07/11/2002 until: 06/30/2008)
Ing. Martin Greš - člen
Užhorodská 25
Košice 040 11
From: 07/01/2002 Until: 05/30/2008
  (from: 07/01/2008 until: 06/30/2008)
Helena Kováčová - člen
Helsinská 10
Košice
Until: 06/30/2002
  (from: 10/05/1999 until: 07/10/2002)
Ing. Anton Lacko - člen
I-46
Valaliky
  (from: 12/21/1995 until: 04/25/1996)
Ing. Anton Lacko - člen
I-46
Valaliky
  (from: 04/26/1996 until: 07/26/2001)
JUDr. Igor Laskovský - člen
Sokolovská 8
Košice 040 11
From: 07/01/2002
  (from: 07/11/2002 until: 06/30/2008)
JUDr. Igor Laskovský - člen
Sokolovská 8
Košice 040 11
From: 07/01/2002 Until: 05/30/2008
  (from: 07/01/2008 until: 06/30/2008)
Zuzana Dubovecká - predseda
Miškovecká 15
Košice 040 11
From: 07/01/2002
  (from: 07/11/2002 until: 04/18/2011)
Salminen Jukka Tapio - predseda
Särkikuja 2 A
Espoo 021 70
Fínsko
Until: 06/30/2002
  (from: 07/27/2001 until: 07/10/2002)
Liukko Timo Mikael - člen
Hannuntie 21 C13
Espoo 023 60
Fínsko
Until: 06/30/2002
  (from: 07/27/2001 until: 07/10/2002)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa notárskej zápisnice zo dňa 12.12.1995 a podľa § 172 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Akciová spoločnosť prevzala všetky práva a záväzky NOVITECH v.o.s. Košice.
  (from: 12/21/1995)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 26.3.1996.
  (from: 04/26/1996)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 8.7.1999.
  (from: 10/05/1999)
Rozhodnutie VZ zo dňa 6.4.2000 o znížení základného imania z 53 000 000.- Sk na 5 300 000.- Sk.
  (from: 08/24/2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 30.6.2000.
  (from: 01/11/2001)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 6.4.2001.
  (from: 07/27/2001)
Zmena a úplné znenie stanov zo dňa 28.6.2002.
  (from: 07/11/2002)
Zmena stanov zo dňa 21.10.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 21.10.2002.
  (from: 12/16/2002)
Sale of an enterprise: 
*
Predaj časti podniku podľa Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 18.6.2004.
  (from: 06/23/2004)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person