Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  364/B

Obchodné meno: 
Všeobecná úverová banka, štátna peňažný ústav
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
námestie SNP 19
Bratislava
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
IČO: 
00 004 081
  (od: 01.01.1990)
Deň zápisu: 
01.01.1990
  (od: 01.01.1990)
Deň výmazu: 
01.04.1992
  (od: 25.03.1992)
Dôvod výmazu: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (od: 25.03.1992)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.01.1990)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov od právnických a fyzických osôb
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
poskytovanie úverov z vlastných a zverených prostriedkov právnickým osobám a pôžičiek fyzickým osobám
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
vykonávanie tuzemského platobného s zúčtovacieho styku
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
vykonávanie pokladničnej a zmenárenskej činnosti
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
vykonávanie obchodu s devízovými hodnotami presahujúcimi zmenárenskú činnosť a vykonávanie platobného styku so zahraničím a to v rozsahu povolenia, ktoré udelí Štátna banka československá
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
vykonávanie operácií s cennými papiermi
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
poskytovanie depozitných služieb
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
poskytovanie ďalších bankových a peňažných služieb a výkonov v súvislosti s činnosťami, ktoré sú uvedené v bodoch a/ až g/
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
obstarávanie prevádzkovej a ekonomickej činnosti pre organizovanie zvláštnej časti štátneho plánu na základe zmluvy so Štátnou bankou československou
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
obstarávanie správy a redistribúcie zásob československých peňazí a devízových prostriedkov Štátnej banky československej na základe poverenia štátnou bankou československou
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
obstarávanie účtov pre zabezpečenie pokladničného plnenia štátnych rozpočtov federácie a republík a účtov pre Štátnu banku československú na základe poverenia Štátnou bankou československou
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
obstarávanie zberu odvodov a dotácií pôšt na základe zmluvy so Štátnou bankou československou
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
umiestnovanie vlastných prostriedkov formou investícií do podnikateľskej činnosti v odboroch nadväzujúcich na činnosť banky
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
obstarávanie služieb z oblasti platobného a zúčtovacieho styku pre Investičnú banku na základu zmluvy.
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
Štatutárny orgán: 
Ing. Jozef Mudrík - generálny riaditeľ
Beredačova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
Ing. Dušan Paulík - námestník generálného riaditeľa
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Zastupovanie: 
Za všeobecnú úverovú banku podnisuje generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa.
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Za štátny peňažný ústav podpisuje generálny riaditeľ.
  (od: 01.01.1990 do: 18.02.1990)
Odštepný závod: 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Bratislava - vidiek
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Gorkého 7
Bratislava
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. František Palič
Pri štadióne 25
Jur pri Bratislave
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Dunajská Streda
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
námestie Slobody 320
Dunajská Streda
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Ján Bíro
Nemessegská 133
Dunajská Streda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Komárno
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Májového víťazstva 1
Komárno
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Ján Laurinec
Mederská 56
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Levice
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Gottwaldova trieda 1
Levice
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Michal Bajan
424
Nová Dedina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Nové Zámky
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Hlavné nám. 5
Nové Zámky
  (od: 23.06.1990 do: 31.03.1992)
Gottwaldovo nám. 5
Nové Zámky
  (od: 19.02.1990 do: 22.06.1990)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Kľučka
Chmelára 38
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Senica nad Myjavou
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Jilemnického 698
Senica nad Myjavou
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Emil Ščepko
Jilemnického 698
Senica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Topoľčany
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Leninova 2
Topoľčany
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Jozef Pokorný
9. mája 593
Bánovce nad Bebravou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Rimavská Sobota
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Francisciho 1
Rimavská Sobota
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Vojtech Hosnyak
TSK 4/9
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Zvolen
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
nám. SNP 2093/13
Zvolen
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Matúš Šiagi
Zolná 2966
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Žiar nad Hronom
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
nám. V.I.Lenina 21
Žiar nad Hronom
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Hrmo
38
Levoča
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Bardejov
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Kellerová 1
Bardejov
  (od: 23.06.1990 do: 31.03.1992)
Kellerová 74
Bardejov
  (od: 19.02.1990 do: 22.06.1990)
Vedúci: 
Ing. Andrej Kruško
Nábrežná 21
Bardejov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Humenné
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Gottwaldova 24
Humenné
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Juraj Antolík
Družstevná 1469/5
Humenné
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Košice - mesto
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Strojárenská 11
Košice
  (od: 23.06.1990 do: 31.03.1992)
Strojnícka 11
Košice
  (od: 19.02.1990 do: 22.06.1990)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Jančuš
Bajkalská 16
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Košice - vidiek
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Bačikova 2
Košice
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Ján Piančár
Moravská 95
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Michalovce
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Obrancov mieru 5
Michalovce
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Eduard Spišák
L. Novomeského 32
Michalovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Poprad
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Marxova 9
Poprad
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Oldrich Baláž
Májového povstania českého ľudu 31
Poprad
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Prešov
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Lenimova 13
Prešov
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
JUDr. Martin Lukáč
Februárového víťazstva 17
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Rožňava
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Šafárikova 21
Rožňava
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Ján Šafár
ČSSP 40
Rožňava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Spišská Nová Ves
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Gottwaldova 33
Spišská Nová Ves
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Šuhajda
Štúrovo nábrežie 1/3
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Stará Ľubovňa
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
1. mája 5
Stará Ľubovňa
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Margita Nagyová
Strelnica 10
Kežmarok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Trebišov
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Sov. armády 191
Trebišov
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Ján Ciberej
Mozorovova 1850/1
Trebišov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Vranov nad Topľou
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Sov. armády 6
Vranov nad Topľou
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
JUDr. Jozef Mašlej
148
Nižný Hrabovec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Galanta
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Leninovo nám. 2
Galanta
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Ján Hudák
Cukrovarská 729/44
Sereď
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Nitra
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Leninova 44
Nitra
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Michal Šafarik
Pionierska 5
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Trenčín
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Mierové nám. 37
Trenčín
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Anton Adamec
Jiráskova 6
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Čadca
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Palárikova 1504
Čadca
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Anton Kozák
Oščadnica 953
Čadca
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Považská Bystrica
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
nám. Májového povst. 36/9
Považská Bystrica
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Anton Praženica
Kuznányho 923
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Svidník
  (od: 23.06.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Leninova 275/15
Svidník
  (od: 23.06.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Dagmar Majerechová
kpt. Nálepku 358/7
Svidník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Bratislava - mesto
  (od: 24.10.1991 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Gorkého 14
Bratislava
  (od: 24.10.1991 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Milan Lônčík
Nagyová 9
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1991 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka Praha 1
  (od: 24.10.1991 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Celetná 31
Praha 1
Česká republika
  (od: 24.10.1991 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Pavol Bruner
Boučkova 1814
Praha 6
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1991 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Dolný Kubín
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Radlinského 1712/34
Dolný Kubín
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Srojta
Radlinského 1712/34
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Lučenec
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Marxova 24
Lučenec
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Ján Zubo
Marxova 24
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Martin
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Osloboditeľov 2
Martin
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Rojkovič
Čapajevova 2
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Modrý Kameň
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Banícka 307
Modrý Kameň
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Pavol Terek
Zvolenská 234
Modrý Kameň
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Trnava
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Febr. víťazstva 15
Trnava
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Ferdinand Šomodi
Tajovského 8
Hlohovec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Banská Bystrica
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Sídlo: 
Leninova 1
Banská Bystrica
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Šebo
nám. V.I. Lenina 1
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 31.03.1992)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Bratislava - mesto
  (od: 19.02.1990 do: 23.10.1991)
Sídlo: 
Gorkého 14
Bratislava
  (od: 19.02.1990 do: 23.10.1991)
Vedúci: 
Ing. Peter Turek
Na pasekách 20
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 23.10.1991)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Svidník
  (od: 19.02.1990 do: 22.06.1990)
Sídlo: 
Leninova 275/15
Svidník
  (od: 19.02.1990 do: 22.06.1990)
Vedúci: 
Ján Matej
156
Kľušov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 22.06.1990)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Trenčín
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
Sídlo: 
Mierové nám. 37
Trenčín
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
Vedúci: 
Ing. Ján Nedorost
Považská 52
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Nitra
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
Sídlo: 
Leninova 44
Nitra
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
Vedúci: 
Ing. Vojtech Juhás
Československo-sovietskeho priateľstva 17
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Galanta
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
Sídlo: 
Leninovo nám. 2
Galanta
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
Vedúci: 
Jozef Kostolanský
Hviezdoslavova 2
Ivánka pri Dunaji
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Čadca
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
Sídlo: 
Palárikova 1504
Čadca
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
Vedúci: 
Ing. Ondrej Jurga
Gottwaldova 775
Čadca
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
 
 
Názov: 
Všeobecná úverová banka, pobočka Považská Bystrica
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
Sídlo: 
nám. Májového povst. 36/9
Považská Bystrica
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
Vedúci: 
Ing. Zdeněk Haspra
Pionierska 985/26-3
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.1990 do: 21.06.1990)
 
 
Zakladateľ: 
Štátna banka československá
Na příkopě 28
Praha 1
Česká republika
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
Kmeňové imanie: 
1 200 000 000 Sk
  (od: 01.01.1990 do: 31.03.1992)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Guvernér Štátnej banky Československej v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 Zákona č. 92/1991 Zb., o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby vydal podľa § 36 ods. 2 písm. f /Zákona č. 21/1992 Zb., o bankách rozhodnutie zo dňa 28.2.1992, ktorým zrušuje Všeobecnú úverovú banku, štátny peňažný ústav ku dňu, v ktorom bude prevedený zápis Všeobecnej úverovej banky a.s. do obchodného registra, a to bez likvidácie. V súlade s ustanovením § 42 ods. 1 Zákona č. 92/1991 Zb. prevádza ku dňu zániku Všeobecnej úverovej banky výmazom z obchodného registra všetok majetok tejto banky v súlade s privatizačným projetkom schváleným uznesením vlády č. 1 zo dňa 9.1.1992 na Fond národného majetku Slovenskej republiky. Ide o všetok majetok Všeobecnej úverovej banky, štátny peňažný ústav v hodnote podľa stavu ku dňu zániku Všeobecnej úverovej banky, štátny peňažný ústav. V y m a z u j e s a : Všeobecná úverová banka, štátny peňažný ústav so sídlom Bratislava, nám. SNP 19 z obchodného registra dňom 1.4.1992.
  (od: 01.04.1992)
Dátum aktualizácie údajov:  17.08.2022
Dátum výpisu:  19.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)