Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  1182/V

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Dvorianky v likvidácii
  (od: 30.05.2013 do: 13.06.2019)
Poľnohospodárske družstvo Dvorianky
  (od: 28.05.1996 do: 29.05.2013)
Sídlo: 
Dvorianky
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
IČO: 
31 727 875
  (od: 28.05.1996)
Deň zápisu: 
28.05.1996
  (od: 28.05.1996)
Deň výmazu: 
14.06.2019
  (od: 14.06.2019)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 28.05.1996)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
výroba plastov
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarom
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
práce a služby pre členov družstva
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
Jozef Huďo - podpredseda
179
Dvorianky
  (od: 28.05.1996 do: 12.10.1997)
Ing. Andrej Ištok - člen
Vencová 7
Košice
  (od: 28.05.1996 do: 12.10.1997)
Anna Ridošová - člen
142
Dvorianky
  (od: 28.05.1996 do: 12.10.1997)
Ing. Rudolf Zužo - predseda
206
Dvorianky
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
Michal Kačmár - člen
93
Višňov
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
Juraj Onderko - člen
137
Dvorianky
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
Mária Hrabčáková - člen
128
Dvorianky
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
Anna Ridošová - podpredseda
142
Dvorianky
  (od: 13.10.1997 do: 13.06.2019)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
Zapisované základné imanie: 
3 340 000 Sk
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
Základný členský vklad: 
20 000 Sk
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 11.10.2012
  (od: 30.05.2013)
 Likvidátor:
Ing. Rudolf Zužo
206
Dvorianky 076 62
Vznik funkcie: 27.11.2012 Skončenie funkcie: 14.06.2019
  (od: 30.05.2013)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene družstva samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (od: 30.05.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 7.5.1996 na základe zrušenia bez likvidácie Roľnícko obchodného družstva Dvorianky rozdelením na Poľnohospodársko podielnícke družstvo Dvorianky a Poľnohospodárske družstvo Dvorianky, ktoré majetok, práva a záväzky zrušeného družstva prevzali.
  (od: 28.05.1996 do: 13.06.2019)
Zmena stanov schválená ČS družstva dňa 21.3.1997.
  (od: 13.10.1997 do: 13.06.2019)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn.: 1K 322/97-15 zo dňa 4.mája 1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Dvorianky, Dvorianky, IČO: 31 727 875 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Juraj Fuzer, advokát, Štefánikova 206, Trebišov
  (od: 19.05.1999 do: 13.06.2019)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 1K/322/1997-178 zo dňa 2. 4. 2008 (právoplatnosť nadobudlo dňa 13. 5. 2008) zrušil konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Dvorianky, Dvorianky, IČO: 31 727 875 a zbavil JUDr. Juraja Füzera funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 02.06.2010 do: 13.06.2019)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 27CbR/25/2011-18 zo dňa 6.9.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2012 vo výroku o nariadení likvidácie a dňa 27.11.2012 vo výroku o menovaní likvidátora, nariadil likvidáciu Poľnohospodárskeho družstva Dvorianky a za likvidátora menoval Ing. Rudolfa Zuža.
  (od: 30.05.2013 do: 13.06.2019)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 4.5.1999
  (od: 19.05.1999)
Správca konkurznej podstaty: 
JUdr. Juraj Fuzer
Štefánikova 206
Trebišov
  (od: 19.05.1999 do: 01.06.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  26.09.2023
Dátum výpisu:  28.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)