Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  716/V

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
ASSEMBLER družstvo
  (od: 03.11.2007)
TOP INVEST, a.s.
  (od: 15.10.2005 do: 02.11.2007)
TOP INVEST, akciová spoločnosť, obchodník s cennými papiermi
  (od: 17.01.1996 do: 14.10.2005)
Sídlo: 
Trieda SNP 104
Košice 040 11
  (od: 17.01.1996)
IČO: 
31 719 911
  (od: 17.01.1996)
Deň zápisu: 
17.01.1996
  (od: 17.01.1996)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 03.11.2007)
Akciová spoločnosť
  (od: 17.01.1996 do: 02.11.2007)
Predmet činnosti: 
vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra
  (od: 24.07.2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.10.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 15.10.2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.10.2005)
poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 15.10.2005)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.10.2005)
usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení
  (od: 15.10.2005)
záložňa
  (od: 15.10.2005)
faktoring a forfaiting
  (od: 15.10.2005)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 15.10.2005)
leasingová činnosť
  (od: 15.10.2005)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a e) zákona o cenných papieroch
  (od: 26.01.2004 do: 14.10.2005)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 26.01.2004 do: 14.10.2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
veľkoobchod a maloobchod mimo riadnej predajne: obilie, osivo, poľnoh. základ. produkty a živé zvieratá, krmivo, kvety a rastliny, surové kožky a kože, surový tabak, potraviny, nápoje a tabak, zelenina, ovocie a zemiaky, textil, odevy, obuv, spotrebný tovar, elektr. prístr. pre domác. vr. rozhl. a TV prístrojov, priemyselný tovar, nerastné suroviny, farebné a drahé kovy, hutný materiál a výrobky, drevo a výrobky z dreva, celulóza, stavebný materiál, nábytok, sklo, keramika, polygrafické výrobky, ropné produkty, syntetické vlákna, priemyselné hnojivá, stroj. a elektrotech. výrobky, nástroje a prístroje, výrobky z plastov, kožušiny, hračky, produkty z mora, kozmetické výrobky, čistiace prostriedky, domáce potreby, železiarsky tovar, knihy, časopisy, drob. spotreb. tovar, zábavná pyrotechnika, športové potreby, elektrotechnika a výpočtová technika, umelecké a zberateľské predmety (mimo starožitností), vianočné stromčeky, ryby, kôrovce, mäkkýše, papier, výrobky, kancelárska technika, bezpečnostné a odrážacie termofólie
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami, farbami
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
masérske služby
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl: organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
poskytovanie SOFTWARE - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
prenájom výpočtovej techniky
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
realitná kancelária
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, stavieb, obchodu, služieb, školstva, vedy, techniky
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
vydavateľská činnosť
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
informačné a reprografické služby
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
záložňa
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti kapitálového trhu
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
obchodovanie s cennými papiermi
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a s tým súvisiace služby
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
vykonávanie činností vyplývajúcich zo zmlúv o cenných papieroch a zmluvy o uložení cenných papierov
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (od: 17.01.1996 do: 25.01.2004)
faktoring a forfaiting
  (od: 03.12.2001 do: 25.01.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.11.2007)
predstavenstvo
  (od: 24.07.2003 do: 02.11.2007)
predstavenstvo
  (od: 17.01.1996 do: 23.07.2003)
Nikolaj Kočkin - predseda predstavenstva
Michalovská 23
Košice 040 12
Vznik funkcie: 03.11.2007
  (od: 03.11.2007)
Marián Zárik - člen predstavenstva
Za štadiónom 10
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.11.2007
  (od: 03.11.2007)
Peter Barsa - člen
Klimkovičova 30
Košice
  (od: 17.01.1996 do: 28.02.2001)
Ing. Radovan Hužvík - člen
Zupkova 5
Košice
Skončenie funkcie: 20.09.2003
  (od: 07.05.2001 do: 23.07.2003)
Miroslav Ilavský - predseda
Talinská 9
Košice
  (od: 17.01.1996 do: 06.05.2001)
Ing. Stanislav Kaleta - člen
Wuppertálska 1
Košice
  (od: 01.03.2001 do: 06.05.2001)
RNDr. Nikolaj Kočkin , CSc. - člen
Michalovská 23
Košice
  (od: 17.01.1996 do: 06.05.2001)
RNDr. Nikolaj Kočkin , CSc. - predseda
Michalovská 23
Košice
  (od: 07.05.2001 do: 23.07.2003)
Ing. Peter Rákay - člen
Palárikova 9
Košice
Skončenie funkcie: 20.09.2002
  (od: 07.05.2001 do: 23.07.2003)
RNDr. Nikolaj Kočkin , CSc. - predseda
Michalovská 23
Košice
Vznik funkcie: 09.04.2001 Skončenie funkcie: 03.11.2007
  (od: 03.11.2007 do: 02.11.2007)
Ing. Marián Zárik
Za štadiónom 10
Košice 040 01
Vznik funkcie: 20.09.2002 Skončenie funkcie: 03.11.2007
  (od: 03.11.2007 do: 02.11.2007)
RNDr. Nikolaj Kočkin , CSc. - predseda
Michalovská 23
Košice
Vznik funkcie: 09.04.2001
  (od: 24.07.2003 do: 02.11.2007)
Ing. Marián Zárik
Za štadiónom 10
Košice 040 01
Vznik funkcie: 20.09.2002
  (od: 24.07.2003 do: 02.11.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Za družstvo koná vždy predseda predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 03.11.2007)
Za spoločnosť koná vždy predseda predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 24.07.2003 do: 02.11.2007)
Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 17.01.1996 do: 23.07.2003)
Základné imanie: 
200 000 Sk
  (od: 03.11.2007)
6 100 000 Sk Rozsah splatenia: 6 100 000 Sk
  (od: 26.01.2004 do: 02.11.2007)
6 100 000 Sk Rozsah splatenia: 5 330 000 Sk
  (od: 24.07.2003 do: 25.01.2004)
5 000 000 Sk
  (od: 17.01.1996 do: 23.07.2003)
Akcie: 
Počet: 92
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 17.08.2006 do: 02.11.2007)
Počet: 30
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: s obmedzenou prevoditeľnosťou sú súhlasom spoločnosti
  (od: 17.08.2006 do: 02.11.2007)
Počet: 4600
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.10.2005 do: 16.08.2006)
Počet: 1500
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: s obmedzenou prevoditeľnosťou sú súhlasom spoločnosti
  (od: 15.10.2005 do: 16.08.2006)
Počet: 4600
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.07.2003 do: 14.10.2005)
Počet: 1500
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: s obmedzenou prevoditeľnosťou sú súhlasom spoločnosti
  (od: 24.07.2003 do: 14.10.2005)
Počet: 4600
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.02.2001 do: 23.07.2003)
Počet: 400
Druh: na meno zamestnanecké
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.02.2001 do: 23.07.2003)
Počet: 4600
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.01.1996 do: 01.02.2001)
Počet: 400
Druh: na meno zamestnaneckých
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.01.1996 do: 01.02.2001)
Dozorná rada: 
Mgr. Ondrej Horniak - člen
Bystrická 38
Košice
  (od: 17.01.1996 do: 06.05.2001)
Ing. Katarína Kočkinová - člen
Michalovská 23
Košice
  (od: 07.05.2001 do: 23.07.2003)
Vladimír Martaus - člen
Oravská 6
Prešov
  (od: 17.01.1996 do: 06.05.2001)
Ing. Peter Rákay
Palárikova 9
Košice 040 01
Vznik funkcie: 20.09.2002
  (od: 24.07.2003 do: 16.08.2006)
Ing. Peter Rákay
Palárikova 9
Košice 040 01
Vznik funkcie: 20.09.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 17.08.2006 do: 16.08.2006)
Bc. Eva Salaiová - člen
Rosná 5
Košice
  (od: 07.05.2001 do: 23.07.2003)
Ing. Marián Zárik - predseda
Janigova 21
Košice
Skončenie funkcie: 20.09.2002
  (od: 17.01.1996 do: 23.07.2003)
Bc. Eva Šantová - člen
Slobody 33
Košice 040 11
Vznik funkcie: 17.04.2001 Skončenie funkcie: 03.11.2007
  (od: 03.11.2007 do: 02.11.2007)
Ing. Katarína Kočkinová - predseda
Michalovská 23
Košice
Vznik funkcie: 20.09.2002 Skončenie funkcie: 03.11.2007
  (od: 03.11.2007 do: 02.11.2007)
Peter Rákay
Okružná 3
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 30.06.2006 Skončenie funkcie: 03.11.2007
  (od: 03.11.2007 do: 02.11.2007)
Bc. Eva Šantová - člen
Slobody 33
Košice 040 11
Vznik funkcie: 17.04.2001
  (od: 24.07.2003 do: 02.11.2007)
Ing. Katarína Kočkinová - predseda
Michalovská 23
Košice
Vznik funkcie: 20.09.2002
  (od: 24.07.2003 do: 02.11.2007)
Peter Rákay
Okružná 3
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 30.06.2006
  (od: 17.08.2006 do: 02.11.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.10.1995 podľa zák. č. 513/91 Zb. premenou z TOP INVEST spol. s r.o. Košice, ktorej majetok, práva a záväzky prevzala akciová spoločnosť.
  (od: 17.01.1996)
Zmena stanov schválená VZ dňa 25.1.2001.
  (od: 02.02.2001)
Zmena stanov schválená VZ a.s. zo dňa 10.5.2001.
  (od: 03.12.2001)
Zmena stanov - notárska zápisnica č. N 432/2002, Nz 432/2002 zo dňa 20.9.2002.
  (od: 24.07.2003)
Zmena stanov a.s. zo dňa 24.11.2003.
  (od: 26.01.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2023
Dátum výpisu:  22.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)