Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  374/B

Business name: 
SLOVOSIVO, šľachtiteľský a semenársky podnik, š.p.
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
Identification number (IČO): 
00 894 991
  (from: 04/02/1991)
Date of entry: 
04/01/1991
  (from: 04/02/1991)
Date of deletion: 
08/31/1994
  (from: 08/31/1994)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 08/31/1994)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 04/02/1991)
Objects of the company: 
výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie poľných plodínm, zelenín, kvetín, liečivých rastlín, ovocných a okrasných drevín, viniča, koreninových a technických plodín, vrátane odrodovej agrotechniky, výživy a ochrany rastlín, tvorby a overovania nových technologií semenárstva a merantilnej výroby
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
riešenie výskumných úloh plánu RVT a transfér výsledkov výskumu a šľachtenia do poľnohospodárskej praxe
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
výroba, nákup, úprava ,skladovanie a odbyt osív, sadív a škôlkárskych výpestkov
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna, vrátane spracovania rastlinných a živočíšnych produktov
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
stavebná činnosť vrátane búracích, výkopových a iných prác
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
obchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
zahranično-hospodárska a zahranično-obchodná činnosť
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
inžiniersko-geologické a hydrogeologické práce
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
vývoj a výroba strojov a zariadení
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
výroba, nákup, úprava, a predaj výrobkov z kovu, z dreva, kože , textilu, umelých hmôt, chemických látok a druhotných surovín
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
tlačiarenské a reprografické práce
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
remeselnícke práce a ostatné služby
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
poradenská činnosť/technická, ekonomická, právna/
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
výroba pekárskych výrobkov a cestovinárskych, vrátane predaja vo vlastnej sieti
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
nákladná a osobná autodopra va výroba Ekokrustu a jeho zavádzania do obehu
  (from: 08/25/1992 until: 08/30/1994)
výroba liehu a jeho zavádzanie do obehu
  (from: 08/25/1992 until: 08/30/1994)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
Augustín Grman , CSc - riaditeľ
Pustá 5
Bratislava
  (from: 12/02/1992 until: 08/30/1994)
Ing Augustín Raučina - riaditeľ
Račianska 93
Bratislava
  (from: 04/02/1991 until: 12/01/1992)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
Branch of the enterprise: 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Šľachtiteľská stanica Horná Streda
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Horná Streda
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing Peter Markech
A,Hlinku 59/99
Piešťany
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Šľachtiteľská stanica Radošina
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Radošina
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing Emanuel Šlik
Piešťanská 553
Radošina
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Šľachtiteľská stanica Sládkovičovo - Nový Dvor
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Sládkovičovo
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing Ľudovít Sleziak CSc
Revolučná štvrť 973/26
Galanta
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Šľachtiteľská stanica Solary
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing Július Zalabai
Neratovcké nám. 2143/60
Dunajská Streda
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Semenársky štátny majetok Balvany
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing Juraj Hodek
Čsl.armády 27-A/11
Komárno
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Semenársky štátny majetok Holíč
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Holíč
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing František Packa
Sibírska 2
Holíč
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Semenársky štátny majetok Levice
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Levice
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing Vojtech Varga
Engelsova 22
Levice
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Semenársky štátny majetok Lučenec
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Lučenec
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing Ján KOkavec
Sad pionierov 11
Lučenec
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Semenársky štátny majetok Slovenské Ďarmoty
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Slovenské Ďarmoty
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing Samuel Strhár
Družobná 3
Veľký Krtíš
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky Veľká Lomnica
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Veľká Lomnica
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing Michal Novotňák
Znievska 27
Bratislava
  (from: 11/25/1991 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Šľachtiteľská stanica Trebišov
  (from: 08/25/1992 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Trebišov
  (from: 08/25/1992 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing František Štofaník
Nová Koronč
Trebišov
  (from: 08/25/1992 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Semenársky štátny majetok Košice - Šaca
  (from: 08/25/1992 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Košice
  (from: 08/25/1992 until: 08/30/1994)
Head: 
Ladislav Kmetz
284
Veľká Ida
  (from: 08/25/1992 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Semenársky štátny majetok Somotor
  (from: 08/25/1992 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Somotor
  (from: 08/25/1992 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing Ján Kosztura
Ružova 26
Streda nad Bodrogom
  (from: 08/25/1992 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Semenársky štátny majetok Turčianske Teplice
  (from: 01/17/1994 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Turčianske Teplice
  (from: 01/17/1994 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing Štefan Zuskin
Horné Rakovce 1376/4
Turčianske Teplice
  (from: 01/17/1994 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Semenársky štátny majetok Vígľaš
  (from: 01/17/1994 until: 08/30/1994)
Registered seat: 
Vígľaš
  (from: 01/17/1994 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing Ondrej Ďubek
Nádražná 21
Očová
  (from: 01/17/1994 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Šľachtiteľská stanica Levočské lúky
  (from: 04/06/1994 until: 08/30/1994)
Head: 
Ing Vojtech Schvartz
Javorová 2/12
Spišská Nová Ves
  (from: 04/06/1994 until: 08/30/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Šľachtiteľská stanica Levočské lúky
  (from: 11/25/1991 until: 04/05/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Semenársky štátny majetok Turčianske Teplice
  (from: 11/25/1991 until: 01/16/1994)
Registered seat: 
Turčianske Teplice
  (from: 11/25/1991 until: 01/16/1994)
Head: 
Ing Ivan Nemec
Kračiny 133/12
Turčianske Teplice
  (from: 11/25/1991 until: 01/16/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Semenársky štátny majetok Vígľaš
  (from: 11/25/1991 until: 01/16/1994)
Registered seat: 
Vígľaš
  (from: 11/25/1991 until: 01/16/1994)
Head: 
Ing Eduard Bornay
Leninova 19
Zvolen
  (from: 11/25/1991 until: 01/16/1994)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Šľachtiteľská stanica Trebišov
  (from: 11/25/1991 until: 08/24/1992)
Registered seat: 
Trebišov
  (from: 11/25/1991 until: 08/24/1992)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Semenársky štátny majetok Košice - Šaca
  (from: 11/25/1991 until: 08/24/1992)
Registered seat: 
Košice
  (from: 11/25/1991 until: 08/24/1992)
 
 
Name: 
SLOVOSIVO, š.p. Semenársky štátny majetok Somotor
  (from: 11/25/1991 until: 08/24/1992)
Registered seat: 
Somotor
  (from: 11/25/1991 until: 08/24/1992)
 
 
Founder: 
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR
  (from: 04/02/1991 until: 08/30/1994)
Other legal facts: 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhodnutím č. 5444/1994 - 420 zo dňa 20.6.1994 v súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku zrušilo dňom 30.6.1994 š.p. SLOVOSIVO - šľachtiteľský a semenársky podnik š.p. Bratislava. K zániku došlo rozdelením na 17 štátnych podnikov a to: 1. Šľachtitelská stanica Horná Streda š.p. so sídlom Horná Streda Partizánska 401 Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/1/1994-420 ňzo dňa 20.6.1994 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Šľachtiteľská a semenársky podnik Bratislava v rozsahu, ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu . 2. Šľachtiteľská stanica Radošina š.p. so sídlom Radošina Piešťanská 2 Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/2/1994-420 zo dňa 20.6.1994 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Šľachtiteľský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu. 3. ISTROPOL, Šľachtiteľský a semenársky podnik Solary š.p. so sídlom Horné Mýto Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/3/1994 - 420 zo dňa 20.6.1994 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO- Šľachtiteľský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Šľachtiteľská stanica Solary 4. Šľachtiteľská stanica Sládkovičovo-Nový Dvor š.p. so sídlom Sládkovičovo Nový Dvor 1052 Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/4/1994 420 zo dňa 20.6.1994 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Šľachtiteľský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Sládkovičovo. 5. Šľachtitelská stanica Levočské Lúky š.p. so sídlom Levoča, Levočské Lúky 2 Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/5/1994 - 420 zo dňa 20.6.1994 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Šľachtitelský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Šľachtitelská stanica Levočské Lúky 6.Šľachtiteľská stanica Trebišov š.p. so sídlom Trebišov Nová Koronč 1083/1 Tento š.p. bol za,ložený zakladacou listinou č. 5444/6/1994-420 zo dňa 20.6.1994 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Šľachtitelský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Šľachtitelská stanica Trebišov 7. Výskumný a šľachtitelský ústav zemiakársky š.p. so sídlom Veľká Lomnica, Popradská 518 Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou č. 5444/7/194 - 420 zo dňa š.p. SLOVOSIVO - Šľachtiteľský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu, ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky Veľká Lomnica. 8. Semenársky štátny majetok Balvany š.p. so sídlom Kamenica, Balvany, Hlavná 8 Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/8/1994 - 420 zo dňa 20.6.194 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Ššachtiteľský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Semenársky štátny majetok Balvany 9. Semenársky štátny majetok OSIVAR š.p. so sídlom Holíč Sibírska 2 Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/9/1994 - 420 zo dňa 20.6.1994 a precvhádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Šľachtitelský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Semenársky štátny majetok Holíč 10. Semenársky 3tátny majetok Levice, Šafárikova 5 Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/10/194 - 420 zo dňa 20.6.1994 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Šľachtiteľský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Semenársky štátny majetok Levice. 11. Semenársky štátny majetok Lučenec š.p. so sídlom Lučenec, Parný Mlyn3074 Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/11/1994 - 420 zo dňa 20.6.1994 a prdechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Šľachtiteľský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Semenársky štátny majetok Lučenec 12. Semenársky štátny majetok Slovenské Ďarmoty š.p. so sídlom Slovenské Ďarmoty 98 Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/12/1994 - 420 zo dňa 20.6.1994 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Šľachtiteľský a semenársky pod.Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Semenársky štátny majetok Slovenské Ďarmoty 13.Semenársky štátny majetok Turčianske Teplice š.p. so sídlom Turčianske Teplice, Prievidzská 26 Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/13/194 - 420 zo dňa 20.6.1994 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Ššachtitešský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Semenársky štátny majetok Turčianske Teplice 14. Semenársky štátny majetok Vígľaš š.p. so sídlom Vígľaš, Pstruša 366 Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/14/1994 420 zo dňa 20.6.1994 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Šľachtiteľský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Semenársky štátny majetok Vígľaš 15. Semenársky štátny majetok Somotor š.p. so sídlom Somotor 38 Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/15/194 -420 zo dňa 20.6.1994 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Šľachtitelský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Semenársky štátny majetok Somotor. 16. Semenársky štátny majetok Košice - Šaca š.p. so sídlom Košice - Šaca Tento štátny podnik bol založená zakladacou listinou č. 5444/16/1994 - 420 zo dňa 20.6.1994 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Šľachtiteľský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu Semenársky štátny majetok Košice - Šaca 17. SLOVOSIVO š.p. so sídlom Bratislava Záhradnícka 21 Tento š.p. bol založený zakladacou listinou č. 5444/17/194 - 420 zo dňa 20.6.-1994 a prechádza naň časť majetku š.p. SLOVOSIVO - Šľachtiteľský a semenársky podnik Bratislava v rozsahu ktorá doteraz slúžila odštepnému závodu SLOVOSIVO - ŠSP Bratislava Na všetk ynovozaložené podniky prechádzajú zo zrušeného štátneho podniku SLOVOSIVO - Šľachtiteľský a semenársky podnik Bratislava súvisiace práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky, vrátane práv a povinností z praciovno-právnych vzťahov, v rozsahu uvedenom v deliminačnom protokole a ďalších dokladoch súvisiacich s rozdelením štátneho podniku VYMAZUJE SA z obchodného registra v odd. Pš vo vložke č. 710 sa vymazuje SLOVOSIVO šľachtiteľský a semenársky podnik š.p. so sídlom Bratislava v celom rozsahu.
  (from: 08/31/1994)
Date of updating data in databases:  09/22/2022
Date of extract :  09/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person