Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  81/B

Obchodné meno: 
Asseco Solutions, a.s.
  (od: 14.07.2009)
Sídlo: 
Galvaniho 19045/19
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  (od: 01.02.2022)
IČO: 
00 602 311
  (od: 17.12.1990)
Deň zápisu: 
12.12.1990
  (od: 17.12.1990)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.12.1990)
Predmet podnikania (činnosti): 
poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 05.02.1993)
poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
  (od: 05.02.1993)
obchodná činnosť - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru
  (od: 02.12.1994)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 02.12.1994)
vedenie účtovníctva
  (od: 02.12.1994)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 02.12.1994)
automatizované spracovanie dát
  (od: 02.12.1994)
prenájom a leasing výpočtovej techniky
  (od: 02.03.2000)
leasing a prenájom hotových programov /software/ na základe zmluvy s autorom
  (od: 02.03.2000)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 18.04.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 06.12.2011)
počítačové služby
  (od: 06.12.2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 06.12.2011)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 06.12.2011)
reklamné a marketingové služby
  (od: 12.07.2012)
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (od: 23.10.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.02.1993)
Mgr. Renáta Rybanská - Predseda predstavenstva
Olivová ulica 31/1794
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 01.08.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2022)
Ing. Ladislav Jelinek - Člen predstavenstva
Hronská 11
Slovenská Ľupča 976 13
Vznik funkcie: 10.10.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 27.10.2023)
Dozorná rada: 
Ing. Marek Wagner
Švabinského 904/2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 16.01.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.2023)
RNDr. Jozef Klein
Trstínska 51
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.01.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2024)
Marcelina Dorota Hawryluk
Domaniewska 35A/31
Warszawa 02-672
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.06.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2022)
Rafal Marek Kozlowski
Rakowiecka str. 47/30
Warszawa 02-528
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.06.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2022)
Miroslaw Leniart
Rakszawa 3D
Rakszawa 37-111
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.06.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2024)
Prokúra: 
Ing. Marek Mésároš
Horeblatie 414/63
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 27.10.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2023)
Ing. Stanislav Mišovic
Okružná 94/48
Nitrianske Rudno 972 26
Vznik funkcie: 27.10.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2023)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí podpisujúci svoj podpis spolu s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 27.10.2023)
Výška základného imania: 
33 422,33 EUR Rozsah splatenia: 33 422,33 EUR
  (od: 15.04.2009)
Akcie: 
Počet: 1007
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 17.04.2009)
Akcionár: 
Asseco Enterprise Solutions, a.s.
Galvaniho 19045/19
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.12.1990.
  (od: 17.12.1990)
Dodatok č. 1 zo dňa 24.8.1992 k stanovám akciovej spoločnosti, ktorým boli prispôsobené stanovy úprava podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 05.02.1993)
Notárska zápisnica N 75/94, Nz 71/94 zo dňa 22.7.1994.
  (od: 02.12.1994)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.11.1999 pod č. N 259/99, Nz 253/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 02.03.2000)
Notárska zápisnica N 94/2005, Nz 7196/2005, NCRls 7123/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.02.2005)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 137/2006, Nz 56923/2006 - zmena stanov.
  (od: 20.01.2007)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 24/2007, Nz 11203/2007 dňa 22.03.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady, schválenie nového úplného znenia stanov.
  (od: 27.03.2007)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 60/2007, Nz 40612/2007 zo dňa 11.10.2007 o schválení návrhu na zlúčenie so spoločnosťou DATALOCK NMV, s.r.o., so sídlom Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 302 368, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 10912/R, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť DATALOCK a.s., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00 602 311, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 81/B sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2007, Nz 45127/2007 zo dňa 07.11.2007 stáva s účinnosťou k 31.12.2007 právnym nástupcom spoločnosti DATALOCK NMV, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 31.12.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2007.
  (od: 17.01.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.3.2008.
  (od: 15.04.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.09.2008.
  (od: 07.10.2008)
Notárska zápisnica č. N 58/2008, Nz 62477/2008, NCRls 62009/2008 zo dňa 18.12.2008.
  (od: 18.04.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05.2009 o zlúčení so spoločnosťou DATALOCK ŽILINA, s.r.o. so sídlom ul. M.Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO 31 629 270, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 2642/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Zmluva o zlúčení bola spísaná vo forme notárskej zápisnice N 20/2009, Nz 15234/2009, NCRls 15415/2009 notárkou Mgr. Viktóriou Kubovskou dňa 12.05.2009. Spoločnosť DATALOCK a.s. je s účinnosťou od 30.06.2009 právnym nástupcom spoločnosti DATALOCK ŽILINA, s.r.o. so sídlom ul. M.Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO 31 629 270, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 2642/L a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 30.06.2009)
Notárska zápisnica N 24/2009, Nz 18304/2009, NCRls 18513/2009 zo dňa 2.6.2009. Zmena obchodného mena z DATALOCK a.s. na Asseco Solutions, a. s.
  (od: 01.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.07.2009 o zlúčení so spoločnosťou LCS Slovensko, s. r. o., so sídlom Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO : 35 835 176, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26439/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Asseco Solutions, a. s., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO : 00 602 311, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 81/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 34/2009, Nz 23312/2009 09.07.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti LCS Slovensko, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.08.2009)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.7.2009.
  (od: 05.08.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2010.
  (od: 26.03.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.09.2010.
  (od: 21.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.09.2011 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.09.2011.
  (od: 22.09.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2011, Nz 41616/2011 zo dňa 31.10.2011. ozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11.2011.
  (od: 06.12.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 465/2012, Nz 20993/2012, NCRls 21436/2012 o zlúčení spoločnosti Asseco Solutions, a.s. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou Data spol. s r.o., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO : 31 347 193 (zanikajúca spoločnosť). Zmluva o zlúčení zo dňa 12.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 160/2012, Nz 21018/2012, NCRls 21480/2012.
  (od: 01.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 518/2012, Nz 23144/2012 zo dňa 27.06.2012. Rozšírenie premetu podnikania.
  (od: 12.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.02.2013.
  (od: 23.03.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2013, zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.06.2013 a dňa 28.06.2013.
  (od: 23.07.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.07.2013.
  (od: 03.09.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09.2013.
  (od: 23.10.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.11.2013. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.11.2013.
  (od: 18.12.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.02.2014.
  (od: 05.03.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 19.03.2014.
  (od: 05.04.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.09.2014.
  (od: 02.10.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 02.12.2014.
  (od: 16.01.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2014.
  (od: 16.01.2015)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.06.2015.
  (od: 28.07.2015)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.11.2016
  (od: 17.11.2016)
Čestné vyhlásenie zo dňa 24.05.2017.
  (od: 01.06.2017)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Data spol. s r.o. IČO: 31 347 193
Bárdošova 2
Bratislava 831 01
  (od: 01.07.2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DATALOCK NMV, s.r.o. IČO: 36 302 368
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (od: 31.12.2007)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DATALOCK TATRY, s.r.o. IČO: 31 709 940
Pod Lesom 22
Kežmarok 060 01
  (od: 13.01.2010)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DATALOCK ŽILINA, s.r.o. IČO: 31 629 270
ul. M. Rázusa 23A/8336
Žilina 010 01
  (od: 30.06.2009)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
LCS Slovensko, s. r. o. IČO: 35 835 176
Stromová 13
Bratislava 831 01
  (od: 01.08.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  15.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR