Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  53/B

Business name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Bratislava
  (from: 06/30/1989 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Rožňavská 2
Bratislava
  (from: 06/30/1989 until: 12/30/1993)
Identification number (IČO): 
00 154 555
  (from: 06/30/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 06/30/1989)
Date of deletion: 
12/31/1993
  (from: 12/30/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 12/30/1993)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 06/30/1989)
Objects of the company: 
vykonávať verejnú cestnú nákladnú dopravu, pravidelnú i nepravidelnú dopravu osobnú, dopravu cez hranice štátu, mestskú hromadnjú dopravu a vedľajšie prepravné služby
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
vykonávať všetky činnosti podniku, ktoré podmieňujú výkon hlavných činností, najmä diagnostiku, údržbu a opravy dopravných prostriedkov, renováciu a výrobu náhradných dielcov a príslušenstva
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
vykonávať stavebnú činnosť pre výstavbu objektov a zariadení podniku vlastnou stavebnou skupinou v rozsahu oprávnenia
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
zriaďovať a prevádzkovať prepravné kancelárie pre zabezpečenie služieb obyvateľstvu, predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem, úschovu a výdaj batožín, dopravu kusových zásielok, dopravnú činnosť osobnej a nákladnej taxislužby
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
zabezpečovať sprostredkovanie poistenia pracujúcich, batožín a tovaru
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
vykonávať služby súvisiace s vnútroštátnym zasielateľstvom
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
zriaďovať a prevádzkovať strediská pre automatizované spracovanie informácií a vykonávať práce a služby výpočtovej techniky pre vlastnú potrebu i dodávateľsky pre iné organizácie
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
vykonávať stavebné a montážne práce investičného a neinvestičného charakteru pre vlastnú potrebu podniku a investičné akcie "Z"
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
zavádzať vedecko-technické poznatky do hospodárskej činnosti a uplatňovať najnovšie výsledky vedy a výskumu
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
zabezpečovať výchovu učňovského dorastu pre robotnícke povolania v súlade s potrebami podniku a celospoločenským záujmom i pre iné organizácie
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
Ostatná činnosť:
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
vykonávať nakladanie a vykladanie tovaru a skladovanie bez dopravnej činnosti
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
premiestňovať vybavenie kancelárií, výrobných zariadení a ťažkých predmetov
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
vykonávať odťahovaciu službu pre dopravnú verejnosť domácu i zahraničnú
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
vykonávať nákup a expedíciu štrkopieskov
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
vykonávať výrobnú, montážnu a servisnú činnosť pre vlastnú techniku, stroje, zariadenia a pomôcky i pre tuzemských a zahraničných záujemcov
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
vykonávať špeciálne a zvláštne úpravy vozidiel pre vlastné potreby a pre cudzie organizácie
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
sprostredkovávať zamestnanie vozidiel iných dopravných organizácií za odplatu
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
zásobovať iné organizácie tlačivami, cestovnými lístkami a cestovnými poriadkami
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
sprostredkovávať predaj opustených a poškodených prepravovaných vecí a poistenie prepravovaných zásielok
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
poskytovať ubytovacie služby osádkam vozidiel iných dopravcov
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
poskytovať rekreačné a rehabilitačné služby v zariadeniach podniku vlastným zamestnancom a pre iných občanov a organizácie
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
poskytovať prednáškové a sociálno-psychologické služby v podniku a iným organizáciám
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
vykonávať revízne prehliadky zariadení vlastných objektov i pre iné organizácie
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
poskytovať služby obyvateľstvu v kovoobrabacích, stolárskych a čalúnických prácach
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
vykonávať zváračské kurzy a preskúšavanie zváračov, základné kurzy a preskúšavanie vodičov vysokozdvižných vozíkov, žeriavníkov, viazačov pre vlastných pracovníkov a iné organizácie
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
vykonávať chemické rozbory kvapalín pre vlastnú potrebu a iné organizácie
  (from: 06/30/1989 until: 07/11/1993)
vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky
  (from: 08/29/1990 until: 07/11/1993)
Vykonávanie obchodnej činnosti:
  (from: 05/06/1991 until: 07/11/1993)
zabezpečovať služby obyvateľstvu na úseku cestovného ruchu s vnútroštátnou a zahraničnou pôsobnosťou
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
zabezpečenie prenájmu dopravných a iných základných prostriedkov
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
vykonávať projektové a inžinierske práce nevyhnutne spojené s potrebou podniku vlastnou projekčnou zložkou v rozsahu oprávnenia
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
vytvárať vhodné predpoklady pre ďalšie zvyšovanie kvalifikácie vlastných pracovníkov
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
vytvárať vhodné pracovné a sociálne podmienky pre pracovníkov podniku v rámci všestrannej starostlivosti o pracujúcich
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
Povinný predmet činnosti:
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
vykonávať verejnú cestovnú nákladnú a osobnú dopravu pre všeobecnú potrebu a zasielateľskú činnosť, vrátane skladovania, nákladnú a osobnú taxislužbu a pomočné činnosti súvisiace s verejnou dopravou
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
Ostatná činnosť:
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
vykonávať nákup a predaj náhradných dielov, materiálu a základných prostriedkov
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
vykonávať vývoz a dovoz renovovaných náhradných dielov, strojných a technologických zariadení a servisného náradia
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
poskytovanie služieb autoškoly a autobazáru pre záujemcov s vnútroštátnou a zahraničnou pôsobnosťou
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
vykonávanie zarečených prehliadok motorových vozidiel typu LIAZ a KAROSA a zabezpečovať pneuservis aj pre cudzie potreby
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
požičiavanie vlastných motorových vozidiel, poskytovanie kopírovacích reprodukčných služieb a služieb videoštúdia
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
predaj značkového piva, nealkoholických nápojov, potravinárskych výrobkov, suvenírov, novín, časopisov, kníh, gramoplatní, videokaziet a ďalších spotrebných predmetov
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
poskytovanie hotelových a reštauračných služieb
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
prevádzkovanie hracích automatov a vykonávanie opráv a údržba spotrebnej elektroniky
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
poskytovanie služieb aranžérskych a písmomaliarskych prác
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
prevádzkovanie zberní "SAZKA" a "ŚPORTKA"
  (from: 11/19/1991 until: 07/11/1993)
koncesované živnosti:
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie vrátane sprievodcovskej činnosti
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
služby verejných nosičov a poslov
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriach hotel, hotel garni, motel, botel zaradených do triedy ** a vyššie, v kategóriach penzión, chatová osada a kemp zaradených do triedy *** včítane prevádzkovania pohostinských činností v týchto zariadeniach s výnimkou pohostinských živností umiestnených v kategóriach chatová osada a kemp
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
pohostinská činnosť
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
verejná cestná hromadná doprava osobná-pravidelná
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
verejná cestná hromadná doprava osobná-nepravidelná
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
nákladná taxislužba
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
zmenárne
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
ohlasovacie živnosti:
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
výroba motorových a osotatných dopravných prostriedkov
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
vulkanizácia
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
stolárstvo
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
stavebné remeselné práce
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacieho zariadenia
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
poradenská služba v oblasti kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektronických zariadení na spracovanie dát a ostatnej elektroniky
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Databanky
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
školiaca činnosť
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
školiaca činnosť a kurzy
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
masérske služby
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
poskytovanie psychologických služieb
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení, zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb s prenájmom spojených-správa budov
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
maloobchod so spotrebných tovarom, sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí, činnosť autobazáru
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
investorská a inžinierska činnosť
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
kompletačná činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru /najmä dopravných prostriedkov, náhradných dielov, papierenského tovaru, železiarskeho tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, potravinárskych a tabakových výrobkov, piva, neakoholických nápojov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, zeleniny, ovocia, suvenírov, novín, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa/ okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
prenájom dopravných prostriedkov a skladovacích priestorov, nakladanie, vykladanie a skladovanie tovaru bez dopravnej činnosti
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
sprostredkovateľská činnosť-zamestnávanie vozidiel iných dopravcov
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
sťahovacie prepravné služby a dopravné služby
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
colná deklarácia
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb videoštúdia, reklamná činnosť
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
poskytovanie aranžérskych služieb a písmomaliarskych prác
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
nákup a predaj cenín a kolkov
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
ďalšie činnosti:
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
výchova a vzdelávanie pracujúcich a učňovského dorastu
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
prevádzkovanie stredných odborných učilíšť
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 06/30/1989 until: 12/30/1993)
Ing. Milan Mosný
Žalmanova 9
Bratislava
  (from: 06/30/1989 until: 12/30/1993)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 06/30/1989 until: 12/30/1993)
Branch of the enterprise: 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 801 Bratislava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Emil Binda
Lackova 5
Bratislava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 802 Bratislava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Dpt. Karol Putera
Tajovského 13
Bernolákovo
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 803 Dunajská Streda
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Dunajská Streda
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Dpt. Karol Csóka
185
Pastuchy
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 804 Galanta
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Galanta
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Dpt. Teodor Vavrík
Októbrova 1174/48
Galanta
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 805 Komárno
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Komárno
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Dpt. Oldřich Dolana
Budovateľská 40/85
Komárno
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 806 Levice
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Levice
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Ivan Zajačko
ČSĽA 69/37
Brezno
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 807 Nitra
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Nitra
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Ján Vrba
Benkova 7
Nitra
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 812 Nové Mesto nad Váhom
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
JUDr. Jozef Lipták
Sedličná 217
Trenčianske Stankovce
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 813 Piešťany
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Piešťany
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Štefan Kubán
Alexyho 17
Piešťany
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 814 Trnava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Trnava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Milan Hulka
Októbrova 53
Trnava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 891 Technicko - zásobovací závod Trnava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Trnava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Dpt. Michal Janovský
Botanická 13
Trnava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 892 Závod výpočtovej techniky a služieb Bratislava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Dušan Režďovič
Jelačičova 3
Bratislava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 893 Závod výstavby Bratislava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Jozef Jakuba
Exnárova 19
Bratislava
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 811 Trenčín
  (from: 03/25/1992 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Trenčín
  (from: 03/25/1992 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Jozef Lackovič
433
Drietoma
  (from: 03/25/1992 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 820 Bratislava
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. František Pinte
Hornádska 14
Bratislava
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 821 Pezinok
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Pezinok
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Jozef Bagin
Bratislavská 118
Pezinok
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 822 Senec
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Senec
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Milan Blahušiak
Obrancov mieru 56
Pezinok
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 823 Zlaté Moravce
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Zlaté Moravce
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Roman Navrátil
Jurkovičova 28
Nitra
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 824 Vráble
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Vráble
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Milan Korenči
Lúčky 1112/15
Vráble
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 815 Skalica
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Skalica
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Helena Langerová
Potočná 30
Holíč
  (from: 06/24/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 816 Bánovce nad Bebravou
  (from: 12/20/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Bánovce nad Bebravou
  (from: 12/20/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Albert Tománek
Palkovičova 584
Bánovce nad Bebravou
  (from: 12/20/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod, OZ 818 Malacky
  (from: 12/20/1993 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Malacky
  (from: 12/20/1993 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Jozef Bendzák
Školská 234
Dunajská Lužná
  (from: 12/20/1993 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 809 Senica
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Senica
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Ján Kovár
Jilemnického 709/63
Senica
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 810 Topoľčany
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Topoľčany
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Alexander Ružička
M. Závodného 1876
Topoľčany
  (from: 12/27/1990 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 808 Nové Zámky
  (from: 02/14/1992 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Nové Zámky
  (from: 02/14/1992 until: 12/30/1993)
Head: 
Ing. Anton Morvay
Lodná 10/14
Komárno
  (from: 02/14/1992 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod 817 Hlohovec
  (from: 02/14/1992 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Hlohovec
  (from: 02/14/1992 until: 12/30/1993)
Head: 
Štefan Iglár
Mieru 5
Červeník
  (from: 02/14/1992 until: 12/30/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod 818 Malacky
  (from: 02/14/1992 until: 12/19/1993)
Registered seat: 
Malacky
  (from: 02/14/1992 until: 12/19/1993)
Head: 
Ing. Ladislav Stareček
Jégeho 21
Bratislava
  (from: 02/14/1992 until: 12/19/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 816 Bánovce nad Bebravou
  (from: 07/12/1991 until: 12/19/1993)
Registered seat: 
Bánovce nad Bebravou
  (from: 07/12/1991 until: 12/19/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 815 Skalica
  (from: 12/27/1990 until: 06/23/1993)
Registered seat: 
Skalica
  (from: 12/27/1990 until: 06/23/1993)
Head: 
Ing. Svetozár Irša
Zápotockého 5
Skalica
  (from: 12/27/1990 until: 06/23/1993)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 811 Trenčín
  (from: 12/27/1990 until: 03/24/1992)
Registered seat: 
Trenčín
  (from: 12/27/1990 until: 03/24/1992)
Head: 
Ing. Vladimír Kodaj
Hodžova 76
Trenčín
  (from: 12/27/1990 until: 03/24/1992)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 808 Nové Zámky
  (from: 12/27/1990 until: 02/13/1992)
Registered seat: 
Nové Zámky
  (from: 12/27/1990 until: 02/13/1992)
Head: 
Alexander Reval
Nám. hrdinov 41
Palárikovo
  (from: 12/27/1990 until: 02/13/1992)
 
 
Name: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 816 s dopravnou činnosťou Bánovce nad Bebravou
  (from: 06/28/1991 until: 07/11/1991)
Registered seat: 
Bánovce nad Bebravou
  (from: 06/28/1991 until: 07/11/1991)
Head: 
Ing. Stanislav Mikuš
J. Matušku 2139
Topoľčany
  (from: 06/28/1991 until: 12/19/1993)
 
 
Founder: 
Československá automobilová doprava štátny podnik
Rožňavská 2
Bratislava
  (from: 11/19/1991 until: 12/30/1993)
Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave
  (from: 06/30/1989 until: 11/18/1991)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia Ministra dopravy, spojov a verejných prác SR č. 84/93 z 8.12.1993 vymazuje sa z obchodného registra dňom 31.12.1993 bez likvidácie Československá automobilová doprava, štátny podnik, Bratislava. Práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky prechádzajú podľa zakladacích listín na novovzniknuté štátne podniky Slovenská autobusová doprava Bratislava, Slovenská autobusová doprava Skalica, Nákladná automobilová doprava 820 Bratislava, Nákladná automobilová doprava 802 Bratislava, Nákladná automobilová doprava Dunajská Streda, Nákladná automobilová doprava Galanta, Nákladná automobilová doprava Komárno, Nákladná automobilová doprava Levice, Nákladná automobilová doprava Nitra, Nákladná automobilová doprava Nové Zámky, Nákladná automobilová doprava Senica, Nákladná automobilová doprava Topoľčany, Nákladná automobilová doprava Trenčín, Nákladná automobilová doprava Nové Mesto nad Váhom, Nákladná automobilová doprava Piešťany, Nákladná automobilová doprava Trnava, Nákladná automobilová doprava Bánovce nad Bebravou V y m a z u j e s a : Československá automobilová doprava, štátny podnik, Bratislava, Bratislava, Rožňavská č. 2 z obchodného registra v celom rozsahu dňom 31.12.1993.
  (from: 12/31/1993)
Podľa zákona č. 298/1991 Zb. z 10.7.1991, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb. došlo k zmene zakladateľa a zriaďovateľa organizácií cestnej a mestskej dopravy, leteckej dopravy, spojov, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva v Slovenskej republike. Práva a povinnosti zakladateľa podnikateľských organizácií a zriaďovateľa príspevkových a rozpočtových organizácií prešli z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky.
  (from: 02/15/1992 until: 12/30/1993)
Rozhodnutie ministra dopravy, spojov a verejných prác SR z 28.4.1993 číslo 16/93 o zmene zakladacej listiny.
  (from: 07/12/1993 until: 12/30/1993)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person