Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Pšn Vložka číslo:  53/B

Obchodné meno: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Bratislava
  (od: 30.06.1989 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Rožňavská 2
Bratislava
  (od: 30.06.1989 do: 30.12.1993)
IČO: 
00 154 555
  (od: 30.06.1989)
Deň zápisu: 
01.07.1989
  (od: 30.06.1989)
Deň výmazu: 
31.12.1993
  (od: 30.12.1993)
Dôvod výmazu: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (od: 30.12.1993)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 30.06.1989)
Predmet činnosti: 
vykonávať verejnú cestnú nákladnú dopravu, pravidelnú i nepravidelnú dopravu osobnú, dopravu cez hranice štátu, mestskú hromadnjú dopravu a vedľajšie prepravné služby
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
vykonávať všetky činnosti podniku, ktoré podmieňujú výkon hlavných činností, najmä diagnostiku, údržbu a opravy dopravných prostriedkov, renováciu a výrobu náhradných dielcov a príslušenstva
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
vykonávať stavebnú činnosť pre výstavbu objektov a zariadení podniku vlastnou stavebnou skupinou v rozsahu oprávnenia
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
zriaďovať a prevádzkovať prepravné kancelárie pre zabezpečenie služieb obyvateľstvu, predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem, úschovu a výdaj batožín, dopravu kusových zásielok, dopravnú činnosť osobnej a nákladnej taxislužby
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
zabezpečovať sprostredkovanie poistenia pracujúcich, batožín a tovaru
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
vykonávať služby súvisiace s vnútroštátnym zasielateľstvom
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
zriaďovať a prevádzkovať strediská pre automatizované spracovanie informácií a vykonávať práce a služby výpočtovej techniky pre vlastnú potrebu i dodávateľsky pre iné organizácie
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
vykonávať stavebné a montážne práce investičného a neinvestičného charakteru pre vlastnú potrebu podniku a investičné akcie "Z"
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
zavádzať vedecko-technické poznatky do hospodárskej činnosti a uplatňovať najnovšie výsledky vedy a výskumu
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
zabezpečovať výchovu učňovského dorastu pre robotnícke povolania v súlade s potrebami podniku a celospoločenským záujmom i pre iné organizácie
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
Ostatná činnosť:
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
vykonávať nakladanie a vykladanie tovaru a skladovanie bez dopravnej činnosti
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
premiestňovať vybavenie kancelárií, výrobných zariadení a ťažkých predmetov
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
vykonávať odťahovaciu službu pre dopravnú verejnosť domácu i zahraničnú
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
vykonávať nákup a expedíciu štrkopieskov
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
vykonávať výrobnú, montážnu a servisnú činnosť pre vlastnú techniku, stroje, zariadenia a pomôcky i pre tuzemských a zahraničných záujemcov
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
vykonávať špeciálne a zvláštne úpravy vozidiel pre vlastné potreby a pre cudzie organizácie
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
sprostredkovávať zamestnanie vozidiel iných dopravných organizácií za odplatu
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
zásobovať iné organizácie tlačivami, cestovnými lístkami a cestovnými poriadkami
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
sprostredkovávať predaj opustených a poškodených prepravovaných vecí a poistenie prepravovaných zásielok
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
poskytovať ubytovacie služby osádkam vozidiel iných dopravcov
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
poskytovať rekreačné a rehabilitačné služby v zariadeniach podniku vlastným zamestnancom a pre iných občanov a organizácie
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
poskytovať prednáškové a sociálno-psychologické služby v podniku a iným organizáciám
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
vykonávať revízne prehliadky zariadení vlastných objektov i pre iné organizácie
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
poskytovať služby obyvateľstvu v kovoobrabacích, stolárskych a čalúnických prácach
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
vykonávať zváračské kurzy a preskúšavanie zváračov, základné kurzy a preskúšavanie vodičov vysokozdvižných vozíkov, žeriavníkov, viazačov pre vlastných pracovníkov a iné organizácie
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
vykonávať chemické rozbory kvapalín pre vlastnú potrebu a iné organizácie
  (od: 30.06.1989 do: 11.07.1993)
vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky
  (od: 29.08.1990 do: 11.07.1993)
Vykonávanie obchodnej činnosti:
  (od: 06.05.1991 do: 11.07.1993)
zabezpečovať služby obyvateľstvu na úseku cestovného ruchu s vnútroštátnou a zahraničnou pôsobnosťou
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
zabezpečenie prenájmu dopravných a iných základných prostriedkov
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
vykonávať projektové a inžinierske práce nevyhnutne spojené s potrebou podniku vlastnou projekčnou zložkou v rozsahu oprávnenia
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
vytvárať vhodné predpoklady pre ďalšie zvyšovanie kvalifikácie vlastných pracovníkov
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
vytvárať vhodné pracovné a sociálne podmienky pre pracovníkov podniku v rámci všestrannej starostlivosti o pracujúcich
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
Povinný predmet činnosti:
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
vykonávať verejnú cestovnú nákladnú a osobnú dopravu pre všeobecnú potrebu a zasielateľskú činnosť, vrátane skladovania, nákladnú a osobnú taxislužbu a pomočné činnosti súvisiace s verejnou dopravou
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
Ostatná činnosť:
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
vykonávať nákup a predaj náhradných dielov, materiálu a základných prostriedkov
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
vykonávať vývoz a dovoz renovovaných náhradných dielov, strojných a technologických zariadení a servisného náradia
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
poskytovanie služieb autoškoly a autobazáru pre záujemcov s vnútroštátnou a zahraničnou pôsobnosťou
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
vykonávanie zarečených prehliadok motorových vozidiel typu LIAZ a KAROSA a zabezpečovať pneuservis aj pre cudzie potreby
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
požičiavanie vlastných motorových vozidiel, poskytovanie kopírovacích reprodukčných služieb a služieb videoštúdia
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
predaj značkového piva, nealkoholických nápojov, potravinárskych výrobkov, suvenírov, novín, časopisov, kníh, gramoplatní, videokaziet a ďalších spotrebných predmetov
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
poskytovanie hotelových a reštauračných služieb
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
prevádzkovanie hracích automatov a vykonávanie opráv a údržba spotrebnej elektroniky
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
poskytovanie služieb aranžérskych a písmomaliarskych prác
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
prevádzkovanie zberní "SAZKA" a "ŚPORTKA"
  (od: 19.11.1991 do: 11.07.1993)
koncesované živnosti:
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie vrátane sprievodcovskej činnosti
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
služby verejných nosičov a poslov
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriach hotel, hotel garni, motel, botel zaradených do triedy ** a vyššie, v kategóriach penzión, chatová osada a kemp zaradených do triedy *** včítane prevádzkovania pohostinských činností v týchto zariadeniach s výnimkou pohostinských živností umiestnených v kategóriach chatová osada a kemp
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
pohostinská činnosť
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
verejná cestná hromadná doprava osobná-pravidelná
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
verejná cestná hromadná doprava osobná-nepravidelná
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
neverejná cestná osobná doprava
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
nákladná taxislužba
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
zmenárne
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
ohlasovacie živnosti:
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
výroba motorových a osotatných dopravných prostriedkov
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
vulkanizácia
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
stolárstvo
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
stavebné remeselné práce
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacieho zariadenia
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
poradenská služba v oblasti kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektronických zariadení na spracovanie dát a ostatnej elektroniky
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Databanky
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
školiaca činnosť
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
školiaca činnosť a kurzy
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
masérske služby
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
poskytovanie psychologických služieb
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení, zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb s prenájmom spojených-správa budov
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
maloobchod so spotrebných tovarom, sprostredkovanie obchodu
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí, činnosť autobazáru
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
investorská a inžinierska činnosť
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
kompletačná činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru /najmä dopravných prostriedkov, náhradných dielov, papierenského tovaru, železiarskeho tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, potravinárskych a tabakových výrobkov, piva, neakoholických nápojov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, zeleniny, ovocia, suvenírov, novín, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa/ okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
vykonávanie odťahovej služby
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
prenájom dopravných prostriedkov a skladovacích priestorov, nakladanie, vykladanie a skladovanie tovaru bez dopravnej činnosti
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
sprostredkovateľská činnosť-zamestnávanie vozidiel iných dopravcov
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
sťahovacie prepravné služby a dopravné služby
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
colná deklarácia
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb videoštúdia, reklamná činnosť
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
poskytovanie aranžérskych služieb a písmomaliarskych prác
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
nákup a predaj cenín a kolkov
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
ďalšie činnosti:
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
výchova a vzdelávanie pracujúcich a učňovského dorastu
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
prevádzkovanie stredných odborných učilíšť
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 30.06.1989 do: 30.12.1993)
Ing. Milan Mosný
Žalmanova 9
Bratislava
  (od: 30.06.1989 do: 30.12.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (od: 30.06.1989 do: 30.12.1993)
Odštepný závod: 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 801 Bratislava
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Bratislava
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Emil Binda
Lackova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 802 Bratislava
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Bratislava
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Dpt. Karol Putera
Tajovského 13
Bernolákovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 803 Dunajská Streda
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Dunajská Streda
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Dpt. Karol Csóka
185
Pastuchy
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 804 Galanta
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Galanta
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Dpt. Teodor Vavrík
Októbrova 1174/48
Galanta
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 805 Komárno
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Komárno
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Dpt. Oldřich Dolana
Budovateľská 40/85
Komárno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 806 Levice
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Levice
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Ivan Zajačko
ČSĽA 69/37
Brezno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 807 Nitra
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Nitra
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Ján Vrba
Benkova 7
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 812 Nové Mesto nad Váhom
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
JUDr. Jozef Lipták
Sedličná 217
Trenčianske Stankovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 813 Piešťany
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Piešťany
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Štefan Kubán
Alexyho 17
Piešťany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 814 Trnava
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Trnava
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Milan Hulka
Októbrova 53
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 891 Technicko - zásobovací závod Trnava
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Trnava
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Dpt. Michal Janovský
Botanická 13
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 892 Závod výpočtovej techniky a služieb Bratislava
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Bratislava
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Dušan Režďovič
Jelačičova 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 893 Závod výstavby Bratislava
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Bratislava
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Jozef Jakuba
Exnárova 19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 811 Trenčín
  (od: 25.03.1992 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Trenčín
  (od: 25.03.1992 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Jozef Lackovič
433
Drietoma
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.1992 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 820 Bratislava
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Bratislava
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. František Pinte
Hornádska 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 821 Pezinok
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Pezinok
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Jozef Bagin
Bratislavská 118
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 822 Senec
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Senec
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Milan Blahušiak
Obrancov mieru 56
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 823 Zlaté Moravce
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Zlaté Moravce
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Roman Navrátil
Jurkovičova 28
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 824 Vráble
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Vráble
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Milan Korenči
Lúčky 1112/15
Vráble
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 815 Skalica
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Skalica
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Helena Langerová
Potočná 30
Holíč
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.1993 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 816 Bánovce nad Bebravou
  (od: 20.12.1993 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Bánovce nad Bebravou
  (od: 20.12.1993 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Albert Tománek
Palkovičova 584
Bánovce nad Bebravou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.1993 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod, OZ 818 Malacky
  (od: 20.12.1993 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Malacky
  (od: 20.12.1993 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Jozef Bendzák
Školská 234
Dunajská Lužná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.12.1993 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 809 Senica
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Senica
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Ján Kovár
Jilemnického 709/63
Senica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 810 Topoľčany
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Topoľčany
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Alexander Ružička
M. Závodného 1876
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 808 Nové Zámky
  (od: 14.02.1992 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Nové Zámky
  (od: 14.02.1992 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Anton Morvay
Lodná 10/14
Komárno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.1992 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod 817 Hlohovec
  (od: 14.02.1992 do: 30.12.1993)
Sídlo: 
Hlohovec
  (od: 14.02.1992 do: 30.12.1993)
Vedúci: 
Štefan Iglár
Mieru 5
Červeník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.1992 do: 30.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod 818 Malacky
  (od: 14.02.1992 do: 19.12.1993)
Sídlo: 
Malacky
  (od: 14.02.1992 do: 19.12.1993)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Stareček
Jégeho 21
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.1992 do: 19.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 816 Bánovce nad Bebravou
  (od: 12.07.1991 do: 19.12.1993)
Sídlo: 
Bánovce nad Bebravou
  (od: 12.07.1991 do: 19.12.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 815 Skalica
  (od: 27.12.1990 do: 23.06.1993)
Sídlo: 
Skalica
  (od: 27.12.1990 do: 23.06.1993)
Vedúci: 
Ing. Svetozár Irša
Zápotockého 5
Skalica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 23.06.1993)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 811 Trenčín
  (od: 27.12.1990 do: 24.03.1992)
Sídlo: 
Trenčín
  (od: 27.12.1990 do: 24.03.1992)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Kodaj
Hodžova 76
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 24.03.1992)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 808 Nové Zámky
  (od: 27.12.1990 do: 13.02.1992)
Sídlo: 
Nové Zámky
  (od: 27.12.1990 do: 13.02.1992)
Vedúci: 
Alexander Reval
Nám. hrdinov 41
Palárikovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.12.1990 do: 13.02.1992)
 
 
Názov: 
ČSAD, š.p., Bratislava, odštepný závod OZ 816 s dopravnou činnosťou Bánovce nad Bebravou
  (od: 28.06.1991 do: 11.07.1991)
Sídlo: 
Bánovce nad Bebravou
  (od: 28.06.1991 do: 11.07.1991)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Mikuš
J. Matušku 2139
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.1991 do: 19.12.1993)
 
 
Zakladateľ: 
Československá automobilová doprava štátny podnik
Rožňavská 2
Bratislava
  (od: 19.11.1991 do: 30.12.1993)
Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave
  (od: 30.06.1989 do: 18.11.1991)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe rozhodnutia Ministra dopravy, spojov a verejných prác SR č. 84/93 z 8.12.1993 vymazuje sa z obchodného registra dňom 31.12.1993 bez likvidácie Československá automobilová doprava, štátny podnik, Bratislava. Práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky prechádzajú podľa zakladacích listín na novovzniknuté štátne podniky Slovenská autobusová doprava Bratislava, Slovenská autobusová doprava Skalica, Nákladná automobilová doprava 820 Bratislava, Nákladná automobilová doprava 802 Bratislava, Nákladná automobilová doprava Dunajská Streda, Nákladná automobilová doprava Galanta, Nákladná automobilová doprava Komárno, Nákladná automobilová doprava Levice, Nákladná automobilová doprava Nitra, Nákladná automobilová doprava Nové Zámky, Nákladná automobilová doprava Senica, Nákladná automobilová doprava Topoľčany, Nákladná automobilová doprava Trenčín, Nákladná automobilová doprava Nové Mesto nad Váhom, Nákladná automobilová doprava Piešťany, Nákladná automobilová doprava Trnava, Nákladná automobilová doprava Bánovce nad Bebravou V y m a z u j e s a : Československá automobilová doprava, štátny podnik, Bratislava, Bratislava, Rožňavská č. 2 z obchodného registra v celom rozsahu dňom 31.12.1993.
  (od: 31.12.1993)
Podľa zákona č. 298/1991 Zb. z 10.7.1991, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb. došlo k zmene zakladateľa a zriaďovateľa organizácií cestnej a mestskej dopravy, leteckej dopravy, spojov, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva v Slovenskej republike. Práva a povinnosti zakladateľa podnikateľských organizácií a zriaďovateľa príspevkových a rozpočtových organizácií prešli z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky.
  (od: 15.02.1992 do: 30.12.1993)
Rozhodnutie ministra dopravy, spojov a verejných prác SR z 28.4.1993 číslo 16/93 o zmene zakladacej listiny.
  (od: 12.07.1993 do: 30.12.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  27.11.2023
Dátum výpisu:  28.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)