Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1179/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SEVEN, spol. s r.o.
  (from: 05/13/1993)
Registered seat: 
Pustý hrad 590/5
Zvolen 960 01
  (from: 02/15/2011)
147
Klin 029 41
  (from: 06/18/2005 until: 02/14/2011)
Klin 029 41
  (from: 05/13/1993 until: 06/17/2005)
Identification number (IČO): 
31 586 104
  (from: 05/13/1993)
Date of entry: 
05/13/1993
  (from: 05/13/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/13/1993)
Objects of the company: 
výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo sklenárstvo
  (from: 05/13/1993)
obchodná činnosť v rámci voľných živností (okrem drahých kovov a výrobkov z nich)
  (from: 05/13/1993)
staviteľ
  (from: 03/14/1994)
montáž žalúzií
  (from: 03/14/1994)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 06/18/2005)
výroba drevených obalov
  (from: 06/18/2005)
výroba jdnoduchých výrobkov z dreva
  (from: 06/18/2005)
frézovanie, sústruženie
  (from: 06/18/2005)
brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 06/18/2005)
kovoobrábanie
  (from: 06/18/2005)
mechanické úpravy v rámci voľných živností
  (from: 06/18/2005)
výroba jednoduchého kovového tovaru
  (from: 06/18/2005)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 06/18/2005)
výroba bytových doplnkov
  (from: 06/18/2005)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 06/18/2005)
demolácie a zemné práce
  (from: 06/18/2005)
maliarstvo, natieračstvo
  (from: 06/18/2005)
sprotredkovateľská činnosť
  (from: 06/18/2005)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/18/2005)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/18/2005)
predaj na trhoch
  (from: 06/18/2005)
čalúnnictvo
  (from: 06/18/2005)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/18/2005)
reklamné činnosti
  (from: 06/18/2005)
čistenie budov
  (from: 06/18/2005)
upratovacie práce
  (from: 06/18/2005)
Partners: 
Ľubomír Farárik
Gerlachovská 4527/7
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 02/15/2011)
Obec Klin
  (from: 05/13/1993 until: 07/07/1998)
Rudolf Balek
296
Klin
Slovak Republic
  (from: 05/13/1993 until: 07/07/1998)
Miroslav Králik
504
Klin
Slovak Republic
  (from: 05/13/1993 until: 07/07/1998)
Štefan Peňák
157
Klin
Slovak Republic
  (from: 07/28/1997 until: 07/07/1998)
Štefan Peňák
157
Klin
Slovak Republic
  (from: 05/13/1993 until: 07/27/1997)
Stanislav Svetlošák
Komenského 489/17
Námestovo
Slovak Republic
  (from: 06/18/2005 until: 01/03/2007)
Ľudovít Svetlošák
498
Klin
Slovak Republic
  (from: 07/28/1997 until: 07/07/1998)
Vladimír Svetlošák
496
Klin
Slovak Republic
  (from: 05/13/1993 until: 07/07/1998)
Ľudovít Svetlošák
498
Klin
Slovak Republic
  (from: 05/13/1993 until: 07/27/1997)
Štefan Volf
197
Klin
Slovak Republic
  (from: 05/13/1993 until: 07/07/1998)
Vladimír Svetlošák
496
Klin
Slovak Republic
  (from: 07/08/1998 until: 02/14/2011)
Ľudovít Svetlošák
498
Klin
Slovak Republic
  (from: 06/18/2005 until: 02/14/2011)
Contribution of each member: 
Ľubomír Farárik
Amount of investment: 12 000 EUR Paid up: 12 000 EUR
  (from: 02/15/2011)
Miroslav Králik
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/13/1993 until: 07/07/1998)
Rudolf Balek
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/13/1993 until: 07/07/1998)
Štefan Volf
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/13/1993 until: 07/07/1998)
Ľudovít Svetlošák
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/13/1993 until: 07/27/1997)
Vladimír Svetlošák
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/13/1993 until: 07/07/1998)
Štefan Peňák
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/13/1993 until: 07/27/1997)
Obec Klin
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/13/1993 until: 07/07/1998)
Ľudovít Svetlošák
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/28/1997 until: 07/07/1998)
Štefan Peňák
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/28/1997 until: 07/07/1998)
Vladimír Svetlošák
Amount of investment: 240 000 Sk Paid up: 240 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 06/17/2005)
Vladimír Svetlošák
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 06/18/2005 until: 01/03/2007)
Stanislav Svetlošák
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 06/18/2005 until: 01/03/2007)
Ľudovít Svetlošák
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 06/18/2005 until: 01/03/2007)
Vladimír Svetlošák
Amount of investment: 192 000 Sk Paid up: 192 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 02/01/2010)
Ľudovít Svetlošák
Amount of investment: 168 000 Sk Paid up: 168 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 02/01/2010)
Vladimír Svetlošák
Amount of investment: 6 373,23 EUR Paid up: 6 373,23 EUR
  (from: 02/02/2010 until: 02/14/2011)
Ľudovít Svetlošák
Amount of investment: 5 576,57 EUR Paid up: 5 576,57 EUR
  (from: 02/02/2010 until: 02/14/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/08/1998)
konatelia
  (from: 07/28/1997 until: 07/07/1998)
konatelia
  (from: 05/13/1993 until: 07/27/1997)
Ľubomír Farárik
Gerlachovská 4527/7
Banská Bystrica 974 01
From: 02/04/2011
  (from: 02/15/2011)
Miroslav Králik
504
Klin
  (from: 05/13/1993 until: 07/27/1997)
Štefan Peňák
157
Klin
  (from: 07/28/1997 until: 07/07/1998)
Vladimír Svetlošák
496
Klin
  (from: 05/13/1993 until: 07/27/1997)
Stanislav Svetlošák
Komenského 489/17
Námestovo
From: 04/28/2005
  (from: 06/18/2005 until: 01/03/2007)
Stanislav Svetlošák
Komenského 489/17
Námestovo
From: 04/28/2005 Until: 12/04/2006
  (from: 01/04/2007 until: 01/03/2007)
Vladimír Svetlošák
496
Klin
  (from: 07/08/1998 until: 06/17/2005)
Vladimír Svetlošák
496
Klin
From: 03/21/1998 Until: 02/04/2011
  (from: 02/15/2011 until: 02/14/2011)
Ľudovít Svetlošák
498
Klin
From: 04/28/2005 Until: 02/04/2011
  (from: 02/15/2011 until: 02/14/2011)
Vladimír Svetlošák
496
Klin
From: 03/21/1998
  (from: 06/18/2005 until: 02/14/2011)
Ľudovít Svetlošák
498
Klin
From: 04/28/2005
  (from: 06/18/2005 until: 02/14/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 06/18/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/08/1998 until: 06/17/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/28/1997 until: 07/07/1998)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/13/1993 until: 07/27/1997)
Capital: 
12 000 EUR Paid up: 12 000 EUR
  (from: 02/15/2011)
11 949,8 EUR Paid up: 11 949,8 EUR
  (from: 02/02/2010 until: 02/14/2011)
360 000 Sk Paid up: 360 000 Sk
  (from: 06/18/2005 until: 02/01/2010)
240 000 Sk
  (from: 05/13/1993 until: 06/17/2005)
Supervisory board: 
Ing. Karol Lipjak
481
Klin
  (from: 05/13/1993 until: 07/07/1998)
Štefan Peňak
157
Klin
  (from: 05/13/1993 until: 07/27/1997)
Ľudovít Svetlošák
498
Klin
  (from: 07/28/1997 until: 07/07/1998)
Štefan Volf
197
Klin
  (from: 05/13/1993 until: 07/07/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.3.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 05/13/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.12.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3507
  (from: 03/14/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.12.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/28/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.3. 1998 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 07/08/1998)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person