Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19933/B

Business name: 
Allied Domecq Spirits & Wine (Slovakia) s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 01/12/2008 until: 06/01/2010)
Allied Domecq Spirits & Wine (Slovakia) s.r.o.
  (from: 11/03/1999 until: 01/11/2008)
Registered seat: 
Dohnányho 16
Bratislava 821 08
  (from: 06/09/2006 until: 06/01/2010)
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (from: 11/14/2003 until: 06/08/2006)
Francisciho 4
Bratislava 811 08
  (from: 11/03/1999 until: 11/13/2003)
Identification number (IČO): 
35 775 661
  (from: 11/03/1999)
Date of entry: 
11/03/1999
  (from: 11/03/1999)
Date of deletion: 
06/02/2010
  (from: 06/02/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/02/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/03/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 11/03/1999 until: 06/01/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/03/1999 until: 06/01/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/03/1999 until: 06/01/2010)
Partners: 
Allied Domecq Spirits & Wine (Europe) B.V.
Stadionstraat 38
NG Brada 4815
Holandsko
  (from: 06/09/2006 until: 07/12/2006)
Allied Domecq Spirits & Wine (Europe) B.V.
Florijnstraat 1, 4879 AH Etten-Leur
Breda
  (from: 11/03/1999 until: 06/08/2006)
Allied Domecq Spirits & Wine (Europe) B.V.
Stadionstraat 38
NG Breda 4815
Holandsko
  (from: 07/13/2006 until: 06/01/2010)
Contribution of each member: 
Allied Domecq Spirits & Wine (Europe) B.V.
  (from: 11/03/1999 until: 06/08/2006)
Allied Domecq Spirits & Wine (Europe) B.V.
  (from: 06/09/2006 until: 07/12/2006)
Allied Domecq Spirits & Wine (Europe) B.V.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/13/2006 until: 06/01/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/03/1999 until: 06/01/2010)
JUDr. Milan Banas
Jurigovo nám. 13
Bratislava 841 05
Until: 03/11/2003
  (from: 11/03/1999 until: 11/13/2003)
Jiří Salaj
Běloky 60
Hostouň 273 53
Česká republika
From: 10/01/2005
  (from: 10/27/2005 until: 06/23/2006)
Jiří Salaj
Běloky 60
Hostouň 273 53
Česká republika
From: 10/01/2005 Until: 06/30/2006
  (from: 06/24/2006 until: 06/23/2006)
Richard Kouba
Kubíkova 1179
18200 Praha 8
Česká republika
From: 03/11/2003
  (from: 11/14/2003 until: 10/26/2005)
Richard Kouba
Kubíkova 1179
18200 Praha 8
Česká republika
From: 03/11/2003 Until: 09/30/2005
  (from: 10/27/2005 until: 10/26/2005)
Edward Mayle
GlenCourt, Killarney Road 4
Bray, County Wicklow
Irsko
From: 07/01/2006
  (from: 06/24/2006 until: 06/01/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ a to tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis.
  (from: 11/03/1999 until: 06/01/2010)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/03/1999 until: 06/01/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2008
  (from: 06/02/2010)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2008
  (from: 01/12/2008 until: 06/01/2010)
 Liquidators:
Mgr. Ing. Miroslav Ondrej
Krížna 20
Bratislava 811 07
From: 01/01/2008 Until: 06/02/2010
  (from: 01/12/2008)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Lividátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle § 72 Obchodného ztákonníka.
  (from: 01/12/2008)
Date of completion of voluntary liquidation: 09/30/2009
  (from: 06/02/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť Allied Domecq Spirits & Wine (Slovakia) s.r.o. v likvidácii, so sídlom Dohnányho 16, Bratislava 821 08, IČO: 35 775 661, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 19933/B, bola zrušená a vstúpila do likvidácie. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, schválených valným zhromaždením a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 30.09.2009. Allied Domecq Spirits & Wine (Slovakia) s.r.o. v likvidácii, so sídlom Dohnányho 16, Bratislava 821 08, IČO: 35 775 661, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 19933/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 02.06.2010.
  (from: 06/02/2010)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.9.1999 pod č. N 270/99, Nz 194/99 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/03/1999 until: 06/01/2010)
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.03.2003 o zmene sídla a konateľa spoločnosti. Notárska zápisnica o zmene zakladateľskej listiny spoločnosti N 137/2003, Nz 36664/2003 zo dňa 15.05.2003.
  (from: 11/14/2003 until: 06/01/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.05.2006 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 06/09/2006 until: 06/01/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2007 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 01.01.2008.
  (from: 01/12/2008 until: 06/01/2010)
Date of updating data in databases:  05/29/2023
Date of extract :  05/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person