Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  281/S

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo akcionárov "Ipeľ" Balog nad Ipľom
  (od: 29.03.2000)
Poľnohospodárske družstvo "Ipeľ" Balog nad Ipľom
  (od: 13.06.1991 do: 28.03.2000)
Sídlo: 
Hlavná 282
Balog nad Ipľom 991 11
  (od: 19.03.2010)
Balog nad Ipľom 991 11
  (od: 13.06.1991 do: 18.03.2010)
IČO: 
00 208 558
  (od: 13.06.1991)
Deň zápisu: 
20.02.1971
  (od: 13.06.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 13.06.1991)
Predmet podnikania (činnosti): 
stavebno-údržbárska činnosť
  (od: 06.01.1993)
obchodná činnosť okrem obchodnej činnosti uvedenej v prílohe č. 2-3 zák.č. 455/91 Zb.
  (od: 06.01.1993)
veľkoobchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľných živností
  (od: 02.03.1998)
maloobchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľných živností
  (od: 02.03.1998)
sprostredkovanie obchodu a s tým spojených služieb
  (od: 02.03.1998)
prenájom strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (od: 02.03.1998)
prevádzkovanie veľkoplošných závlah
  (od: 02.03.1998)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 02.03.1998)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 02.03.1998)
vedenie účtovníctva
  (od: 02.03.1998)
píliarska výroba
  (od: 01.01.2006)
výroba dosiek, obalov, paliet a jednoduchých drevených výrobkov v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2006)
výroba krmných zmesí
  (od: 01.01.2006)
výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
  (od: 20.08.2008)
výroba hračiek a hier
  (od: 20.08.2008)
výroba metiel, prútených a cirokových kief
  (od: 20.08.2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
  (od: 20.08.2008)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 20.08.2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 20.08.2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 20.08.2008)
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (od: 20.08.2008)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 20.08.2008)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 06.01.1993)
cestná nákladná doprava vnútroštátna
  (od: 06.01.1993 do: 11.03.2019)
verejná cestná hromadná osobná nepravid. doprava vnútroštátna
  (od: 06.01.1993 do: 11.03.2019)
poľnohospodárska a potravinárska výroba
  (od: 13.06.1991 do: 05.01.1993)
spracovanie poľnohospodárskych produktov
  (od: 13.06.1991 do: 05.01.1993)
obchodná činnosť s poľnohospodárskymi a nepoľnohospodárskymi výrobkami vlastnej ako aj cudzej produkcie
  (od: 13.06.1991 do: 05.01.1993)
zahranično.obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (od: 13.06.1991 do: 05.01.1993)
poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskeho i nepoľnohospodárskeho charakteru
  (od: 13.06.1991 do: 05.01.1993)
stavebná činnosť
  (od: 13.06.1991 do: 05.01.1993)
dopravná činnosť
  (od: 13.06.1991 do: 05.01.1993)
Základné imanie : Členovia družstva ručia za prípadnú stratu družstva svojimi podielmi a vstupným vkladom. Minimálny členský podiel je 25 000,- Kčs a členský vklad je 5 000,- Kčs. Družstvo môže použiť členský podiel a vklad na úhradu straty na hospodárskom výsledku až po vyčerpaní ostatných fondov družstva. Členovia družstva ručia za prípadnú stratu družstva aj jednorázovými členskými vkladmi zloženými na základe uznesenia členskej schôdze družstva zo dňa 28.2.1989. Tieto členské vklady družstvo eviduje na osobitnom fonde. V dobe dovŕšenia dôchodkového veku členov sa im tento podiel vráti. Podmieňujúcim kritériom je dlhotrvajúca výkonnosť a pracovná iniciatíva člena počas trvania pracovného vzťahu. Predstavenstvo družstva individuálne vyhodnotí každý prípad pred realizáciou výplaty. Člen, ktorý je vylúčený z družstva, alebo mu bude zrušené členstvo v dôsledku neuspokojivých pracovných výsledkov stráca nárok na vysporiadanie tohoto jednorázového členského vkladu. V prípade ak člen spôsobí škodu, je možné túto nahradiť z tohot členského vkladu. Úroky vo výške 4% zúčtuje družstvo podľa príslušných účtovných predpisov každoročne vo svoj prospech. Takto vytvorené prostriedky sa použijú na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o členov JRD.
  (od: 13.06.1991 do: 05.01.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.03.1998)
predstavenstvo
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
predstavenstvo
  (od: 13.06.1991 do: 05.01.1993)
Ing. Zsolt Fördős - Podpredseda predstavenstva
Jazmínová ul. 516/6
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 19.05.2023
  (od: 13.06.2023)
Attila Dobai - Predseda predstavenstva
Kapitánova 822/14
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 19.05.2023
  (od: 13.06.2023)
Michal Martosy - Podpredseda predstavenstva
Sládkovičova 276/4
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 19.05.2023
  (od: 13.06.2023)
Štefan Annus - člen
94
Sečianky
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Ján Bodonyi - predseda
163
Veľká Ves nad Ipľom
  (od: 13.06.1991 do: 01.03.1998)
Ing. Ján Bodonyi - predseda
163
Veľká Ves nad Ipľom
  (od: 02.03.1998 do: 27.02.2003)
Ing. Ján Bodonyi - predseda
163
Veľká Ves nad Ipľom
Vznik funkcie: 07.03.2000
  (od: 28.02.2003 do: 04.03.2005)
Ing. Ján Bodonyi - predseda
163
Veľká Ves nad Ipľom
Vznik funkcie: 07.03.2000 Skončenie funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 04.03.2005)
Jozef Bodzsár - člen
178
Veľká Ves nad Ipľom
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Jozef Bodzsár - člen
178
Veľká Ves nad Ipľom
  (od: 02.03.1998 do: 28.03.2000)
Tibor Csáky - podpredseda
4
Kleňany
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Tibor Csáky - podpredseda
4
Kleňany
  (od: 02.03.1998 do: 28.03.2000)
Alžbeta Dúloová - člen
83
Ipeľské Predmostie
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Alžbeta Dúloová - člen
83
Ipeľské Predmostie
  (od: 02.03.1998 do: 28.03.2000)
Ján Harasztosan - člen
213
Ipeľské Predmostie
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Ján Harasztosan - člen
213
Ipeľské Predmostie
  (od: 02.03.1998 do: 28.03.2000)
Jozef Klinkó - člen
38
Balog nad Ipľom
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Jozef Klinkó - člen
38
Balog nad Ipľom
  (od: 02.03.1998 do: 28.03.2000)
Ladislav Kukolík - člen
153
Dolinka
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Ladislav Kukolík - člen
153
Dolinka
  (od: 02.03.1998 do: 27.02.2003)
Ladislav Kukolík - člen
153
Dolinka
Vznik funkcie: 07.03.2000
  (od: 28.02.2003 do: 04.03.2005)
Ladislav Kukolík - člen
153
Dolinka
Vznik funkcie: 07.03.2000 Skončenie funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 04.03.2005)
Ladislav Kukolík - člen
153
Dolinka 991 28
Vznik funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 18.03.2010)
Ladislav Kukolík - člen
153
Dolinka 991 28
Vznik funkcie: 02.03.2005 Skončenie funkcie: 10.03.2010
  (od: 19.03.2010 do: 18.03.2010)
Jozef Mics - člen
172
Balog nad Ipľom
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Jozef Mics - člen
172
Balog nad Ipľom
  (od: 02.03.1998 do: 28.03.2000)
Ing. Viliam Mydlár - člen
131
Kosihy nad Ipľom
  (od: 29.03.2000 do: 27.02.2003)
Ing. Viliam Mydlár - člen
131
Kosihy nad Ipľom
Vznik funkcie: 07.03.2000
  (od: 28.02.2003 do: 04.03.2005)
Ing. Viliam Mydlár - člen
131
Kosihy nad Ipľom
Vznik funkcie: 07.03.2000 Skončenie funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 04.03.2005)
Ing. Viliam Mydlár - člen
131
Kosihy nad Ipľom 991 11
Vznik funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 18.03.2010)
Ing. Viliam Mydlár - člen
131
Kosihy nad Ipľom 991 11
Vznik funkcie: 02.03.2005 Skončenie funkcie: 10.03.2010
  (od: 19.03.2010 do: 18.03.2010)
Ladislav Nagy - člen
176
Dolinka
  (od: 29.03.2000 do: 27.02.2003)
Ladislav Nagy - člen
176
Dolinka
Vznik funkcie: 07.03.2000
  (od: 28.02.2003 do: 04.03.2005)
Ladislav Nagy - člen
176
Dolinka
Vznik funkcie: 07.03.2000 Skončenie funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 04.03.2005)
Ladislav Nagy - člen
176
Dolinka 991 28
Vznik funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 18.03.2010)
Ladislav Nagy - člen
176
Dolinka 991 28
Vznik funkcie: 02.03.2005 Skončenie funkcie: 10.03.2010
  (od: 19.03.2010 do: 18.03.2010)
Mária Nagyová - člen
37
Dolinka
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Štefan Pál - člen
73
Sečianky
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Štefan Pál - člen
73
Sečianky
  (od: 02.03.1998 do: 28.03.2000)
Alexander Szecsei - podpredseda
  (od: 13.06.1991 do: 05.01.1993)
Ing. Alexander Szecsei - podpredseda
282
Balog nad Ipľom
  (od: 29.03.2000 do: 27.02.2003)
Ing. Alexander Szecsei - podpredseda
Športová 283
Balog nad Ipľom
Vznik funkcie: 07.03.2000
  (od: 28.02.2003 do: 04.03.2005)
Ing. Alexander Szecsei - podpredseda
Športová 283
Balog nad Ipľom
Vznik funkcie: 07.03.2000 Skončenie funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 04.03.2005)
Ing. Alexander Szecsei - predseda
Športová 283/24
Balog nad Ipľom 991 11
Vznik funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 18.03.2010)
Ing. Alexander Szecsei - predseda
Športová 283/24
Balog nad Ipľom 991 11
Vznik funkcie: 02.03.2005 Skončenie funkcie: 10.03.2010
  (od: 19.03.2010 do: 18.03.2010)
Ing. Ladislav Tandel - podpredseda
70
Veľká Čalomija 991 09
Vznik funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 18.03.2010)
Ing. Ladislav Tandel - podpredseda
70
Veľká Čalomija 991 09
Vznik funkcie: 02.03.2005 Skončenie funkcie: 10.03.2010
  (od: 19.03.2010 do: 18.03.2010)
Ing. Ladislav Tandel - podpredseda predstavenstva
70
Veľká Čalomija 991 09
Vznik funkcie: 10.03.2010
  (od: 19.03.2010 do: 04.02.2014)
Ladislav Varga - člen
171
Kosihy nad Ipľom
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Ladislav Varga - člen
171
Kosihy nad Ipľom
  (od: 02.03.1998 do: 28.03.2000)
Ľudovít Velebný - člen
118
Kleňany
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Ľudovít Velebný - člen
118
Kleňany
  (od: 02.03.1998 do: 28.03.2000)
Ing. Alexander Szecsei - predseda predstavenstva
Športová 283/24
Balog nad Ipľom 991 11
Vznik funkcie: 10.03.2010 Skončenie funkcie: 19.05.2023
  (od: 13.06.2023 do: 12.06.2023)
Ing. László Tandel - podpredseda predstavenstva
70
Veľká Čalomija 991 09
Vznik funkcie: 10.03.2010 Skončenie funkcie: 19.05.2023
  (od: 13.06.2023 do: 12.06.2023)
Ing. Alexander Szecsei - predseda predstavenstva
Športová 283/24
Balog nad Ipľom 991 11
Vznik funkcie: 10.03.2010
  (od: 19.03.2010 do: 12.06.2023)
Ing. László Tandel - podpredseda predstavenstva
70
Veľká Čalomija 991 09
Vznik funkcie: 10.03.2010
  (od: 05.02.2014 do: 12.06.2023)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aj predsedu a podpredsedu predstavenstva spoločne.
  (od: 19.03.2010)
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (od: 02.03.1998 do: 18.03.2010)
Navonok konať v mene predstavenstva je oprávnený predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstvaa ďalší člen predstavenstva.
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 13.06.1991 do: 05.01.1993)
Kontrolná komisia: 
Ing. Tomáš Bodonyi - člen kontrolnej komisie
326
Horné Semerovce 935 84
Vznik funkcie: 19.05.2023
  (od: 13.06.2023)
Ing. Arpád Petényi - člen kontrolnej komisie
Športová 1/22
Balog nad Ipľom 991 11
Vznik funkcie: 19.05.2023
  (od: 13.06.2023)
Ing. Alexander Szecsei - člen kontrolnej komisie
Športová 283
Balog nad Ipľom 991 11
Vznik funkcie: 19.05.2023
  (od: 13.06.2023)
Zuzana Cseriová Nagyová - člen kontrolnej komisie
Slnečná 845/26
Vinica 991 28
Vznik funkcie: 19.05.2023
  (od: 13.06.2023)
Zsolt Bodonyi
8
Veľká Ves nad Ipľom 991 10
Vznik funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 18.03.2010)
Zsolt Bodonyi
8
Veľká Ves nad Ipľom 991 10
Vznik funkcie: 02.03.2005 Skončenie funkcie: 10.03.2010
  (od: 19.03.2010 do: 18.03.2010)
Jozef Bodžár
178
Veľká Ves nad Ipľom 991 10
Vznik funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 18.03.2010)
Jozef Bodžár
178
Veľká Ves nad Ipľom 991 10
Vznik funkcie: 02.03.2005 Skončenie funkcie: 10.03.2010
  (od: 19.03.2010 do: 18.03.2010)
Jozef Bodžár - člen
178
Veľká Ves nad Ipľom
Vznik funkcie: 07.03.2000
  (od: 28.02.2003 do: 04.03.2005)
Jozef Bodžár - člen
178
Veľká Ves nad Ipľom
Vznik funkcie: 07.03.2000 Skončenie funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 04.03.2005)
Tibor Csáky
4
Kleňany 991 10
Vznik funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 18.03.2010)
Tibor Csáky
4
Kleňany 991 10
Vznik funkcie: 02.03.2005 Skončenie funkcie: 10.03.2010
  (od: 19.03.2010 do: 18.03.2010)
Tibor Csáky - člen
4
Kleňany
Vznik funkcie: 07.03.2000
  (od: 28.02.2003 do: 04.03.2005)
Tibor Csáky - člen
4
Kleňany
Vznik funkcie: 07.03.2000 Skončenie funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 04.03.2005)
Ing. Ladislav Tandel - predseda
70
Veľká Čalomija
Vznik funkcie: 07.03.2000
  (od: 28.02.2003 do: 04.03.2005)
Ing. Ladislav Tandel - predseda
70
Veľká Čalomija
Vznik funkcie: 07.03.2000 Skončenie funkcie: 02.03.2005
  (od: 05.03.2005 do: 04.03.2005)
Zsolt Bodonyi
8
Veľká Ves nad Ipľom 991 10
Vznik funkcie: 10.03.2010 Skončenie funkcie: 19.05.2023
  (od: 13.06.2023 do: 12.06.2023)
Zsolt Bodonyi
8
Veľká Ves nad Ipľom 991 10
Vznik funkcie: 10.03.2010
  (od: 19.03.2010 do: 12.06.2023)
Ing. Viliam Mydlár
131
Kosihy nad Ipľom 990 11
Vznik funkcie: 10.03.2010 Skončenie funkcie: 19.05.2023
  (od: 13.06.2023 do: 12.06.2023)
Ladislav Nagy
176
Dolinka 991 28
Vznik funkcie: 10.03.2010 Skončenie funkcie: 19.05.2023
  (od: 13.06.2023 do: 12.06.2023)
Ing. Viliam Mydlár
131
Kosihy nad Ipľom 990 11
Vznik funkcie: 10.03.2010
  (od: 19.03.2010 do: 12.06.2023)
Ladislav Nagy
176
Dolinka 991 28
Vznik funkcie: 10.03.2010
  (od: 19.03.2010 do: 12.06.2023)
Prokúra: 
Ing. Alexander Szecsei
282
Balog nad Ipľom
  (od: 29.03.2000 do: 18.05.2022)
Ing. Alexander Szecsei
282
Balog nad Ipľom
  (od: 19.05.2022 do: 12.06.2023)
Ing. Alexander Szecsei
282
Balog nad Ipľom
Vznik funkcie: 19.05.2022 Skončenie funkcie: 19.05.2023
  (od: 13.06.2023 do: 12.06.2023)
Prokurista je oprávnený scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
  (od: 29.03.2000 do: 12.06.2023)
Zapisované základné imanie: 
4 005 290 EUR
  (od: 06.04.2018)
16 600 EUR
  (od: 14.03.2017 do: 05.04.2018)
14 940 EUR
  (od: 19.03.2010 do: 13.03.2017)
594 171,147846 EUR
  (od: 10.02.2009 do: 18.03.2010)
17 900 000 Sk
  (od: 02.03.1998 do: 09.02.2009)
49 700 000 Sk
  (od: 06.01.1993 do: 01.03.1998)
Základný členský vklad: 
1 660 EUR
  (od: 19.03.2010)
50 000 Sk
  (od: 06.01.1993 do: 09.02.2009)
1 659,695944 EUR
  (od: 10.02.2009 do: 18.03.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniko na členskej schôdzi konanej dňa 20.2.1971 na základe schválených stanov a súhlasu Výrobnej poľnohospodárskej správy vo Veľkom Krtíši čís. 100/1970 Práv. Šk. zo dňa 9.10.1970. . Členská schôdza konaná dňa 25.2.1991 schválila nové stanovy družstva podľa zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospo- dárskom družstevníctve. Starý spis: Dr 982
  (od: 13.06.1991)
. Družstvo prijalo nové stanovy členskou schôdzou konanou dňa 18.12.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch.zák. v súlade so zák.č. 42/92 Zb. .
  (od: 06.01.1993)
Na členskej schôdzi konanej dňa 17.12.1997 bola schválená zmena stanov
  (od: 02.03.1998)
. Na členskej schôdzi dňa 7.3.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 29.03.2000)
Dátum aktualizácie údajov:  18.07.2024
Dátum výpisu:  20.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR