Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10454/P

Business name: 
KOVO SIPOX a.s.
  (from: 10/10/1997)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 74
Stropkov 091 01
  (from: 02/23/2013)
Identification number (IČO): 
36 024 805
  (from: 10/10/1997)
Date of entry: 
10/10/1997
  (from: 10/10/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/10/1997)
Objects of the company: 
výroba a predaj častí motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 10/10/1997)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 10/10/1997)
zámočníctvo
  (from: 10/10/1997)
konštrukčná činnosť v strojárstve
  (from: 10/10/1997)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/10/1997)
prenájom odsstavných plôch
  (from: 10/10/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 10/10/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 10/10/1997)
maloobchod a veľkoobchod s nákladnými a osobnými motorovými vozidlami, autobusmi, jednoúčelovými strojmi a zariadeniami, špeciálnym náradím, vrátane náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, autobusy, traktory a mobilné stroje
  (from: 10/10/1997)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/10/1997)
prenájom a leasing motorových vozidiel
  (from: 10/10/1997)
prenájom a leasing strojov a zariadení
  (from: 10/10/1997)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 10/10/1997)
kovoobrábanie
  (from: 10/10/1997)
výroba a predaj navijákov, korieb, kontajnerov a iných účelových nadstavieb pre nákladné automobily a iné dopravné prostriedky
  (from: 08/09/1999)
výroba a predaj strojov a zariadení oceľových konštrukcií
  (from: 08/09/1999)
výroba a predaj drevoobrábacích a kovoobrábacích strojov
  (from: 08/09/1999)
výroba výrobkov z dreva, píliarska výroba
  (from: 08/09/1999)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 03/09/2021)
Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 03/09/2021)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 04/09/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/16/2001)
Eva Petričková - Chairman of the Board of Directors
Chotčanská 1612/174
Stropkov 091 13
From: 09/10/2020
  (from: 03/09/2021)
Dominika Štiavnická - Member of the Board of Directors
Konštantínova 648/19
Stropkov 091 01
From: 09/10/2020
  (from: 03/09/2021)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať a podpisovať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 01/16/2001)
Capital: 
1 713 263,99 EUR Paid up: 1 713 263,99 EUR
  (from: 02/23/2013)
Shares: 
Number of shares: 27
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená
  (from: 06/10/2009)
Number of shares: 5
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená
  (from: 06/10/2009)
Number of shares: 13
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená
  (from: 06/10/2009)
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená
  (from: 02/23/2013)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Majský - predseda
Čapkova 1973/7
Bratislava 811 04
From: 10/17/2017
  (from: 12/19/2017)
Ing. Mgr. Erik Majský - člen
Údolná 7605/61
Bratislava 811 02
From: 10/17/2017
  (from: 12/19/2017)
Ing. Ľubica Fodreková - člen
5. apríla 1022/27
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 10/17/2017
  (from: 12/19/2017)
Ing. Eva Majská , Ph. D. - člen
Červeňova 1332/28
Bratislava 811 03
From: 10/17/2017
  (from: 12/19/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.4.1997 a rozhodnutím zakladateľov podľa ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v súlade s ust. §§ 172, 175. Starý spis: Sa 1236/S Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 28.10.1998 v NZ 1104/98 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/10/1997)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 18.12.1998 v N 1272/98, Nz 1266/98 bola schválená zmena stanov. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 3.3.1999 v N 214/99, Nz 211/99 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/09/1999)
Na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva dňa 11.1.1999 bolo prijaté uznesenie č.1, ktorým bol schválený do funkcie predsedu predstavenstva Ing. Jozef Majský.
  (from: 11/06/2000)
Valné zhromaždenie dňa 29.6.2000 (notárska zápisnica N 852/2000, Nz 845/2000) schválilo dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti.
  (from: 01/16/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 7.11.2001 (notárska zápisnica N 893/2001, Nz 880/2001 zo dňa 7.11.2001) schválilo zmenu Stanov a.s. a prijalo úplné nové znenie Stanov a.s.
  (from: 12/31/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením 29.11.2002, notárska zápisnica N 196/02, Nz 197/02 - úplné znenie stanov zosúladené so zákonom č. 500/2001 Z.z., ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník.
  (from: 05/22/2003)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person