Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  825/V

Obchodné meno: 
KOMAG, akciová spoločnosť Košice
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
Sídlo: 
Bočiar
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
IČO: 
31 734 618
  (od: 07.10.1996)
Deň zápisu: 
07.10.1996
  (od: 07.10.1996)
Deň výmazu: 
08.02.2005
  (od: 08.02.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 08.02.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.10.1996)
Predmet činnosti: 
výroba slinkov, spinelov a kalcinátov
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
výroba koncentrátov
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
výroba a predaj žiaruvzdorných materiálov, hmôt a stavív
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
výskum a vývoj v oblasti žiaruvzdorných materiálov
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
obchodná činnosť v odbore: slinky a suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v odbore: žiaruvzdorné materiály
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
prenájom motorových vozidiel, stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (od: 07.04.1997 do: 07.02.2005)
maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakovými výrobkami
  (od: 07.04.1997 do: 07.02.2005)
cestná nákladná doprava
  (od: 07.04.1997 do: 07.02.2005)
nakladanie s odpadmi
  (od: 07.04.1997 do: 07.02.2005)
otvárka, príprava a dobývanie výhradného magnezitového ložiska na lokalite Bankov v katastrálnom území Košice-Sever a Košice-Západ hlbinným spôsobom
  (od: 18.08.1997 do: 07.02.2005)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia takto vytvorených banských diel
  (od: 18.08.1997 do: 07.02.2005)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 18.08.1997 do: 07.02.2005)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach
  (od: 18.08.1997 do: 07.02.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.11.1998 do: 07.02.2005)
predstavenstvo
  (od: 07.04.1997 do: 10.11.1998)
predstavenstvo
  (od: 07.10.1996 do: 06.04.1997)
Ing. Vladimír Girman - člen
Výstavby 1
Košice
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
Ing. Peter Jankura - člen
Krosnianska 7
Košice
  (od: 11.11.1998 do: 07.02.2005)
Ing. Jozef Kernáč - predseda
Tešedíkova 5
Košice - mestská časť Barca
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
Ing. Jaroslav Kiš - člen
Čingovská 16
Košice
  (od: 11.11.1998 do: 07.02.2005)
Ing. Július Lányi - člen
Toryská 6
Košice
  (od: 07.10.1996 do: 10.11.1998)
Ing. Štefan Slosiar - člen
Buzulucká 11
Košice
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 11.11.1998 do: 07.02.2005)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú všetci členovia predstavenstva samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 07.04.1997 do: 10.11.1998)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 07.10.1996 do: 06.04.1997)
Základné imanie: 
100 000 000 Sk
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
Akcie: 
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 29.6.1999
  (od: 13.07.1999)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Jozef Vaško
Szakkayho č. 1
Košice
  (od: 13.07.1999)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 1.3.2004
  (od: 13.07.1999)
Dozorná rada: 
Ing. Katarína Horňáková - predseda
Tolstého 17
Košice
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
Ing. Juraj Matyi - člen
Donská 2
Košice
  (od: 07.10.1996 do: 10.11.1998)
Ing. Jaroslav Parnahaj - člen
Zombova 35
Košice
  (od: 11.11.1998 do: 07.02.2005)
Ondrej Tkáč - člen
Kostolná 10
Košice
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke číslo 825/V pri: Obchodné meno: KOMAG, akciová spoločnosť Košice Sídlo: Bočiar IČO: 31 734 618 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. kon. 3K 105/99-172 zo dňa 1.3.2004 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.4.2004 v súlade s ust. § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (od: 08.02.2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24. 9. 1996 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (od: 07.10.1996 do: 07.02.2005)
Zmena stanov schválená VZ dňa 28.7.1997.
  (od: 18.08.1997 do: 07.02.2005)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23.7.1998.
  (od: 11.11.1998 do: 07.02.2005)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 3K 105/99-9 zo dňa 29.6.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: KOMAG, akciová spoločnosť Košice, sídlo: Košice-Bočiar, IČO: 31 734 618 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Jozef Vaško, advokát, so sídlom v Košiciach, Szakkayho č. 1. Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. 3K 105/99-172 zo dňa 1.3.2004 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti pre nemajetnosť.
  (od: 13.07.1999 do: 07.02.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  01.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)