Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  1224/V

Obchodné meno: 
Agrodružstvo Rankovce
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
Sídlo: 
Rankovce 044 46
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
IČO: 
31 737 609
  (od: 02.12.1996)
Deň zápisu: 
02.12.1996
  (od: 02.12.1996)
Deň výmazu: 
27.04.2005
  (od: 27.04.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 27.04.2005)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 02.12.1996)
Predmet činnosti: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom ich ďalšieho spracovania
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
maloobchod s potravinami a drobným priemyselným a textilným tovarom
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
Ing. František Nemec - predseda
kpt. Nálepku 13
Košice
  (od: 02.12.1996 do: 25.05.1999)
Ján Uchaľ - podpredseda
35
Herľany
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
Andrej Zimerman - člen
21
Herľany-Žirovce
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
Jaroslav Dutko - člen
72
Rankovce
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
Ladislav Haško - člen
80
Rankovce
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
Konanie: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a aspoň jeden člen predstavenstva.
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
Zapisované základné imanie: 
224 000 Sk
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
Základný členský vklad: 
2 000 Sk
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Dr vo vložke číslo 1224/V pri: Obchodné meno: Agrodružstvo Rankovce Sídlo: 044 46 Rankovce IČO: 31 737 609 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 7K 198/01-63 zo dňa 1.10.2004 právoplatného dňa 9.11.2004 o zrušení konkurzu na majetok úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia podľa §44 ods.1 písm. b ZKV. Likvidácia nebola potvrdená, nakoľko po zrušení konkurzu neostal družstvu žiadny majetok. Výmaz vykonaný podľa §68 ods.4 zák.č. 513/91 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle §200a ods.4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (od: 27.04.2005)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi osvedčenej notárskou zápisnicou dňa 11.9.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 02.12.1996 do: 26.04.2005)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 7K 198/01 zo dňa 9. 10. 2001 v y h l á s i l konkurz na majetok dlžníka: Agrodružstvo Rankovce so sídlom Rankovce a ustanovil správcu konkurznej podstaty: Ing. Vladimíra Dugasa, F. Urbánka 28, Spišská Nová Ves.
  (od: 03.12.2001 do: 26.04.2005)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 9.10.2001
  (od: 03.12.2001)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Vladimír Dugas
F. Urbánka 28
Spišská Nová Ves
  (od: 03.12.2001)
Dátum aktualizácie údajov:  06.12.2023
Dátum výpisu:  08.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)