Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1597/V

Business name: 
KONEX REALITY, a.s. v likvidácii
  (from: 05/30/2015 until: 11/18/2015)
Registered seat: 
Špitálska 5
Michalovce 071 01
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Identification number (IČO): 
47 107 502
  (from: 04/09/2013)
Date of entry: 
04/09/2013
  (from: 04/09/2013)
Date of deletion: 
11/19/2015
  (from: 11/19/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Zápisnica z valného zhromaždenia o schválení záverečnej likvidačnej správy, účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku; Výkaz ziskov a strát spoločnosti KONEX REALITY, a.s. v likvidácii ku dňu skončenia likvidácie t.j. ku dňu 5.10.2015; Súvaha spoločnosti KONEX REALITY, a.s. v likvidácii ku dňu skončenia likvidácie, t.j. ku dňu 5.10.2015; Záverečná správa o likvidácii spoločnosti zo dňa 14.10.2015; Rozhodnutie o vyradení registratúrnych záznamov; Súhlas Daňového úradu Košice, pobočka Michalovce s výmazom z obchodného registra zo dňa 28.10.2015
  (from: 11/19/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/09/2013)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 04/09/2013 until: 11/18/2015)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/20/2015
  (from: 05/30/2015)
 Liquidators:
Marek Bigaň
Jána Hollého 737/95
Michalovce 071 01
From: 06/20/2015 Until: 11/19/2015
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne, robiť úkony smerujúce k likvidácii akciovej spoločnosti v zmysle ustanovení §72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 05/30/2015)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person