Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  903/P

Business name: 
BUKÓZA INVEST spol. s r.o.
  (from: 02/23/2017)
Registered seat: 
Hencovská 2073
Hencovce 093 02
  (from: 11/27/2002)
Identification number (IČO): 
31 666 442
  (from: 01/29/1993)
Date of entry: 
01/29/1993
  (from: 01/29/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/29/1993)
Objects of the company: 
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 01/29/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/29/1993)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/29/1993)
poradenská a konzultačná činnosť v odbore investičnej výstavby
  (from: 01/29/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/29/1993)
stolárstvo
  (from: 01/29/1993)
výroba výrobkov z dreva
  (from: 01/29/1993)
prenájom stavebných strojov a zariadení potrebných pre výstavbu
  (from: 01/29/1993)
veľkoobchod - textil, obuv, nábytok, železiarsky tovar, výrobky z dreva, elektro, elektronika, kancelárske potreby, papierenský tovar, výrobky z kože, koberce, drogéria, kozmetika, spotrebný a priemyselný tovar, bytové doplnky, hračky, stavebné pomôcky, farmaceutické výrobky
  (from: 01/29/1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom - textil, obuv, nábytok, železiarsky tovar, výrobky z dreva, elektro, ektronika, kancelárske potreby, papierenský tovar, výrobky z kože, koberce, drogéria, kozmetika, spotrebný a priemyselný tovar, bytové doplnky, hračky, stavebný materiál, sklo, porcelán, športové potreby, ochranné pracovné pomôcky, farmaceutické výrobky
  (from: 01/29/1993)
vykládka vagónov a automobilov
  (from: 01/29/1993)
veľkoobchod: drevná hmota, potraviny
  (from: 03/05/1996)
maloobchod so zmiešaným tovarom: drevná hmota, potraviny
  (from: 03/05/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/05/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/05/2010)
výroba mikrokryštalickej celulózy, práškovej celulózy a celulózového vlákna
  (from: 12/10/2010)
výskum a vývoj derivátov celulózy
  (from: 12/10/2010)
výroba hygienických výrobkov na báze papiera,buničiny a plastov
  (from: 12/14/2013)
výskum a vývoj v oblasti výroby hygienických výrobkov
  (from: 12/14/2013)
výroba ženských hygienických potrieb a dojčenských hygienických potrieb vrátane surovín pre takéto výrobky
  (from: 12/14/2013)
montáž a údržba strojov a zariadení na výrobu hygienických potrieb
  (from: 12/14/2013)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 07/15/2014)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 02/25/2015)
administratívne služby
  (from: 02/25/2015)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 02/07/2017)
poskytovanie služieb v lesníctve
  (from: 11/01/2016)
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (from: 11/28/2018)
Partners: 
ĎURKOVIČ INVEST, s. r. o. IČO: 51 876 841
Ku Bratke 5
Levice 934 05
Slovak Republic
  (from: 08/04/2022)
Contribution of each member: 
ĎURKOVIČ INVEST, s. r. o.
Amount of investment: 1 390 700 EUR Paid up: 1 390 700 EUR
  (from: 08/04/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/20/2007)
Miloslav Dittrich
Emy Destinnové 1159/2
Havířov - Šumbark 736 01
Česká republika
From: 10/16/2023
  (from: 10/27/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/27/2002)
Capital: 
1 390 700 EUR Paid up: 1 390 700 EUR
  (from: 09/09/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.12.1992 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2623
  (from: 01/29/1993)
Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 3.6.1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2623
  (from: 06/22/1993)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 19.4.1994. Stary spis: S.r.o. 2623
  (from: 12/23/1994)
Dodatok k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 26.4.1996. Stary spis: S.r.o. 2623
  (from: 08/05/1996)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 11.4. 1997.
  (from: 09/30/1997)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.4.1997. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.11.1997.
  (from: 01/27/1998)
Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.4.2001. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 12.3.2002 - úplné znenie. Zvýšenie základného imania z 3.300.000,- Sk na 3.320.000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 27.11.2002.
  (from: 11/27/2002)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person