Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  230/B

Business name: 
FAI - hracie prístroje spol. s r.o.
  (from: 12/12/1990 until: 05/27/2011)
Registered seat: 
Tajovského 1
Bratislava 811 04
  (from: 09/26/2003 until: 05/27/2011)
Urbánkova 11
Bratislava 811 04
  (from: 11/02/1993 until: 09/25/2003)
Novosvetská 4
Bratislava
  (from: 12/12/1990 until: 11/01/1993)
Identification number (IČO): 
00 896 322
  (from: 12/12/1990)
Date of entry: 
12/12/1990
  (from: 12/12/1990)
Person dissolved from: 
17.5.2011
  (from: 05/28/2011)
Date of deletion: 
05/28/2011
  (from: 05/28/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/28/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/12/1990)
Objects of the company: 
Prevádzkovanie mechanických, elektrických hracích prístrojov a im podobných zariadení za účelom dobrovoľnej účasti na hre fyzickými osobami.
  (from: 12/12/1990 until: 11/01/1993)
poskytovanie poradenskej, konzultačnej a zastupovacej činnosti pre právnické a fyzické osoby
  (from: 12/12/1990 until: 11/01/1993)
organizácia a sprostredkovanie obchodnej činnosti a výroby
  (from: 12/12/1990 until: 11/01/1993)
predaj všetkého druhu tovaru v ČSFR a ich vývoz a dovoz do ČSFR, okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 12/12/1990 until: 11/01/1993)
prevádzkovanie mechanických, elektrických, nevýherných hracích automatov
  (from: 11/02/1993 until: 05/27/2011)
sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť
  (from: 11/02/1993 until: 05/27/2011)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/02/1993 until: 05/27/2011)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/02/1993 until: 05/27/2011)
Partners: 
Ing. Igor Gažo
Novosvetská 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/11/1992 until: 09/25/2003)
Ing. Igor Gažo
Novosvetská 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/12/1990 until: 06/10/1992)
JUDr. Alexander Schwartz
ul.Červenej armády 31
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/11/1992 until: 09/25/2003)
JUDr. Alexander Schwartz
ul.Červenej armády 31
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/12/1990 until: 06/10/1992)
Ing. Igor Gažo
Tajovského 1
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 09/26/2003 until: 05/27/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Gažo
Amount of investment: 60 000 Sk
  (from: 12/12/1990 until: 06/10/1992)
JUDr. Alexander Schwartz
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 12/12/1990 until: 06/10/1992)
Ing. Igor Gažo
Amount of investment: 540 000 Sk
  (from: 06/11/1992 until: 09/25/2003)
JUDr. Alexander Schwartz
Amount of investment: 360 000 Sk
  (from: 06/11/1992 until: 09/25/2003)
Ing. Igor Gažo
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/26/2003 until: 05/27/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/02/1993 until: 05/27/2011)
konatelia
  (from: 12/12/1990 until: 11/01/1993)
Ing. Igor Gažo - prevádzkový vedúci
  (from: 06/11/1992 until: 11/01/1993)
Ing. Igor Gažo - prevádzkový vedúci
Novosvetská 4
Bratislava
  (from: 11/02/1993 until: 09/25/2003)
JUDr. Alexander Schwartz - riaditeľ
  (from: 06/11/1992 until: 11/01/1993)
JUDr. Alexander Schwartz - riaditeľ
Grösslingova 31
Bratislava
Until: 01/08/2003
  (from: 11/02/1993 until: 09/25/2003)
Ing. Igor Gažo - Individual managing director
Tajovského 1
Bratislava 811 04
From: 12/12/1990
  (from: 09/26/2003 until: 05/27/2011)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 11/02/1993 until: 05/27/2011)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Igor Gažo a JUDr. Alexander Schwartz.
  (from: 12/12/1990 until: 11/01/1993)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 11/02/1993 until: 05/27/2011)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 01.04.2011 pod č. 33CbR/42/2009, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť FAI - hracie prístroje spol. s r.o. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2011. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť FAI - hracie prístroje spol. s r.o., so sídlom Tajovského 1, 811 04 Bratislava, IČO : 00 896 322, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 230/B.
  (from: 05/28/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.11.1990 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 348
  (from: 12/12/1990 until: 05/27/2011)
Spoločenská zmluva bola zmenená dňa 21.10. 1993 podľa zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 348
  (from: 11/02/1993 until: 05/27/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.01.2003. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 12.09.2003 pod č. N 755/03, NZ 80517/03.
  (from: 09/26/2003 until: 05/27/2011)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person