Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10001/N

Business name: 
COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
  (from: 07/11/2003)
Registered seat: 
Vodná 36
Komárno 945 01
  (from: 07/11/2003)
Identification number (IČO): 
36 520 161
  (from: 05/05/1997)
Date of entry: 
05/05/1997
  (from: 05/05/1997)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/05/1997)
Objects of the company: 
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/05/1997)
nákup a predaj poľnohospodárskych produktov, surovín, resp. iných výrobkov
  (from: 05/05/1997)
prenájom nebytových priestorov, obchodných zariadení a základné služby s tým spojené
  (from: 07/11/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/21/2006)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/15/2017)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/15/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/05/1999)
Ing. Zoltán Škuliba - Chairman of the Board of Directors
ul. Komenského 261/10
Komárno 945 01
From: 01/08/2024
  (from: 03/06/2024)
Ing. Anita Reháková - Vice-chairman of the Board of Directors
ul. Vodná 2896/30
Komárno 945 01
From: 01/08/2024
  (from: 03/06/2024)
Ladislav Kiss - Member of the Board of Directors
ul. Javorová 2441/26
Hurbanovo 947 01
From: 01/08/2024
  (from: 03/06/2024)
JUDr. Katarína Krkanová - Member of the Board of Directors
ul. Fadruszova 725/13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01
From: 01/08/2024
  (from: 03/06/2024)
Mária Susíková - Member of the Board of Directors
ul. biskupa Királya 2844/27
Komárno 945 01
From: 01/08/2024
  (from: 03/06/2024)
Acting: 
Za družstvo podpisuje predseda, v neprítomnosti predsedu, podpisuje za družstvo podpredseda. Iní zamestnanci družstva podpisujú na základe splnomocnenia družstva. Pre platnosť písomného právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva.
  (from: 12/21/2006)
Supervisory board: 
Ladislav Kulacs
ul. 29. augusta 1900/16
Komárno 945 01
From: 01/08/2024
  (from: 03/06/2024)
Ladislav Jancsó
537
Kameničná 946 01
From: 01/08/2024
  (from: 03/06/2024)
Ing. Irena Vass
ul. Kvetná 2069/7
Kolárovo 946 03
From: 01/08/2024
  (from: 03/06/2024)
Registered capital: 
2 040 EUR
  (from: 04/09/2014)
Basic member contribution: 
30 EUR
  (from: 05/21/2014)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 16.12.1996 podľa §§ 221 až 260 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/05/1997)
Zhromaždenie delegátov dňa 22.6.1998 schválilo zmenu stanov družstva.
  (from: 05/05/1999)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 28.04.2003. Obchodné meno družstva bolo zmenené z Komárňanské spotrebné družstvo na COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo, sídlo družstva bolo zmenené z Komárno, Petöfiho 7 na Komárno, Vodná 36.
  (from: 07/11/2003)
Nové stanovy družtva schválené na Zhromaždení delegátov COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo, konaného dňa 05.11.2007.
  (from: 12/08/2007)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person