Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  892/V

Obchodné meno: 
Všeobecná, akciová spoločnosť v likvidácii
  (od: 22.09.2012)
Sídlo: 
Františkánska 5
Košice 040 01
  (od: 06.08.1997)
IČO: 
31 384 579
  (od: 06.08.1997)
Deň zápisu: 
07.12.1994
  (od: 06.08.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 06.08.1997)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
  (od: 06.08.1997)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 06.08.1997)
leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.08.1997)
činnosť reklamnej agentúry
  (od: 06.08.1997)
vydavateľská činnosť
  (od: 06.08.1997)
činnosť realitnej kancelárie
  (od: 06.08.1997)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 06.08.1997)
usporadúvanie výstav
  (od: 06.08.1997)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.08.1997)
Peter Friedmann
Komenského 45
Košice
  (od: 24.09.1998)
Ing. Miroslav Mikloš
Októbrová 48
Prešov
  (od: 19.10.1999)
Mgr. Ladislav Franko
Turgenevova 29
Košice
  (od: 19.10.1999)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvoch členov predstavenstva.
  (od: 06.08.1997)
Základné imanie: 
33 193,919 EUR
  (od: 12.11.2010)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 12.11.2010)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 23.3.2000
  (od: 27.01.2011)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 20.2.2010
  (od: 27.01.2011)
Dozorná rada: 
Ing. Oľga Borisová
64
Svinica
  (od: 17.12.1997)
Ing. Otto Jalčovík
Varichovská 57
Trebišov 075 01
  (od: 06.08.1997)
Ing. Anna Némešová
Humenská 3
Košice 040 01
  (od: 06.08.1997)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 4.10.2011
  (od: 22.09.2012)
 Likvidátor:
Mgr. Ladislav Franko
Turgenevova 29
Košice 040 01
Vznik funkcie: 04.10.2011
  (od: 30.06.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (od: 22.09.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.10.1994 v zmysle ust. §§ 154-220 zák.č.513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.6.1995 pod.č. N 109/95, Nz 108/95 ktorým bola odsúhlasená zmena stanov spoločnosti. Spoločnosť KOINVEST HOLDING a.s. si zmenila obchodné meno na Všeobecná, akciová spoločnosť. Notárska zápisnica N 9/96, Nz 9/96 zo dňa 19.1.1996. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.3.1996. Notárska zápisnica N 164/97, Nz 164/97, spísaná dňa 12.5.1997 notárom JUDr. Furdom Stanislavom v Košiciach, osvedčujúca priebeh a výsledky mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov v čl. I. bod 2.
  (od: 06.08.1997)
Zmena stanov schválená VZ dňa 16.6.1998.
  (od: 24.09.1998)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 4K 258/99-13 zo dňa 23.3.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Všeobecná, akciová spoločnosť, Františkánska 5, Košice, a ustanovil správcu konkurznej podstaty Mgr. Agátu Ševčovičovú, advokátku, Zvonárska 4, Košice.
  (od: 02.05.2000)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K 258/1999-109 zo dňa 13.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2010 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Všeobecná akciová spoločnosť, Františkánska 5, 040 01 Košice, IČO: 31 384 579 a funkcie správcu konkurznej podstaty bola zbavená JUDr. Agáta Ševčovičová, advokátka, Masarykova 3, Košice.
  (od: 27.01.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  19.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)