Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  581/B

Obchodné meno: 
Doprastav, a.s.
  (od: 27.12.1993)
Sídlo: 
Drieňová 27
Bratislava 826 56
  (od: 03.06.2006)
Drieňová 27
Bratislava
  (od: 27.12.1993 do: 02.06.2006)
IČO: 
31 333 320
  (od: 27.12.1993)
Deň zápisu: 
27.12.1993
  (od: 27.12.1993)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.12.1993)
Predmet podnikania (činnosti): 
prenájom dopravných a mechanizačných prostredkov, stavebných dielcov a podporných stvebných konštrukcií
  (od: 27.12.1993)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 28.10.1994)
projektovanie stavieb - dopravné stavby, pozemné komunikácie a letiská
  (od: 29.11.1999)
poskytovanie prechodného ubytovania za odplatu
  (od: 29.11.1999)
organizovanie kurzov a školení
  (od: 29.11.1999)
činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. d/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (od: 29.11.1999)
činnosť autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória na vykonávanie činnosti pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov
  (od: 05.09.2000)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 04.02.2002)
výroba, predaj, montáž a požičiavanie dopravných značiek a informačných systémov
  (od: 15.05.2002)
galvanizácia kovov
  (od: 03.06.2004)
vykonávanie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií
  (od: 03.06.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 18.07.2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania)
  (od: 24.09.2009)
vedenie účtovníctva
  (od: 12.12.2007)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (od: 12.12.2007)
automatizované spracovanie dát
  (od: 12.12.2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným, než nebezpečným odpadom
  (od: 12.12.2007)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie viazačov bremien, - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na Aa, Ab, Ad, Ba, Bb, Bc, Be, Bf, Bh, C, - výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 28.02.2008)
vyhodnocovanie realizačnej dokumentácie
  (od: 06.06.2009)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (od: 06.06.2009)
montáž zdvíhacích zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (od: 06.06.2009)
oprava pracovných strojov
  (od: 06.06.2009)
opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 06.06.2009)
zámočníctvo
  (od: 06.06.2009)
kovoobrábanie
  (od: 06.06.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebnej výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.2009)
vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov, stavebných hmôt a látok používaných v stavebníctve / nejde o činnosť autorizovanej osoby podľa zákona č.264/1999 Z.z. /
  (od: 06.06.2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.2009)
prenájom nehnuteľnostínebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 06.06.2009)
výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov
  (od: 06.06.2009)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 06.06.2009)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 06.06.2009)
zhodnocovanie iných ako nebezpečných odpadov mobilnými zariadeniami
  (od: 06.06.2009)
iné podnikanie v civilnom letectve
  (od: 06.06.2009)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na zariadenia typu Ab 1, b2, Bb 1, b2
  (od: 06.06.2009)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb / § 44 živn.zák. / alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (od: 06.06.2009)
činnosti vo vojenskom letectve ( vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky )
  (od: 06.06.2009)
vykonávanie geodetických prác
  (od: 14.07.2009)
poskytovanie skladovacích služieb
  (od: 06.08.2011)
asfaltérske práce
  (od: 10.07.2012)
oprava výtlkov
  (od: 10.07.2012)
inžinierska činnosť (obstarávateľská činnosť v stavebníctve)
  (od: 19.07.2012)
zváračské práce (zváranie oblúkom, zváranie v ochrannej atmosfére)
  (od: 19.07.2012)
živičné práce (výroba a pokládka asfaltových a bitumenových zmesí)
  (od: 19.07.2012)
realitná činnosť (sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností)
  (od: 19.07.2012)
vyhotovovanie dokumentácie pre vykonávanie prác na stavbe (vyhotovovanie realizačnej dokumentácie)
  (od: 19.07.2012)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 14.01.2015)
počítačové služby
  (od: 14.01.2015)
Technik požiarnej ochrany
  (od: 12.09.2017)
Bezpečnostnotechnické služby
  (od: 12.09.2017)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od: 12.12.2007 do: 23.09.2009)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 06.06.2009 do: 16.12.2010)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej oblasti triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 06.06.2009 do: 16.12.2010)
vyhotovenie dokumentácie pre vykonanie prác na stavbe / vyhotovenie realizačnej dokumentácie /
  (od: 04.02.2002 do: 05.06.2009)
vykonávanie dopravných, inžinierskych, vodohospodárskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb
  (od: 27.12.1993 do: 05.06.2009)
výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov, oceľových a zámočníckych konštrukcii
  (od: 27.12.1993 do: 05.06.2009)
obchodná činnosť: nákup a predaj tovaru, sprostredkovanie kúpy a predaja
  (od: 27.12.1993 do: 05.06.2009)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 05.09.2000 do: 05.06.2009)
výroba, opravy a servis motorových dopravných prostriedkov, stavebných strojov, mechanizmov a zriadeni, strojarenských výrobkov
  (od: 27.12.1993 do: 05.06.2009)
ubytovacie služby
  (od: 27.12.1993 do: 05.06.2009)
pohostinská činnosť
  (od: 27.12.1993 do: 16.12.2010)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 27.12.1993 do: 18.07.1994)
verejná cesta nákladná doprava
  (od: 27.12.1993 do: 05.06.2009)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 19.07.1994 do: 05.06.2009)
vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov,stavebných hmôt a látok používaných v pozemnom, inžinierskom a priemyselnom stavebníctve
  (od: 19.07.1994 do: 05.06.2009)
bánska činnosť a trhacie práce malého rozsahu
  (od: 19.07.1994 do: 13.01.2015)
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 19.07.1994 do: 05.06.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.02.2002)
predstavenstvo
  (od: 10.09.2001 do: 03.02.2002)
predstavenstvo
  (od: 30.04.1997 do: 09.09.2001)
predstavenstvo
  (od: 29.05.1996 do: 29.04.1997)
predstavenstvo
  (od: 27.12.1993 do: 28.05.1996)
Ing. Ján Blaho - Člen predstavenstva
Ambroseho 2455/10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 29.06.2022
  (od: 20.07.2022)
Ing. Marek Očenáš - Člen predstavenstva
Skuteckého 15614/23
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.07.2023
  (od: 08.08.2023)
Ing. Dušan Mráz - Predseda predstavenstva
Stromová 472/7
Budča 962 33
Vznik funkcie: 01.07.2023
  (od: 08.08.2023)
Ing. Peter Milan - Člen predstavenstva
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.07.2023
  (od: 08.08.2023)
Ing. Juraj Androvič - člen
Hrnčiarska 159/140
Varín 013 03
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 30.05.2012 do: 05.06.2013)
Ing. Juraj Androvič - člen
Hrnčiarska 159/140
Varín 013 03
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 23.05.2013
  (od: 06.06.2013 do: 05.06.2013)
Ing. Juraj Androvič - predseda
Hrnčiarska 159/140
Varín 013 03
Vznik funkcie: 24.05.2013
  (od: 06.06.2013 do: 24.07.2018)
Ing. Juraj Androvič - predseda
Hrnčiarska 159/140
Varín 013 03
Vznik funkcie: 24.05.2013 Skončenie funkcie: 29.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 24.07.2018)
Ing. Jiří Bělohlav - člen
K Brance 1011/17
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2005
  (od: 31.05.2005 do: 09.09.2005)
Ing. Jiří Bělohlav - člen
K Brance 1011/17
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2005 Skončenie funkcie: 01.09.2005
  (od: 10.09.2005 do: 09.09.2005)
Ing. Jiří Bělohlav - člen
Na Vyhlídce 827/52
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.05.2011
  (od: 06.08.2011 do: 27.03.2013)
Ing. Jiří Bělohlav - člen
Na Vyhlídce 827/52
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.05.2011 Skončenie funkcie: 13.03.2013
  (od: 28.03.2013 do: 27.03.2013)
Ing. Ján Blaho - člen
Ambroseho 10
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 13.03.2013
  (od: 28.03.2013 do: 12.07.2013)
Ing. Ján Blaho - člen
Ambroseho 10
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 13.03.2013 Skončenie funkcie: 05.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 12.07.2013)
Mgr. Roman Guniš - člen
Jurigovo nám. 437/7
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 06.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 24.07.2018)
Mgr. Roman Guniš - člen
Jurigovo nám. 437/7
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 06.07.2013 Skončenie funkcie: 29.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 24.07.2018)
Mgr. Roman Guniš - člen
Strážna 12708/17
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 30.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 19.07.2022)
Mgr. Roman Guniš - člen
Strážna 12708/17
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 30.06.2018 Skončenie funkcie: 28.06.2022
  (od: 20.07.2022 do: 19.07.2022)
Ing. Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava
  (od: 27.12.1993 do: 28.01.1997)
Ing. Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava
  (od: 29.01.1997 do: 18.09.2003)
Ing. Viktor Karel - člen
Radvanská 5
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2003
  (od: 19.09.2003 do: 31.05.2007)
Ing. Viktor Karel - člen
Radvanská 5
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2003 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. František Klepetko
Royova 14
Bratislava
  (od: 29.01.1997 do: 18.09.2003)
Ing. František Klepetko
Royová 14
Bratislava
  (od: 27.12.1993 do: 14.03.1996)
Ing. František Klepetko - člen
Royova 14
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2003
  (od: 19.09.2003 do: 31.05.2007)
Ing. František Klepetko - člen
Royova 14
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2003 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Tomáš Klepetko - člen
Košická 56
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 01.06.2007 do: 29.05.2012)
Ing. Tomáš Klepetko - člen
Košická 56
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 15.05.2012
  (od: 30.05.2012 do: 29.05.2012)
Ing. Tomáš Klepetko - člen
Košická 56
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.05.2012
  (od: 30.05.2012 do: 27.03.2013)
Ing. Tomáš Klepetko - člen
Košická 56
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.05.2012 Skončenie funkcie: 13.03.2013
  (od: 28.03.2013 do: 27.03.2013)
Ing. Daniel Knotek
Staré Záhrady 28
Bratislava
  (od: 29.01.1997 do: 29.04.1997)
Ing. Daniel Knotek
Staré Záhrady 28
Bratislava
  (od: 30.04.1997 do: 18.09.2003)
Ing. Daniel Knotek - člen
Mierová 36
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2003
  (od: 19.09.2003 do: 28.11.2011)
Ing. Daniel Knotek - podpredseda - od 04.10.2011
Košická 49
Bratislava 2 821 08
Vznik funkcie: 14.05.2003
  (od: 29.11.2011 do: 05.06.2013)
Ing. Daniel Knotek - podpredseda - od 04.10.2011
Košická 49
Bratislava 2 821 08
Vznik funkcie: 14.05.2003 Skončenie funkcie: 23.05.2013
  (od: 06.06.2013 do: 05.06.2013)
Ing. Daniel Kontek
Staré Záhrady 28
Bratislava
  (od: 27.12.1993 do: 28.01.1997)
Ing. Dalibor Krupa - člen
Antona Bernoláka 2203/6
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 06.07.2013
  (od: 21.07.2016 do: 24.07.2018)
Ing. Dalibor Krupa - člen
Antona Bernoláka 2203/6
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 06.07.2013 Skončenie funkcie: 29.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 24.07.2018)
Ing. Dalibor Krupa - člen
Jána Milca 747/41
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 06.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 20.07.2016)
Ing. Peter Milan - člen
Nevädzová 17211/6F
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 06.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 24.07.2018)
Ing. Peter Milan - člen
Nevädzová 17211/6F
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 06.07.2013 Skončenie funkcie: 29.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 24.07.2018)
Ing. Peter Milan - člen
Nevädzová 17211/6F
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 30.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 07.08.2023)
Ing. Peter Milan - člen
Nevädzová 17211/6F
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 30.06.2018 Skončenie funkcie: 30.06.2023
  (od: 08.08.2023 do: 07.08.2023)
Ing. Dušan Mráz
1. mája 3
Sliač
  (od: 27.12.1993 do: 18.07.1994)
Ing. Dušan Mráz - podpredseda
1. mája 3
Sliač
  (od: 19.07.1994 do: 28.01.1997)
Ing. Dušan Mráz - podpredseda
1. mája 3
Sliač
  (od: 29.01.1997 do: 18.09.2003)
Ing. Dušan Mráz - člen
Stromová 472/7
Budča 962 33
Vznik funkcie: 06.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 24.07.2018)
Ing. Dušan Mráz - člen
Stromová 472/7
Budča 962 33
Vznik funkcie: 06.07.2013 Skončenie funkcie: 29.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 24.07.2018)
Ing. Dušan Mráz - náhradný člen
1. mája 3
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 07.06.2013
  (od: 18.06.2013 do: 12.07.2013)
Ing. Dušan Mráz - náhradný člen
1. mája 3
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 07.06.2013 Skončenie funkcie: 05.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 12.07.2013)
Ing. Dušan Mráz - podpredseda
1. mája 3
Sliač
Vznik funkcie: 14.05.2003
  (od: 19.09.2003 do: 28.11.2011)
Ing. Dušan Mráz - predseda
Stromová 472/7
Budča 962 33
Vznik funkcie: 30.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 07.08.2023)
Ing. Dušan Mráz - predseda
Stromová 472/7
Budča 962 33
Vznik funkcie: 30.06.2018 Skončenie funkcie: 30.06.2023
  (od: 08.08.2023 do: 07.08.2023)
Ing. Dušan Mráz - predseda - od 13.10.2011 (do 04.10.2011 vo funkcii podpredsedu)
1. mája 3
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 14.05.2003
  (od: 29.11.2011 do: 05.06.2013)
Ing. Dušan Mráz - predseda - od 13.10.2011 (do 04.10.2011 vo funkcii podpredsedu)
1. mája 3
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 14.05.2003 Skončenie funkcie: 23.05.2013
  (od: 06.06.2013 do: 05.06.2013)
Ing. Marek Očenáš - člen
Janka Kráľa 1413/7
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 30.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 15.12.2021)
Ing. Marek Očenáš - Člen predstavenstva
Skuteckého 15614/23
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.06.2018
  (od: 16.12.2021 do: 07.08.2023)
Ing. Marek Očenáš - Člen predstavenstva
Skuteckého 15614/23
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.06.2018 Skončenie funkcie: 30.06.2023
  (od: 08.08.2023 do: 07.08.2023)
Ing. František Potisk
Guothova 3
Bratislava
  (od: 29.01.1997 do: 18.09.2003)
Ing. František Potisk
Guotová 3
Bratislava
  (od: 27.12.1993 do: 14.03.1996)
Ing. František Potisk - člen
Guothova 3
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2003
  (od: 19.09.2003 do: 31.05.2007)
Ing. František Potisk - člen
Guothova 3
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2003 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Tomáš Segeš - člen
Arpáda Felcána 1811/32
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 24.05.2013
  (od: 06.06.2013 do: 12.07.2013)
Tomáš Segeš - člen
Arpáda Felcána 1811/32
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 24.05.2013 Skončenie funkcie: 05.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 12.07.2013)
Ing. Dušan Šamudovský - člen
Hlavná 18
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 01.06.2007 do: 23.09.2009)
Ing. Dušan Šamudovský , CSc. - člen
Hlavná 18
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 24.09.2009 do: 29.05.2012)
Ing. Dušan Šamudovský , CSc. - člen
Hlavná 18
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 15.05.2012
  (od: 30.05.2012 do: 29.05.2012)
Ing. Ivan Šesták
Havelkova 32
Bratislava
  (od: 27.12.1993 do: 18.07.1994)
Ing. Ivan Šesták - predseda
Havelkova 32
Bratislava
  (od: 19.07.1994 do: 28.01.1997)
Ing. Ivan Šesták - predseda
Havelkova 32
Bratislava
  (od: 29.01.1997 do: 18.09.2003)
Ing. Ivan Šesták - člen
Havelkova 32
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 13.10.2011
  (od: 29.11.2011 do: 05.06.2013)
Ing. Ivan Šesták - člen
Havelkova 32
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 13.10.2011 Skončenie funkcie: 23.05.2013
  (od: 06.06.2013 do: 05.06.2013)
Ing. Ivan Šesták - predseda
Havelkova 32
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2003
  (od: 19.09.2003 do: 28.11.2011)
Ing. Ivan Šesták - predseda
Havelkova 32
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2003 Skončenie funkcie: 08.10.2011
  (od: 29.11.2011 do: 28.11.2011)
Ing. Zdeněk Šinovský - člen
Na Krocínce 447/45
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2005
  (od: 31.05.2005 do: 09.09.2005)
Ing. Zdeněk Šinovský - člen
Na Krocínce 447/45
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2005 Skončenie funkcie: 01.09.2005
  (od: 10.09.2005 do: 09.09.2005)
Ing. Zdeněk Šinovský - člen
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.05.2011
  (od: 06.08.2011 do: 27.03.2013)
Ing. Zdeněk Šinovský - člen
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.05.2011 Skončenie funkcie: 13.03.2013
  (od: 28.03.2013 do: 27.03.2013)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin
  (od: 27.12.1993 do: 28.01.1997)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin
  (od: 29.01.1997 do: 18.09.2003)
Ing. Viliam Turanský - člen
Priehradná 18
Martin
Vznik funkcie: 14.05.2003
  (od: 19.09.2003 do: 31.05.2007)
Ing. Viliam Turanský - člen
Priehradná 18
Martin
Vznik funkcie: 14.05.2003 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Miroslav Uhrina - člen
Pribinova 1639/20
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.05.2013
  (od: 06.06.2013 do: 12.07.2013)
Miroslav Uhrina - člen
Pribinova 1639/20
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.05.2013 Skončenie funkcie: 05.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 12.07.2013)
Andrej Vrúbel - člen
A. Bernoláka 2611/24
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 24.05.2013
  (od: 06.06.2013 do: 12.07.2013)
Andrej Vrúbel - člen
A. Bernoláka 2611/24
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 24.05.2013 Skončenie funkcie: 05.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 12.07.2013)
Ing. Ján Záhradník - člen
Tematínska 6
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 01.06.2007 do: 29.05.2012)
Ing. Ján Záhradník - člen
Tematínska 6
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 15.05.2012
  (od: 30.05.2012 do: 29.05.2012)
Ing. Ján Záhradník - člen
Tematínska 6
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 16.05.2012
  (od: 30.05.2012 do: 05.04.2013)
Ing. Ján Záhradník - člen
Tematínska 6
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 16.05.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 06.04.2013 do: 05.04.2013)
Ing. Jiří Bělohlav - člen
K Brance 1011/17
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2006
  (od: 03.06.2006 do: 05.08.2011)
Ing. Jiří Bělohlav - člen
K Brance 1011/17
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2006 Skončenie funkcie: 12.05.2011
  (od: 06.08.2011 do: 05.08.2011)
Ing. Zdeněk Šinovský - člen
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2006 Skončenie funkcie: 12.05.2011
  (od: 06.08.2011 do: 05.08.2011)
Ing. Zdeněk Šinovský - člen
Nad Okrouhlíkem 2351/4
Praha 8 180 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2006
  (od: 03.06.2006 do: 05.08.2011)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 31.05.2005)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ Ing. Dušan Mráz, r.č. XXXXXXX/XXXXX, ul. 1. mája 3, Sliač úsekoví riaditelia GR: výrobný riaditeľ Ing. František Potisk, r.č.XXXXXXX/XXXX, Guothova 3, Bratislava, technícký riaditeľ Ing.Viktor Karel, r.č. XXXXXXX/XXXX, Radvanská 5, Bratislava obchodný riaditeľ Ing.Karol Hlaváč, r.č. XXXXXXX/XXXX, Komenského 73, Banská Bystrica, ekonomický riaditeľ Ing.Tomáš Klepetko, r.č.XXXXXXX/XXXXX, Košická 56, Bratislava a riaditelia závodov: riaditeľ závodu Žilina Ing.Róbert Turanský, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Nahálku 10, Martin, riaditeľzávodu Zvolen Ing. Ján Šoltýs, r.č. XXXXXXX/XXXX, Dubičie 352/20, Kováčová, riaditeľ závodu Bratislava Mlynské Nivy Ing. Oliver Kurinec, r.č. XXXXXXX/XXXX ul.1.mája 9 Sliač, riaditeľ závodu Bratislava Petržalka Ing.Štefan Kováč, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Záhradná 13, Stupava. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ GR, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ závodu. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ, úsekoví riaditelia GR a riaditelia závodov, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ závodu.
  (od: 04.02.2002 do: 30.05.2005)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ Ing. Dušan Mráz, r.č. XXXXXXX/XXXXX, ul. 1. mája 3, Sliač úsekoví riaditelia GR: výrobný riaditeľ Ing. František Potisk, r.č.XXXXXXX/XXXX, Guothova 3, Bratislava, technícký riaditeľ Ing.Viktor Karel, r.č. XXXXXXX/XXXX, Radvanská 5, Bratislava obchodný riaditeľ Ing.Karol Hlaváč, r.č. XXXXXXX/XXXX, Komenského 73, Banská Bystrica, ekonomický riaditeľ Ing.Tomáš Klepetko, r.č.XXXXXXX/XXXXX, Košická 56, Bratislava a riaditelia závodov: riaditeľ závodu Žilina Ing.Róbert Turanský, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Nahálku 10, Martin, riaditeľzávodu Zvolen Ing. Ján Šoltýs, r.č. XXXXXXX/XXXX, Dubčice 20, Kováčová, riaditeľ závodu Bratislava Mlynské Nivy Ing. Oliver Kurinec, r.č. XXXXXXX/XXXX ul.1.mája 9 Sliač, riaditeľ závodu Bratislava Petržalka Ing.Štefan Kováč, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Záhradná 13, Stupava. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ GR, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ závodu. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ, úsekoví riaditelia GR a riaditelia závodov, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ závodu.
  (od: 10.09.2001 do: 03.02.2002)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podisovať všetci členovia predstavenstva, riaditelia odštepných závodov, úsekoví riaditelia GR. Ing. František Klepetko, Royova 14, Bratislava r.č. XXXXXXX/XXXX, obchodno - výrobný riaditeľ, Ing. Daniel Knotek, Staré záhrady 28, Bratislava r.č. XXXXXXX/XXXX, ekonomický riaditeľ, Ing. Viktor Karel Radvanská 5, Bratislava r.č. XXXXXXX/XXXX, technický riaditeľ, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ odštepného závodu, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 30.04.1997 do: 09.09.2001)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, riaditelia odštepných závodov, úsekoví riaditelia GR: Ing. František Klepetko, r.č. XXXXXXX/XXXX, Royova 14, Bratislava, ako obchodnom - technisky riaditeľ, Ing. Daniel Knotek, r.č. XXXXXXX/XXXX, Staré záhrady 28, Bratislava, ako ekonomická riaditeľ, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ odštepného závodu, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísnému názvu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 29.05.1996 do: 29.04.1997)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 27.12.1993 do: 28.05.1996)
Dozorná rada: 
Ing. František Očkaják
Lán 529/48
Lokca 029 51
Vznik funkcie: 01.04.2019
  (od: 04.06.2019)
Ing. Oliver Čvirik
Kotešová 291
Kotešová 013 61
Vznik funkcie: 01.08.2020
  (od: 01.12.2020)
Ing. Martin Mráz
Kimovská 9360/38
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.06.2021
  (od: 13.07.2021)
Ing. Ľubomír Dutko
Dominika Tatarku 258/5
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.07.2023
  (od: 08.08.2023)
Ing. Peter Horal
Na Zongorke 7604/4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.07.2023
  (od: 08.08.2023)
Ing. Marcela Cerulíková
Žltá 3897/2B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 01.07.2023
  (od: 08.08.2023)
Ing. Dušan Adamec
Prokofievova 14
Bratislava
  (od: 27.12.1993 do: 14.03.1996)
Ing. Dušan Božík
Račianska 12
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2003
  (od: 19.09.2003 do: 31.05.2007)
Ing. Dušan Božík
Račianska 12
Bratislava
Vznik funkcie: 14.05.2003 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Marcela Cerulíková
Bulíkova 15
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 24.05.2013
  (od: 06.06.2013 do: 24.07.2018)
Ing. Marcela Cerulíková
Bulíkova 15
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 24.05.2013 Skončenie funkcie: 29.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 24.07.2018)
Ing. František Čepček
Martinčeková 26
Bratislava
  (od: 27.12.1993 do: 14.03.1996)
Ing. Vladimír Čepela
Vážska 13
Žilina
  (od: 15.03.1996 do: 02.07.2000)
Ing. Oliver Čvirik
Kotešová 291
Kotešová 013 61
Vznik funkcie: 01.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 30.11.2020)
Ing. Oliver Čvirik
Kotešová 291
Kotešová 013 61
Vznik funkcie: 01.06.2015 Skončenie funkcie: 01.08.2020
  (od: 01.12.2020 do: 30.11.2020)
Ing. Svatoslav Duda
Korytnická 7
Bratislava
  (od: 30.04.1997 do: 02.07.2000)
Ing. Svatoslav Duda
Cabanova 13/A
Bratislava
  (od: 03.07.2000 do: 30.05.2005)
Ing. Svatoslav Duda
Cabanova 13/A
Bratislava
Skončenie funkcie: 10.05.2005
  (od: 31.05.2005 do: 30.05.2005)
Ing. Svatoslav Duda
Cabanova 13/A
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 10.05.2005
  (od: 31.05.2005 do: 31.05.2007)
Ing. Svatoslav Duda
Cabanova 13/A
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 10.05.2005 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
Ing. Marián Ďurčo
J. Smreka
Senec
  (od: 03.07.2000 do: 09.09.2001)
Ing. Ľubomír Dutko
Dominika Tatarku 258/5
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 06.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 24.07.2018)
Ing. Ľubomír Dutko
Dominika Tatarku 258/5
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 06.07.2013 Skončenie funkcie: 29.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 24.07.2018)
Ing. Jindřich Hess
Dunovského 526
Praha 140 00
ČR
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 01.06.2007 do: 29.05.2012)
Ing. Jindřich Hess
Dunovského 526
Praha 140 00
ČR
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 30.05.2012 do: 29.05.2012)
Ing. Jindřich Hess
Dunovského 526
Praha 140 00
ČR
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 30.05.2012 do: 05.06.2013)
Ing. Jindřich Hess
Dunovského 526
Praha 140 00
ČR
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 23.05.2013
  (od: 06.06.2013 do: 05.06.2013)
Ing. Peter Horal
Panenská 3474/7
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 06.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 24.07.2018)
Ing. Peter Horal
Panenská 3474/7
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 06.07.2013 Skončenie funkcie: 29.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 24.07.2018)
Ing. Jozef Chovanec
Chlumeckého 11
Bratislava
  (od: 27.12.1993 do: 29.04.1997)
Ing. Jozef Chovanec
Chlumeckého 11
Bratislava
  (od: 30.04.1997 do: 02.07.2000)
Ing. Jozef Chovanec
Strmý vŕšok 126
Bratislava - Záhorská Bystrica
Skončenie funkcie: 14.05.2003
  (od: 03.07.2000 do: 18.09.2003)
František Chrappa
Hviezdoslavova 3
Svätý Jur
  (od: 19.06.1995 do: 29.04.1997)
Ing. Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 01.06.2007 do: 29.05.2012)
Ing. Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 30.05.2012 do: 29.05.2012)
Ing. Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 30.05.2012 do: 12.07.2013)
Ing. Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 05.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 12.07.2013)
Ing. Pavol Krajč
Ružová 50
Košice
  (od: 10.09.2001 do: 03.02.2002)
Ing. Vladimír Kríž
Opletalova 21
Bratislava
  (od: 03.07.2000 do: 03.02.2002)
Ing. Oliver Kurinec
1. mája 9
Sliač
  (od: 15.03.1996 do: 24.05.1998)
Ing. Martin Mráz
Klimovská 9360/38
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 28.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 12.07.2021)
Ing. Martin Mráz
Klimovská 9360/38
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 28.06.2015 Skončenie funkcie: 17.06.2021
  (od: 13.07.2021 do: 12.07.2021)
Ing. Juraj Naňo
Nezábudková 7
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.06.2010
  (od: 05.06.2010 do: 08.07.2015)
Ing. Juraj Naňo
Nezábudková 7
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skončenie funkcie: 31.05.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Ing. Ján Nosko
Hanulová 21
Bratislava
  (od: 27.12.1993 do: 29.04.1997)
Ing. Ján Nosko
Hanulová 21
Bratislava
  (od: 30.04.1997 do: 02.07.2000)
JUDr. Darina Novomeská
Jégeho 13
Bratislava
  (od: 27.12.1993 do: 14.03.1996)
Ing. Tomáš Pivarči
Kolískova 2994/6
Bratislava
  (od: 10.09.2001 do: 03.02.2002)
Ing. František Potisk
Guothova 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 01.06.2007 do: 29.05.2012)
Ing. František Potisk
Guothova 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 30.05.2012 do: 29.05.2012)
Ing. František Potisk
Guothova 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 30.05.2012 do: 12.07.2013)
Ing. František Potisk
Guothova 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 05.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 12.07.2013)
Ing. Ivan Romšák
Sokolská 8
Zvolen
  (od: 03.07.2000 do: 30.05.2005)
Ing. Ivan Romšák
Sokolská 8
Zvolen
Skončenie funkcie: 10.05.2005
  (od: 31.05.2005 do: 30.05.2005)
Ing. Ivan Romšák
Stromová 470
Budča 962 33
Vznik funkcie: 10.05.2005
  (od: 31.05.2005 do: 04.06.2010)
Ing. Ivan Romšák
Stromová 470
Budča 962 33
Vznik funkcie: 10.05.2005 Skončenie funkcie: 31.05.2010
  (od: 05.06.2010 do: 04.06.2010)
Ing. Eva Rýdlová
Čiernohorská 8
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.06.2010
  (od: 05.06.2010 do: 08.07.2015)
Ing. Eva Rýdlová
Čiernohorská 8
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skončenie funkcie: 31.05.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Ing. Eva Rýdlová
Čiernohorská 8
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 03.06.2019)
Ing. Eva Rýdlová
Čiernohorská 8
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.06.2015 Skončenie funkcie: 05.03.2019
  (od: 04.06.2019 do: 03.06.2019)
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Andreja Mráza 3157/1
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 06.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 08.07.2015)
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Andreja Mráza 3157/1
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 06.07.2013 Skončenie funkcie: 27.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Ing. Miloslav Spišák
Tichá 8
Ružomberok
  (od: 03.07.2000 do: 30.05.2005)
Ing. Miloslav Spišák
Tichá 8
Ružomberok
Skončenie funkcie: 10.05.2005
  (od: 31.05.2005 do: 30.05.2005)
Ing. Vojtech Šamo
Popovova 32
Bratislava
  (od: 27.12.1993 do: 29.04.1997)
Ing. Pavol Takáč
Repašského 12
Bratislava
  (od: 30.04.1997 do: 02.07.2000)
JUDr. Rudolf Trella
Lipského 3
Bratislava
  (od: 15.03.1996 do: 24.05.1998)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 01.06.2007 do: 29.05.2012)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 30.05.2012 do: 29.05.2012)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 30.05.2012 do: 12.07.2013)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 05.07.2013
  (od: 13.07.2013 do: 12.07.2013)
Zdeňek Zachar
Križná 36
Bratislava
  (od: 19.06.1995 do: 29.04.1997)
Zdeňek Zachar
Križná 36
Bratislava
  (od: 30.04.1997 do: 28.11.1999)
Ing. Marcela Cerulíková
Bulíkova 15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 30.06.2018 Skončenie funkcie: 30.06.2023
  (od: 08.08.2023 do: 07.08.2023)
Ing. Ľubomír Dutko
Dominika Tatarku 258/5
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 30.06.2018 Skončenie funkcie: 30.06.2023
  (od: 08.08.2023 do: 07.08.2023)
Ing. Ľubomír Dutko
Dominika Tatarku 258/5
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 30.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 07.08.2023)
Ing. Peter Horal
Panenská 3474/7
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 30.06.2018 Skončenie funkcie: 30.06.2023
  (od: 08.08.2023 do: 07.08.2023)
Ing. Peter Horal
Panenská 3474/7
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 30.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 07.08.2023)
Ing. Marcela Cerulíková
Bulíkova 15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 30.06.2018
  (od: 25.07.2018 do: 07.08.2023)
Ing. Peter Žitník
Janáčkovo nábř. 5
Praha 5
Česká republika
  (od: 29.11.1999 do: 02.07.2000)
Odštepný závod: 
Názov: 
Doprastav, a.s. Bratislava Odštepný závod Žilina
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
Sídlo: 
Jesenského 18
Žilina
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
Vedúci: 
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
Predmet činnosti: 
vykonávanie dopravných, inžinierských, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov, ocelových a zámočníckych konštrukcií
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
nákup a predaj a sprostredkovanie predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
prenájom dopravných a mechanizačných prostiedkov, stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcií
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
výroba, opravy a servis motorových dopravných prostriedkov, stavebných strojov, mechanizmov, zariadení, strojárskych výrobkov
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
výroba, opravy a servis motorových dopravných prostriedkov, stavebných strojov, mechanizmov, zariadení, strojárskych výrobkov
  (od: 19.07.1994 do: 27.10.1994)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 28.10.1994 do: 09.09.2001)
správa budov
  (od: 28.10.1994 do: 09.09.2001)
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 28.10.1994 do: 09.09.2001)
trhacie práce
  (od: 28.10.1994 do: 09.09.2001)
 
 
Názov: 
Doprastav, a.s. Bratislava Odštepný závod Zvolen
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
Sídlo: 
Hronská 1
Zvolen
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
Vedúci: 
Ing. Dušan Mráz
1.mája 3
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
Predmet činnosti: 
vykonanie dopravných, inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
výroba stvebných hmôt, polotovarov, betonových, železobetónových dielcov, oceľových a zámočníckych konštrukcií
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
nákup a predaj a sprostredkovanie predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcií
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
výroba, opravy a servis motorových dopravných prostriedkov, stavebných strojov, mechanizmov, zariadení, strojárskych výrobkov
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
prenájom iných než základných služieb - správa budov
  (od: 19.07.1994 do: 27.10.1994)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 28.10.1994 do: 09.09.2001)
správa budov
  (od: 28.10.1994 do: 09.09.2001)
bánska činnosť a trhacie práce malého rozsahu
  (od: 28.10.1994 do: 09.09.2001)
 
 
Názov: 
Doprastav, a.s. Bratislava Odštepný závod Bratislava - Petržalka
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
Sídlo: 
Blagoevova 28
Bratislava
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
Vedúci: 
Ing. František Potisk
Gouthova 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
Predmet činnosti: 
vykonávanie dopravných, inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov, oceľových a zámočníckych konštrukcií
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
nákup a predaj a sprostredkovanie predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcií
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
výroba, opravy a servis motorových dopravných prostriedkov, stavebných strojov, mechanizmov, zariadení, strojárských výrobkov
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaniím iných než základných služieb - správa budov
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
 
 
Názov: 
Doprastav, a.s. Bratislava Správa hotelových zariadení, odštepný závod Bratislava
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
Sídlo: 
Košická 52
Bratislava
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
Vedúci: 
Ing. Jozef Matula
Záhumenská 26
Slovenský Grob
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
prenájom nebytových pristorov s poskytovaním iných než základných služieb - správa budov
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.07.1994 do: 09.09.2001)
 
 
Názov: 
Doprastav, a.s. Bratislava Odštepný závod Bratislava - Mlynské Nivy
  (od: 30.04.1997 do: 09.09.2001)
Sídlo: 
Mlynské Nivy 70
Bratislava
  (od: 30.04.1997 do: 09.09.2001)
Vedúci: 
Ing. Oliver Kurinec
1.mája 9
Sliač
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1997 do: 09.09.2001)
Predmet činnosti: 
vykonávanie dopravných, inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
  (od: 30.04.1997 do: 09.09.2001)
výroba stavebných hmôt, polotovarov, betonových, železobetónových dielcov, oceľových a zámočníckých konštrukcií
  (od: 30.04.1997 do: 09.09.2001)
nákup a predaj a sprostedkovanie predaja tovaru v rozsahu voľnej zivnosti
  (od: 30.04.1997 do: 09.09.2001)
prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebných dielcov a podporných stavebných konštrudcií
  (od: 30.04.1997 do: 09.09.2001)
výroba, opravy a servis motorových dopravných prostriedkov, stavebných strojov, mechanizmov, zariadení, strojárskych výrobkov
  (od: 30.04.1997 do: 09.09.2001)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - správa budov
  (od: 30.04.1997 do: 09.09.2001)
správa budov
  (od: 30.04.1997 do: 09.09.2001)
 
 
Názov: 
Doprastav, a.s. Bratislava Odštepný závod Bratislava - Mlinské Nivy
  (od: 19.07.1994 do: 29.04.1997)
Sídlo: 
Mlynské Nivy 70
Bratislava
  (od: 19.07.1994 do: 29.04.1997)
Vedúci: 
Ing. Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1994 do: 29.04.1997)
Predmet činnosti: 
vykonávanie dopravných, inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
  (od: 19.07.1994 do: 29.04.1997)
výroba stavebných hmôt, polotovarov, betonových, železobetónových dielcov, oceľových a zámočníckých konštrukcií
  (od: 19.07.1994 do: 29.04.1997)
nákup a predaj a sprostedkovanie predaja tovaru v rozsahu voľnej zivnosti
  (od: 19.07.1994 do: 29.04.1997)
prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebných dielcov a podporných stavebných konštrudcií
  (od: 19.07.1994 do: 29.04.1997)
výroba, opravy a servis motorových dopravných prostriedkov, stavebných strojov, mechanizmov, zariadení, strojárskych výrobkov
  (od: 19.07.1994 do: 29.04.1997)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - správa budov
  (od: 19.07.1994 do: 29.04.1997)
 
 
Výška základného imania: 
22 182 468 EUR Rozsah splatenia: 22 182 468 EUR
  (od: 17.08.2016)
34 281 996 EUR Rozsah splatenia: 34 281 996 EUR
  (od: 06.06.2009 do: 16.08.2016)
1 008 294 000 Sk
  (od: 27.12.1993 do: 05.06.2009)
Akcie: 
Počet: 1008294
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 22 EUR
  (od: 10.01.2017)
Počet: 1008294
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 22 EUR
  (od: 17.08.2016 do: 09.01.2017)
Počet: 1008294
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 06.06.2009 do: 16.08.2016)
Počet: 1008294
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.11.1999 do: 05.06.2009)
Počet: 1008294
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.05.1998 do: 28.11.1999)
Počet: 1008294
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.12.1993 do: 24.05.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená dňa 17.12.1993 zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR v zmysle ust. § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. 1 Zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a doplnkov a § 12 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a Fonde národného majetku SR a v súlade so schváleným privatizačným projektom reg. č. 2/93, vypracovaným pre prevatizáciu štátneho podniku Doprastav Bratislava.
  (od: 27.12.1993)
1. zasadnutie predstavenstva dňa 5.1.1994 rozhodnutie generálneho riaditeľa č.1/1994 zo dňa 12.1.1994, rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 3/1994 zo dňa 28.2.1994.
  (od: 19.07.1994)
Valné zhromaždenie dňa 19.4.1995 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti.
  (od: 19.06.1995)
Valné zhromaždenie dňa 15.12.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti, notárska zápisnica N 243/95, Nz 243/95 zo dňa 15.12.1995.
  (od: 15.03.1996)
Notárska zápisnica N 89/96, Nz 89/96 zo dňa 10.4.1996 a stanovy spoločnosti doplnené v časti VII. čl. XXI.
  (od: 29.05.1996)
Notárska zápisnica N 257/96, Nz 257/96 spísaná dňa 25.11.1996 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenie konaného dňa 25.11.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 29.01.1997)
Výpis z uznesenia presestavenstva zo dňa 6.3.1997. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie vo forme notárskej zápisnice N 49/97, Nz 49/97mzo dňa 27.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.04.1997)
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 7.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčný do notárskej zápisnice č. N 96/98, Nz 94/98.
  (od: 25.05.1998)
Notárska zápisnica N 111/99, Nz 11/99 zo dňa 16.4.1999 a stanovy spoločnosti, notárska zápisnica N 295/99, Nz 293/9 zo dňa 19.11.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanovy spoločnosti.
  (od: 29.11.1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 151/00, Nz 151/00.
  (od: 03.07.2000)
Notárska zápisnica N 87/01, Nz 87/01 zo dňa 20.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola shválena zmena stanov. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.8.2001.
  (od: 10.09.2001)
Notárska zápisnica č.N 501/01, Nz 499/01 zo dňa 23.11.2001 osvedčujuca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Notárska zápisnica č. N 419/01, Nz 419/01 zo dňa 21.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady a úplné znenie stanov spoločnosti.
  (od: 04.02.2002)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 113/02, Nz 113/02 zo dňa 9.4.2002.
  (od: 15.05.2002)
Viliam Turanský, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Viktor Karel, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Ivan Šesták, deň zániku funkcie:14.5.2003. Ing. Dušan Mráz, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. František Klepetko, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. František Potisk, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Daniel Knotek, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Notárska zápisnica č. N 174/03, Nz 36249/03 zo dňa 14.5.2003.
  (od: 19.09.2003)
Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: Slovdrex, a.s. Sídlo: Nitrianska 9, 903 01 Senec IČO: 35 718 552 Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.5.2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 281/04, Nz 39952/04 v súlade zo zmluvou o zlúčení sa spoločnosť DOPRASTAV a.s. zlučuje so spoločnosťou SLOVDREX akciová spoločnosť, ktorej je jediným akcionárom a ktorá zaniká. Po spoločnosti SLOVDREX akciová spoločnosti, so sídlom Nitrianska 9, Senec, IČO 35 718 552 na nich prechádza všetko imanie, práva, povinnosti aj záväzky i neznáme.
  (od: 03.06.2004)
Notárska zápisnica N 130/2005, Nz 20537/2005, NCRls 20296/2005 napísaná dňa 10.05.2005 notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti). Ing. Ivan Romšák, Ing. Miloslav Spišák, Ing. Svatoslav Duda - funkcia členov dozornej rady do 10.05.205.
  (od: 31.05.2005)
Funkcia členov predstavenstva Ing.Zdeňka Šinovského a Ing.Jiřího Bělohlava skončila 01.09.2005.
  (od: 10.09.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2006.
  (od: 03.06.2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.5.2009.
  (od: 06.06.2009)
Notárska zápisnica N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 14.07.2009)
Správa o výsledku voľby členov dozornej rady zastupujúcich zamestnancov zo dňa 26.04.2010.
  (od: 05.06.2010)
Notárska zápisnica č.118/2011, Nz 17209/2011, NCRls 17636/2011 zo dňa 12.05.2011.
  (od: 06.08.2011)
Notárska zápisnica č. N 299/2011, NZ 38442/2011, NCRls 39444/2011 zo dňa 13.10.2011.
  (od: 29.11.2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárksa zápisnica zo dňa 15.05.2012.
  (od: 30.05.2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 258/2012, Nz 16989/2012, NCRIs 17370/2012 dňa 15.05.2012.
  (od: 10.07.2012)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 14.05.2012.
  (od: 19.07.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013.
  (od: 28.03.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013.
  (od: 06.04.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.05.2013.
  (od: 06.06.2013)
Uznesenie Predstavenstva zo dňa 07.06.2013.
  (od: 18.06.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.07.2013.
  (od: 13.07.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05. 2009.
  (od: 14.01.2015)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 8. 5. 2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.04.2014, sp. zn. 6R/1/2014 - 1674, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.05.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Doprastav, a. s. , so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava.
  (od: 21.01.2015)
Povolenie konania: 8. 5. 2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.04.2014, sp. zn. 6R/1/2014 - 1674, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.05.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Doprastav, a. s. , so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava.
  (od: 21.06.2014 do: 20.01.2015)
Reštrukturalizačný správca: 
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s.
Nám. M. Benku 10
Bratislava
Značka: S1169
Vznik funkcie: 08.05.2014
  (od: 21.06.2014)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 6. 1. 2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 29.12.2014 sp. Zn. 6R/1/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 06.01.2015, súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: Doprastav, a. s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO : 31 333 320.
  (od: 21.01.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024
Dátum výpisu:  23.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR