Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  398/B

Obchodné meno: 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
  (od: 26.04.1992)
Sídlo: 
Röntgenova 26
Bratislava 851 01
  (od: 05.08.2009)
IČO: 
31 322 301
  (od: 26.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 26.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.04.1992)
Predmet činnosti: 
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (od: 08.07.1993)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 08.07.1993)
výroba, dodávka a montáž mechanických častí technológie pre inžiniersku a priemyselnú výstavbu
  (od: 08.07.1993)
výroba zámočníckych výrobkov
  (od: 08.07.1993)
výroba, montáž a predpínanie prefabrikovaných prvkov pre investičnú výstavbu
  (od: 08.07.1993)
opravy motorových a dopravných prostriedkov, ako aj strojov a zariadení pre stavebnú činnosť
  (od: 08.07.1993)
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.07.1993)
montáž, opravy a revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu : PZ-V zariadenia na znižovanie a zvyšovanie tlaku plynu do 50 000 Nm3/hod., PZ-VI plynovody do 10 MPa, PZ-VII spotrebiče plynu spaľovaním do výkonu 150 MW. Médium. : zemný plyn, propan-butan
  (od: 31.10.1996)
výkon činnosti stavbyvedúceho - Vodohospodárske stavby
  (od: 31.10.1997)
výkon činnosti stavebného dozoru - Vodohospodárske stavby
  (od: 31.10.1997)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 21.12.2004)
vnútroštátna nákladná doprava
  (od: 21.12.2004)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 21.12.2004)
pohostinská činnosť
  (od: 21.12.2004)
inžinierska činnosť
  (od: 21.12.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 28.07.2010)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 28.07.2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 28.07.2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 28.07.2010)
reklamné a marketingové služby
  (od: 28.07.2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 28.07.2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 28.07.2010)
faktoring a forfaiting
  (od: 28.07.2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 28.07.2010)
správa registratúry
  (od: 28.07.2010)
počítačové služby
  (od: 27.04.2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 27.04.2011)
administratívne služby
  (od: 27.04.2011)
projektovanie inžinierskych stavieb - vodohospodárske stavby
  (od: 17.11.2011)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 28.05.2014)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre statiku stavieb
  (od: 28.05.2014)
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotecnické zariadenie
  (od: 28.05.2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 20.01.2018)
Vedenie účtovníctva
  (od: 25.07.2018)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 30.07.2019)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 19.06.2020)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (od: 17.11.2021)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 17.11.2021)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (od: 17.11.2021)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 17.11.2021)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 17.11.2021)
Galvanizácia kovov
  (od: 17.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.08.2002)
Ing. Karol Urban - predseda predstavenstva
Kukučínova 1249/8
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 12.07.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2019)
Štefan Kobes - Podpredseda predstavenstva
Antolská 6
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 25.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná navonok súčasne predseda predstavenstva spoločnosti a popredseda predstavenstva spoločnosti, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii pripojí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva svoj podpis.
  (od: 02.07.2016)
Základné imanie: 
5 595 426 EUR Rozsah splatenia: 5 595 426 EUR
  (od: 30.07.2013)
Akcie: 
Počet: 48055
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti možno previesť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva spoločnosti.
  (od: 12.04.2017)
Počet: 200
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti možno previesť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva spoločnosti.
  (od: 12.04.2017)
Dozorná rada: 
Ing. Pavel Dubaj
Chalupkova 7981/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 23.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2022)
JUDr. Karina Wágnerová
Lombardiniho 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 23.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2022)
JUDr. Kristián Kobes
Lombardiniho 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 23.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2022)
Ing. Stanislav Urban
Podzáhradná 78
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
Vznik funkcie: 23.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.1992, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 687/92, Nz 658/92 napísanou JUDr. Hrušovskou, štátnou notárkou, boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti.
  (od: 08.07.1993)
Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 11.8.1993 schválilo zmenu Stanov a.s. v čl. III. bod 4, čl. VI. bod 3, čl. VIII. bod 2, 6, 7, 8, čl. XI. bod 13, čl. XII. bod 10/c, čl. XIII. bod 4, čl. XX, čl. XXI., čl. XXII, čl. XXV.
  (od: 20.09.1993)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 11/95, Nz 13/95 napísaná dňa 27.1.1995 notárom JUDr. Janou Hunovou.
  (od: 24.03.1995)
Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 112/96, Nz 119/96 zo dňa 19.7.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 31.10.1996)
Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 3/97, Nz 3/97 zo dňa 15.7.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 31.10.1997)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (od: 18.01.2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 1.1.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 10/2000, Nz 10/2000 v znení opravy.
  (od: 14.06.2000)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.6.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 274/2002 spísanou notárkou JUDr.Martou Pavlovičovou.
  (od: 06.08.2002)
Notárska zápisnica N 261/2004, Nz 87579/2004 zo dňa 7.12.2004. Peter Matúš odvolaný z funkcie člena predstavenstva ku dňu 7.12.2004.
  (od: 21.12.2004)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 28.06. 2005 - Notárska zápisnica N 118/2005, Nz 32343/2005, NCRls 31864/2005 napísaná dňa 12.07.2005 notárom JUDr. Irenou Bošanskou.
  (od: 21.07.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2007.
  (od: 21.08.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2008.
  (od: 27.05.2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.11.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 188/2008 Nz 61765/2008 dňa 16.12.2008.
  (od: 07.01.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2009 vo forme notárskej zápisnice N 74/2009, Nz 25105/2009 zo dňa 24.7.2009.
  (od: 05.08.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2010, spísaná vo forme Notárskej zápisnice dňa 19.07.2010 N 133/2010 Nz 25523/2010.
  (od: 28.07.2010)
Notárska zápisnica N 43/2011, Nz 9702/2011 zo dňa 17.3.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 27.04.2011)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 43/2011 Nz 9702/2011 dňa 10.03.2011.
  (od: 17.11.2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2012 a jej dodatok č. 1 zo dňa 30.10.2012.
  (od: 07.11.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.03.2013.
  (od: 30.07.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2013.
  (od: 13.08.2013)
Zápísnica z mimoriadného valného zhromaždenia spísaná vo forme Notárskej zápisnice N 192/2014, Nz 18561/2014, NCRIs 18937/2014 zo dňa 16.05.2014.
  (od: 28.05.2014)
Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme Notárskej zápisnice N200/2013, Nz22883/2016, NCRls23551/2016 zo dňa 24.06.2016
  (od: 02.07.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  18.08.2022
Dátum výpisu:  20.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)