Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2854/R

Business name: 
AGS spol. s r.o.
  (from: 04/29/2021)
Registered seat: 
Priemyselná 14
Prievidza 971 01
  (from: 11/11/1994)
Identification number (IČO): 
31 618 375
  (from: 11/11/1994)
Date of entry: 
11/11/1994
  (from: 11/11/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/11/1994)
Objects of the company: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/11/1994)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/11/1994)
veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom
  (from: 11/11/1994)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/11/1994)
výroba reziva
  (from: 11/11/1994)
projektová činnosť vo výstavbe
  (from: 03/28/1996)
výroba stavebných výrobkov z betónu
  (from: 03/28/1996)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 03/28/1996)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/28/1996)
stavba budov
  (from: 03/28/1996)
výroba a montáž konštrukcií
  (from: 03/28/1996)
výstavba závlahových systémov
  (from: 03/28/1996)
rekultivácie bez vlastníckeho vzťahu k pôde
  (from: 03/28/1996)
meliorácie bez vlastníckeho vzťahu k pôde
  (from: 03/28/1996)
stolárska a nábytkárska výroba
  (from: 03/28/1996)
oprava motorových vozidiel
  (from: 03/28/1996)
montáž, údržba, opravy a revízie elektrických zariadení do 1 000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy "A"
  (from: 03/28/1996)
prípravné práce pri realizácii stavieb
  (from: 06/18/2016)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/18/2016)
prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy
  (from: 03/07/2017)
medzinárodná preprava tovaru po ceste
  (from: 03/07/2017)
Partners: 
Pavel Milata
Hlavná 454/83
Sebedražie 972 05
Slovak Republic
  (from: 04/28/2021)
Contribution of each member: 
Pavel Milata
Amount of investment: 19 000 EUR Paid up: 19 000 EUR
  (from: 04/28/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/03/2005)
Pavel Milata
454
Sebedražie 972 05
From: 11/11/1994
  (from: 10/31/2006)
Pavol Milata
Hlavná 503/81
Sebedražie 972 05
From: 11/03/2005
  (from: 11/03/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/03/2005)
Capital: 
19 000 EUR Paid up: 19 000 EUR
  (from: 12/21/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.10.1994 podľa §§ 24,105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6340
  (from: 11/11/1994)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 29.02.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6340
  (from: 03/28/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 05.05.1998 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/05/1998)
Na valnom zhromaždení, konanom dňa 28.01.2002, bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/28/2002)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 01/08/2020
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 38R/4/2019-347 zo dňa 27.12.2019 povolil reštrukturalizáciu dlžníka AGS spol. s r.o. so sídlom Priemyselná 14, 971 01 Prievidza, IČO 31 618 375, Slovenská republika a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 08.01.2020.
  (from: 04/29/2021)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 10/23/2020
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38R/4/2019-773 zo dňa 16.10.2020, právoplatné dňa 23.10.2020, bol potvrdený reštrukturalizačný plán AGS spol.s r.o. , IČO 31 618 375 a ukončená reštrukturalizácia. Záväzná časť reštrukturalizačného plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu, ktorej účinky nastali ku dňu 4.11.2020 zverejnením oznámenia o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku až do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku dozorným správcom. Za dozorného správcu bol určený správca WITT & KLEIM RENEWALS k.s. so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159, značka správcu S1971.
  (from: 04/29/2021)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person