Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  416/B

Business name: 
TERMSTAV Bratislava, š.p.
  (from: 05/01/1991 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 05/01/1991 until: 04/29/1992)
Identification number (IČO): 
17 054 036
  (from: 05/01/1991)
Date of entry: 
05/01/1991
  (from: 05/01/1991)
Date of deletion: 
04/30/1992
  (from: 04/09/1992)
Grounds for deleting: 
zrušenie splynutím
  (from: 04/09/1992)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 05/01/1991)
Objects of the company: 
inžiniering a marketing, výskumno-vývojová činnosť a výroba, dodávky a montáž stavebných prác v oblasti teplotechniky a hydrotechniky
  (from: 05/01/1991 until: 04/29/1992)
ďalšie činnosti súvisiace s predmetom činnosti pod bodom 1
  (from: 05/01/1991 until: 04/29/1992)
zahranično-obchodná činnosť okrem komodít na ktoré trba osobitné povolenie
  (from: 05/01/1991 until: 04/29/1992)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 05/01/1991 until: 04/29/1992)
Ing Jozef Kocanda , CSC
Domovina 10
Šenkvice
  (from: 05/01/1991 until: 04/29/1992)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 05/01/1991 until: 04/29/1992)
Founder: 
Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR
  (from: 05/01/1991 until: 04/29/1992)
Ordinary capital: 
12 607 000 Sk
  (from: 02/05/1992 until: 04/29/1992)
Other legal facts: 
Rozhodnutím ministra výstavby a STAVEBNíCTVA sr č. 221-407/1992 ZO DňA 25.3.1992 BOL ZRUšENý DňOM 30.4.19+92 tERMSTAV š.P. bRATISLAVA BEZ LIKVIDáCIE. dňOM 1.5.1992 MAJETOK š.P. tERMSTAV bRATISLAVA SA PREVáDZA podľa privatizačného projektu so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami na Fond národného majetku SR VYMAZUJE SA Štátny podnik Termstav so sídlom Bratislava sa vymazáva dňom 30.4.1992 z obchodného registra.
  (from: 04/30/1992)
Date of updating data in databases:  10/18/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person