Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  959/V

Business name: 
SLADOVŇA, a.s. Michalovce
  (from: 05/05/1998)
Registered seat: 
Močarianska 14
Michalovce 071 01
  (from: 05/05/1998)
Identification number (IČO): 
36 184 187
  (from: 05/05/1998)
Date of entry: 
05/05/1998
  (from: 05/05/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/05/1998)
Objects of the company: 
predaj sladových odpadov
  (from: 05/05/1998)
výroba sladu
  (from: 05/05/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/05/1998)
sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi základnými surovinami
  (from: 05/05/1998)
veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvnickými, kožiarskymi, papierenskými, hutnickými, železiarskymi, elektronickými, elektrotechnickými, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami
  (from: 05/05/1998)
predaj sladu
  (from: 05/05/1998)
predaj piva
  (from: 05/05/1998)
veľkoobchod s chemickými a farmaceutickými výrobkami
  (from: 05/05/1998)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/05/1998)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 09/12/2003)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 11/05/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/05/1998)
Mgr. Monika Čobanová - člen
Fraňa Kráľa 13
Michalovce
From: 08/04/2003
  (from: 05/20/2022)
Ing. Jozef Knežo - člen predstavenstva
Okružná 1300/66
Michalovce 071 01
From: 12/01/2015
  (from: 04/05/2016)
Ing. Ján Harman - predseda predstavenstva
Park Angelinum 1127/1
Košice 040 01
From: 12/01/2015
  (from: 04/05/2016)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/17/2015)
Capital: 
3 689 781,6 EUR Paid up: 3 689 781,6 EUR
  (from: 07/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 111138
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 07/16/2009)
Supervisory board: 
Ing. Mária Podžubanová - člen
Kapušianska 14
Michalovce 071 01
From: 12/18/2012
  (from: 01/04/2013)
Ing. Milan Lapišák
F. Kráľa 13
Michalovce 071 01
From: 12/01/2015
  (from: 04/05/2016)
Mgr. art. Lucia Lapišáková
Vyhliadka 3628/1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 12/01/2015
  (from: 01/28/2023)
Ing. Jozef Szcygieľ
266
Nacina Ves 072 21
From: 06/12/2018
  (from: 07/11/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 133/98, NZ 133/98 napísanej v Michalovciach dňa 7.4.1998 podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 05/05/1998)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.4.1999.
  (from: 06/07/1999)
Zmena stanov a.s. a ich úplné znenie zo dňa 5.8.2002.
  (from: 10/08/2002)
Zmena stanov zo dňa 4.8.2003.
  (from: 09/12/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/17/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
LUSK SK, s.r.o.
Dobrianskeho 56
Medzilaborce 068 01
  (from: 12/17/2015)
Date of updating data in databases:  09/26/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person