Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  959/V

Business name: 
SLADOVŇA, a.s. Michalovce
  (from: 05/05/1998)
Registered seat: 
Močarianska 14
Michalovce 071 01
  (from: 05/05/1998)
Identification number (IČO): 
36 184 187
  (from: 05/05/1998)
Date of entry: 
05/05/1998
  (from: 05/05/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/05/1998)
Objects of the company: 
predaj sladových odpadov
  (from: 05/05/1998)
výroba sladu
  (from: 05/05/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/05/1998)
sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi základnými surovinami
  (from: 05/05/1998)
veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvnickými, kožiarskymi, papierenskými, hutnickými, železiarskymi, elektronickými, elektrotechnickými, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami
  (from: 05/05/1998)
predaj sladu
  (from: 05/05/1998)
predaj piva
  (from: 05/05/1998)
veľkoobchod s chemickými a farmaceutickými výrobkami
  (from: 05/05/1998)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/05/1998)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 09/12/2003)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 11/05/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/05/1998)
Mgr. Monika Čobanová - člen
Fraňa Kráľa 13
Michalovce
From: 08/04/2003
  (from: 05/20/2022)
Ing. Jozef Knežo - člen predstavenstva
Okružná 1300/66
Michalovce 071 01
From: 12/01/2015
  (from: 04/05/2016)
Ing. Ján Harman - predseda predstavenstva
Park Angelinum 1127/1
Košice 040 01
From: 12/01/2015
  (from: 04/05/2016)
Mgr. Monika Čobanová - člen
Fraňa Kráľa 13
Michalovce
From: 08/04/2003
  (from: 09/12/2003 until: 05/19/2022)
Ing. Ján Harman - člen
Park Angelinum 1127/1
Košice 040 01
From: 06/23/2009
  (from: 07/16/2009 until: 12/16/2015)
Ing. Ján Harman - člen
Park Angelinum 1127/1
Košice 040 01
From: 06/23/2009 Until: 12/17/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Ján Harman - predseda predstavenstva
Park Angelinum 1127/1
Koceľovce 040 01
From: 12/17/2015
  (from: 12/17/2015 until: 04/04/2016)
Cyril Jaščur - člen
33
Petrovce nad Laborcom
  (from: 05/05/1998 until: 07/01/2001)
Ing. Jozef Knežo - člen predstavenstva
Okružná 1300/66
Michalovce 071 01
From: 12/17/2015
  (from: 12/17/2015 until: 04/04/2016)
Ing. Mikuláš Lapišák - podpredseda
kpt. Nálepku 61
Medzilaborce
  (from: 05/05/1998 until: 12/13/1999)
Ing. Milan Lapišák - predseda
F. Kráľa 13
Michalovce
  (from: 05/05/1998 until: 10/07/2002)
Ing. Milan Lapišák - predseda
F. Kráľa 13
Michalovce
From: 05/05/1998
  (from: 10/08/2002 until: 12/16/2015)
Ing. Milan Lapišák - predseda
F. Kráľa 13
Michalovce
From: 05/05/1998 Until: 12/17/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Marek Matias - člen
26.novembra č.6
Humenné
  (from: 12/14/1999 until: 10/07/2002)
Ing. Marek Matias - člen
26.novembra č.6
Humenné
From: 12/14/1999 Until: 08/04/2003
  (from: 10/08/2002 until: 09/11/2003)
Ing. Peter Tocík - člen
Volgogradská 181/12
Michalovce
  (from: 07/02/2001 until: 10/07/2002)
Ing. Peter Tocík - člen
Volgogradská 181/12
Michalovce
From: 07/02/2001
  (from: 10/08/2002 until: 11/04/2008)
Ing. Peter Tocík - člen
Volgogradská 181/12
Michalovce
From: 07/02/2001 Until: 10/17/2008
  (from: 11/05/2008 until: 11/04/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/17/2015)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnoslti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/05/1998 until: 12/16/2015)
Capital: 
3 689 781,6 EUR Paid up: 3 689 781,6 EUR
  (from: 07/16/2009)
111 138 000 Sk Paid up: 111 138 000 Sk
  (from: 10/08/2002 until: 07/15/2009)
111 138 000 Sk
  (from: 05/05/1998 until: 10/07/2002)
Shares: 
Number of shares: 111138
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 07/16/2009)
Number of shares: 111138
Druh: na meno, akcia kmeňová
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/08/2002 until: 07/15/2009)
Number of shares: 111138
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/05/1998 until: 10/07/2002)
Supervisory board: 
Ing. Mária Podžubanová - člen
Kapušianska 14
Michalovce 071 01
From: 12/18/2012
  (from: 01/04/2013)
Ing. Milan Lapišák
F. Kráľa 13
Michalovce 071 01
From: 12/01/2015
  (from: 04/05/2016)
Mgr. art. Lucia Lapišáková
Vyhliadka 3628/1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 12/01/2015
  (from: 01/28/2023)
Ing. Jozef Szcygieľ
266
Nacina Ves 072 21
From: 06/12/2018
  (from: 07/11/2018)
Jozef Balogh - člen
Alexyho 16
Michalovce
Until: 07/29/2002
  (from: 12/14/1999 until: 10/07/2002)
Ing. Gabriela Brunacká - člen dozornej rady
Uralská 171/2
Michalovce 071 01
From: 06/01/2005
  (from: 07/05/2005 until: 12/16/2015)
Ing. Gabriela Brunacká - člen dozornej rady
Uralská 171/2
Michalovce 071 01
From: 06/01/2005 Until: 12/17/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Mgr. Monika Čobanová - člen
Fraňa Kráľa 13
Michalovce
From: 07/29/2002 Until: 08/04/2003
  (from: 10/08/2002 until: 09/11/2003)
Klára Durkaiová - člen
Nad Laborcom 2
Michalovce
Until: 07/29/2002
  (from: 05/05/1998 until: 10/07/2002)
Ing. Igor Hornák , CSc.
Červeňova 1315/5
Bratislava 811 03
From: 12/17/2015
  (from: 12/17/2015 until: 04/04/2016)
Ing. Stanislav Karľak - člen
J. Murgaša 1329/67
Michalovce 071 01
From: 02/08/2012
  (from: 02/17/2012 until: 12/16/2015)
Ing. Stanislav Karľak - člen
J. Murgaša 1329/67
Michalovce 071 01
From: 02/08/2012 Until: 12/17/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Milan Lapišák
F. Kráľa 13
Michalovce 071 01
From: 12/17/2015
  (from: 12/17/2015 until: 04/04/2016)
Irena Lapišáková - predseda
Fr. Kráľa 13
Michalovce
  (from: 06/07/1999 until: 12/13/1999)
Mgr. Lucia Lapišáková
M.C. Sklodowskej 2
Bratislava 851 04
From: 06/16/2004
  (from: 07/03/2004 until: 07/04/2005)
Mgr. Lucia Lapišáková
M.C. Sklodowskej 2
Bratislava 851 04
From: 06/16/2004 Until: 05/31/2005
  (from: 07/05/2005 until: 07/04/2005)
Mgr. Lucia Lapišáková - predseda dozornej rady
M. C. Sklodowskej 2
Bratislava 851 04
From: 06/01/2005
  (from: 07/05/2005 until: 02/16/2012)
Mgr. Lucia Lapišáková - predseda dozornej rady
M. C. Sklodowskej 2
Bratislava 851 04
From: 06/01/2005 Until: 02/08/2012
  (from: 02/17/2012 until: 02/16/2012)
Mgr. art. Lucia Lapišáková
Sklodowskej 2
Bratislava 851 04
From: 12/17/2015
  (from: 12/17/2015 until: 04/04/2016)
Ing. Marek Matias - člen
26. novembra č. 6
Humenné
From: 08/04/2003
  (from: 09/12/2003 until: 07/02/2004)
Ing. Marek Matias - člen
26. novembra č. 6
Humenné
From: 08/04/2003 Until: 06/15/2004
  (from: 07/03/2004 until: 07/02/2004)
Ing. Ján Miľovčík - predseda
Tehliarska 9
Michalovce
  (from: 05/05/1998 until: 06/06/1999)
Stanislav Skalický - predseda
397
Naciná Ves
  (from: 12/14/1999 until: 10/07/2002)
Stanislav Skalický - predseda
397
Naciná Ves
From: 12/14/1999
  (from: 10/08/2002 until: 07/04/2005)
Stanislav Skalický - predseda
397
Naciná Ves
From: 12/14/1999 Until: 05/31/2005
  (from: 07/05/2005 until: 07/04/2005)
Ingrid Stuľaková - člen
Zvončeková 6
Michalovce
From: 07/29/2002
  (from: 10/08/2002 until: 01/03/2013)
Ingrid Stuľaková - člen
Zvončeková 6
Michalovce
From: 07/29/2002 Until: 12/18/2012
  (from: 01/04/2013 until: 01/03/2013)
Ing. Timofej Švarkov - člen
Májová 744/30
Medzilaborce
  (from: 05/05/1998 until: 12/13/1999)
Mgr. art. Lucia Lapišáková
Sklodowskej 2
Bratislava 851 04
From: 12/01/2015
  (from: 04/05/2016 until: 01/27/2023)
Ing. Igor Hornák , CSc.
residence in the Slovak Republic :
Červeňova 1315/5
Bratislava 811 03
From: 12/01/2015
  (from: 04/05/2016 until: 07/10/2018)
Ing. Igor Hornák , CSc.
residence in the Slovak Republic :
Červeňova 1315/5
Bratislava 811 03
From: 12/01/2015 Until: 06/11/2018
  (from: 07/11/2018 until: 07/10/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 133/98, NZ 133/98 napísanej v Michalovciach dňa 7.4.1998 podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 05/05/1998)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.4.1999.
  (from: 06/07/1999)
Zmena stanov a.s. a ich úplné znenie zo dňa 5.8.2002.
  (from: 10/08/2002)
Zmena stanov zo dňa 4.8.2003.
  (from: 09/12/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/17/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
LUSK SK, s.r.o.
Dobrianskeho 56
Medzilaborce 068 01
  (from: 12/17/2015)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person