Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2343/B

Business name: 
COPROJECT a.s.
  (from: 01/13/2000)
Registered seat: 
Slávičie údolie 106
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 08/22/2023)
Identification number (IČO): 
35 779 781
  (from: 01/13/2000)
Date of entry: 
01/13/2000
  (from: 01/13/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/13/2000)
Objects of the company: 
činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti investičnej výstavby
  (from: 01/13/2000)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 06/18/2020)
sprostredkovanie v oblasti investičnej výstavby a obchodu
  (from: 01/13/2000)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto projektov: stavebná časť
  (from: 06/18/2020)
Činnosť autorizovaných stavebných inžinierov vykonávaná na základe autorizácie v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
  (from: 06/18/2020)
Činnosť autorizovaných stavebných inžinierov vykonávaná na základe autorizácie v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia komplexné priemyselné stavby
  (from: 06/18/2020)
konštrukčné práce v oblasti strojárstva
  (from: 01/13/2000)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 01/13/2000)
kúpa tovaru za účelom ďaľšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením)
  (from: 01/13/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/13/2000)
Ing. Miroslav Guľa - predseda predstavenstva
M.Schneidera - Trnavského 819/30
Cífer 919 43
From: 11/29/2017
  (from: 01/19/2018)
Ing. arch. Jana Čelková - člen predstavenstva
Čsl. parašutistov 217/31
Bratislava 831 03
From: 11/29/2017
  (from: 01/19/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/13/2000)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 09/14/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: v rozsahu ako je uvedené v Stanovách a.s.
  (from: 09/14/2010)
Supervisory board: 
JUDr. Eva Kubaská
Lazaretská 2427/34
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 07/13/2023
  (from: 08/09/2023)
Ing. Peter Redlich
Wilsonova 2725/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 07/13/2023
  (from: 08/09/2023)
Ing. Miroslav Dobrota
Tomášikova 16551/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 07/13/2023
  (from: 08/09/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme not. záp. N 490/99 Nz 476/99 napísanej ňa 8.12.1999 notárom JUDr. Schweighoferovou v dôsledku premeny COPROJECT spol. s r.o., ktorá bola zrušená bez likvidácie, mejetok tejto zrušenej obchodnej spoločnosti so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami, vrátane záväzkov z pracovno-právnych vzťahov prechádza na COPROJEKT a.s. dňom jej vzniku, v zmysle ust. §§ 69 ods. 2, 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb., Obchodného zakonníka v znení nesk. novely.
  (from: 01/13/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 144/2008, Nz 41067/2008, NCRls 40676/2008 spísanej dňa 01.10.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2008.
  (from: 12/11/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2013.
  (from: 01/24/2014)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person