Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2341/B

Business name: 
Wood - Invest, a.s.
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
Registered seat: 
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 03/16/2000 until: 08/25/2003)
Dunajská 29
Bratislava 811 08
  (from: 01/05/2000 until: 03/15/2000)
Identification number (IČO): 
36 524 981
  (from: 01/05/2000)
Date of entry: 
12/04/1997
  (from: 01/05/2000)
Date of deletion: 
08/26/2003
  (from: 08/26/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 08/26/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/05/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
reklamná činnosť
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
organizovanie výstav a veľtrhov
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
vydavateľská činnosť
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
Mgr. Radovan Horecký - predseda predstavenstva
Haburská 41
Bratislava
  (from: 01/05/2000 until: 03/15/2000)
Ing. Zuzana Hricišáková - člen predstavenstva
Bebravská 16
Bratislava
  (from: 01/05/2000 until: 03/15/2000)
Ing.arch. Juraj Lispuch - podpredseda
Ľ. Štúra 32
Zvolen 960 01
  (from: 03/16/2000 until: 08/18/2003)
Alena Lispuchová - predseda
J.Kráľa 1413/5
Zvolen 960 01
  (from: 03/16/2000 until: 08/18/2003)
Tatiana Petrovičová - člen
Ľ.Medveckého 2
Zvolen 960 01
  (from: 03/16/2000 until: 08/18/2003)
Ing. Robert Spišák - podpredseda predstavenstva
Šafárikova 33
Rožňava
  (from: 01/05/2000 until: 03/15/2000)
Alena Lispuchová - predseda
J.Kráľa 1413/5
Zvolen 960 01
From: 12/27/1999
  (from: 08/19/2003 until: 08/25/2003)
Ing. arch. Juraj Lispuch - člen
Ľ. Štúra 32
Zvolen 960 01
From: 12/27/1999
  (from: 08/19/2003 until: 08/25/2003)
Tatiana Petrovičová - člen
Ľ.Medveckého 2
Zvolen 960 01
From: 12/27/1999
  (from: 08/19/2003 until: 08/25/2003)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú sú hlavným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
Capital: 
1 050 000 Sk Paid up: 1 050 000 Sk
  (from: 08/19/2003 until: 08/25/2003)
1 050 000 Sk
  (from: 01/05/2000 until: 08/18/2003)
Shares: 
Number of shares: 21
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 08/19/2003 until: 08/25/2003)
Number of shares: 21
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 03/16/2000 until: 08/18/2003)
Number of shares: 21
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 01/05/2000 until: 03/15/2000)
Supervisory board: 
Elena Laurová - člen
R.Jašíka 12
Zvolen 960 01
  (from: 03/16/2000 until: 08/18/2003)
JUDr. Ján Ondruš - člen dozornej rady
Martinčekova 32
Bratislava
  (from: 01/05/2000 until: 03/15/2000)
Ing. Ivan Ostrihoň - člen dozornej rady
Jašíkova 13
Bratislava
  (from: 01/05/2000 until: 03/15/2000)
Dušan Ruttkay - člen
B.Nemcovej 20
Zvolen 960 01
  (from: 03/16/2000 until: 08/18/2003)
Andrea Vránová - predseda
76
Dubové
  (from: 03/16/2000 until: 08/18/2003)
Ing. Bystrík Žák - predseda dozornej rady
Legionárska 39
Trenčín
  (from: 01/05/2000 until: 03/15/2000)
Andrea Vránová - predseda
76
Dubové
From: 12/27/1999
  (from: 08/19/2003 until: 08/25/2003)
Elena Laurová - člen
R.Jašíka 12
Zvolen 960 01
From: 12/27/1999
  (from: 08/19/2003 until: 08/25/2003)
Dušan Ruttkay - člen
B.Nemcovej 20
Zvolen 960 01
From: 12/27/1999
  (from: 08/19/2003 until: 08/25/2003)
Other legal facts: 
Z a p i s u j e s a : Notárska zápisnica N 39/2003 Nz 19013/2003 zo dňa 14.3.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Wood - Invest, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 36 524 981 bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou DEVON, a.s., Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen, IČO: 36 026 034, ktorá preberá na seba imanie, záväzky, pohladávky i budúce zrušenej spoločnosti a to ku dňu zániku zrušenej spoločnosti Wood - Invest, a.s. V y m a z u j e s a : obchodná spoločnosť Wood - Invest, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 36 524 981 zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 2341/B z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 08/26/2003)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.11.1997 bez výzvy na zapisovanie akcií podľa §§ 56-75 a §§ 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších zmien a dodatkov. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.12.1998 /not. záp. č. N 645/98, NZ 644/98/, zmena sídla z: Piaristická 2, Nitra, na: Dunajská 29, Bratislava.
  (from: 01/05/2000 until: 08/25/2003)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.12.1999 ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 318/99, Nz 288/99. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 28.12.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 28.12.1999
  (from: 03/16/2000 until: 08/25/2003)
Notárska zápisnica č. N 216/02, Nz 217/03 zo dňa 11. 12. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 08/19/2003 until: 08/25/2003)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person