Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  329/B

Obchodné meno: 
Radio Services s. r. o.
  (od: 28.06.2014 do: 11.01.2016)
Jemné Melódie s. r. o.
  (od: 04.01.2008 do: 27.06.2014)
Ragtime, spol. s r. o.
  (od: 27.08.2001 do: 03.01.2008)
"Ragtime", spol. s r.o.
  (od: 07.06.1993 do: 26.08.2001)
TLIS, spol.s r.o.
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
Sídlo: 
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 821 02
  (od: 08.12.2005 do: 11.01.2016)
Leškova 5
Bratislava 811 04
  (od: 03.05.2000 do: 07.12.2005)
Štúrova 9
Bratislava 811 02
  (od: 07.06.1993 do: 02.05.2000)
Asmolovova 53
Bratislava
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
IČO: 
00 603 686
  (od: 03.01.1991)
Deň zápisu: 
03.01.1991
  (od: 03.01.1991)
Spoločnosť zrušená od: 
15.12.2015
  (od: 12.01.2016)
Právny dôvod zrušenia: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (od: 12.01.2016)
Deň výmazu: 
12.01.2016
  (od: 12.01.2016)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 12.01.2016)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 03.01.1991)
Predmet činnosti: 
tlač, redakcia, vydávanie, distribúcia a predaj neperiodických publikácií
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
tvorba a šírenie komponovaných a audiovizuálnych programov, ktorých súčasťou sú živé interpretačné vystúpenia
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
výroba a predaj reklamných a propagačných médií
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
produkcia zvukových nahrávok na všetkých typoch nosičov zvuku, ako aj ich distribú- cia a predaj
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
sprostredkovanie umeleckých vystúpení
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť pri vydávaní, distribúcii a predaji periodických a neperiodických publikácií,tvorbe a predaji komponovaných a audiovizuálnych programov, výrobe a predaji reklamných a propagačných médií, produkcii zvukových nahrávok a ich distribúcii a predaji
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
prevádzkovanie rozhlasovej stanice
  (od: 07.06.1993 do: 14.02.2001)
rozhlasové vysielanie podľa zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii a zmeny zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciach, na základe licencie č. R/47
  (od: 15.02.2001 do: 18.08.2008)
vydavateľská činnosť, distribúcia a predaj neperiodických publikácií
  (od: 07.06.1993 do: 11.01.2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 07.06.1993 do: 11.01.2016)
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.06.1993 do: 11.01.2016)
sprostredkovateľská činnosť a management v oblasti kultúry
  (od: 07.06.1993 do: 11.01.2016)
poradenská s sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (od: 07.06.1993 do: 11.01.2016)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti v rozsahu tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 07.06.1993 do: 11.01.2016)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (od: 20.09.2001 do: 11.01.2016)
výroba audio a video záznamov
  (od: 20.09.2001 do: 11.01.2016)
výroba, požičiavanie a predaj nosičov zvuku a nosičov záznamu obrazu so súhlasom autora
  (od: 20.09.2001 do: 11.01.2016)
prenájom audiovizuálnej techniky, zvukovej a filmovej techniky
  (od: 20.09.2001 do: 11.01.2016)
požičiavanie automobilov
  (od: 20.09.2001 do: 11.01.2016)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (od: 20.09.2001 do: 11.01.2016)
administratívne práce a sekretárske služby
  (od: 20.09.2001 do: 11.01.2016)
inzertná činnosť
  (od: 20.09.2001 do: 11.01.2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 20.09.2001 do: 11.01.2016)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických zariadení na spracovávanie údajov
  (od: 20.09.2001 do: 11.01.2016)
Spoločníci: 
Pavol Bílek Production, s.r.o. IČO: 35 756 411
49
Blatné 900 82
  (od: 03.05.2000 do: 08.05.2001)
Pavol Bílek
49
Blatné
  (od: 09.11.1999 do: 02.05.2000)
Monika Herichová
Mirka Nešpora 28
Prešov
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
Sandra Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
  (od: 09.05.2001 do: 13.05.2005)
Stanislava Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
  (od: 09.05.2001 do: 13.05.2005)
Stanislava Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
  (od: 03.05.2000 do: 08.05.2001)
Ing. Stanislav Michniak
Trnavská 27
Bratislava
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
Ladislav Mokrý
Majerníkova 8
Bratislava
  (od: 09.11.1999 do: 02.05.2000)
Ladislav Mokrý
Majerníkova 8
Bratislava
  (od: 23.04.1999 do: 08.11.1999)
Ladislav Mokrý
Majerníkova 8
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 22.04.1999)
Ing. Michal Ružek
Bellova 95
Bratislava
  (od: 03.05.2000 do: 08.05.2001)
Miloš Spišák
Jesenského 57
Prešov
  (od: 09.11.1999 do: 02.05.2000)
Miloš Spišák
Jesenského 57
Prešov
  (od: 23.04.1999 do: 08.11.1999)
Miloš Spišák
Jesenského 57
Prešov
  (od: 21.03.1996 do: 22.04.1999)
Miloš Spišák
Jesenského 57
Prešov
  (od: 07.06.1993 do: 20.03.1996)
Miloš Spišák
Jesenského 57
Prešov
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
Monika Spišáková
Jesenského 57
Prešov
  (od: 09.11.1999 do: 02.05.2000)
Monika Spišáková
Jesenského 57
Prešov
  (od: 23.04.1999 do: 08.11.1999)
Monika Spišáková
Jesenského 57
Prešov
  (od: 21.03.1996 do: 22.04.1999)
Monika Spišáková
Jesenského 57
Prešov
  (od: 07.06.1993 do: 20.03.1996)
Vladimír Talian
Výstavná 31
Nitra
  (od: 09.11.1999 do: 02.05.2000)
Vladimír Talian
Výstavná 31
Nitra
  (od: 23.04.1999 do: 08.11.1999)
Vladimír Talian
Výstavná 31
Nitra
  (od: 21.03.1996 do: 22.04.1999)
Vladimír Talian
Výstavná 31
Nitra
  (od: 03.01.1991 do: 20.03.1996)
Harad, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 821 02
  (od: 14.05.2005 do: 11.01.2016)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Monika Herichová
Vklad: 25 000 Sk
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
Miloš Spišák
Vklad: 25 000 Sk
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
Vladimír Talian
Vklad: 25 000 Sk
  (od: 03.01.1991 do: 20.03.1996)
Ing. Stanislav Michniak
Vklad: 25 000 Sk
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
Miloš Spišák
Vklad: 45 000 Sk
  (od: 07.06.1993 do: 20.03.1996)
Monika Spišáková
Vklad: 30 000 Sk
  (od: 07.06.1993 do: 20.03.1996)
Monika Spišáková
Vklad: 24 000 Sk Splatené: 24 000 Sk
  (od: 21.03.1996 do: 22.04.1999)
Miloš Spišák
Vklad: 36 000 Sk Splatené: 36 000 Sk
  (od: 21.03.1996 do: 22.04.1999)
Vladimír Talian
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 21.03.1996 do: 22.04.1999)
Ladislav Mokrý
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 21.03.1996 do: 22.04.1999)
Monika Spišáková
Vklad: 48 000 Sk Splatené: 24 000 Sk
  (od: 23.04.1999 do: 08.11.1999)
Miloš Spišák
Vklad: 72 000 Sk Splatené: 36 000 Sk
  (od: 23.04.1999 do: 08.11.1999)
Vladimír Talian
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 23.04.1999 do: 08.11.1999)
Ladislav Mokrý
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 23.04.1999 do: 08.11.1999)
Monika Spišáková
Vklad: 450 000 Sk Splatené: 450 000 Sk
  (od: 09.11.1999 do: 02.05.2000)
Miloš Spišák
Vklad: 450 000 Sk Splatené: 450 000 Sk
  (od: 09.11.1999 do: 02.05.2000)
Vladimír Talian
Vklad: 300 000 Sk Splatené: 300 000 Sk
  (od: 09.11.1999 do: 02.05.2000)
Ladislav Mokrý
Vklad: 300 000 Sk Splatené: 300 000 Sk
  (od: 09.11.1999 do: 02.05.2000)
Pavol Bílek
Vklad: 1 500 000 Sk Splatené: 1 500 000 Sk
  (od: 09.11.1999 do: 02.05.2000)
Stanislava Horňáková
Vklad: 1 530 000 Sk Splatené: 1 530 000 Sk
  (od: 03.05.2000 do: 08.05.2001)
Pavol Bílek Production, s.r.o.
Vklad: 1 020 000 Sk Splatené: 1 020 000 Sk
  (od: 03.05.2000 do: 08.05.2001)
Ing. Michal Ružek
Vklad: 450 000 Sk Splatené: 450 000 Sk
  (od: 03.05.2000 do: 08.05.2001)
Stanislava Horňáková
Vklad: 1 530 000 Sk Splatené: 1 530 000 Sk
  (od: 09.05.2001 do: 13.05.2005)
Sandra Horňáková
Vklad: 1 470 000 Sk Splatené: 1 470 000 Sk
  (od: 09.05.2001 do: 13.05.2005)
Harad, a.s.
Vklad: 3 000 000 Sk Splatené: 3 000 000 Sk
  (od: 14.05.2005 do: 10.02.2009)
Harad, a.s.
Vklad: 99 582 EUR Splatené: 99 582 EUR
  (od: 11.02.2009 do: 11.01.2016)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 09.11.1999 do: 11.01.2016)
konatelia
  (od: 07.06.1993 do: 08.11.1999)
konatelia
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
Eva Drgoňová
Sadmelijska 3
Bratislava 831 06
  (od: 09.05.2001 do: 26.08.2001)
Ing. Kamil Grebeň
Kubániho 9
Bratislava 811 04
  (od: 03.05.2000 do: 08.05.2001)
Stanislava Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
  (od: 03.05.2000 do: 08.05.2001)
Stanislava Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
  (od: 09.05.2001 do: 19.06.2003)
Stanislava Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.04.2000
  (od: 20.06.2003 do: 13.05.2005)
Stanislava Horňáková
Špitálska 49
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 07.04.2000 Skončenie funkcie: 11.03.2005
  (od: 14.05.2005 do: 13.05.2005)
Mgr. Anetta Krátka
Saratovská 15
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 12.08.2008
  (od: 19.08.2008 do: 13.03.2009)
Mgr. Anetta Krátka
Saratovská 15
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 12.08.2008 Skončenie funkcie: 18.02.2009
  (od: 14.03.2009 do: 13.03.2009)
Ing. Vladimír Kulich
Lietavská 3032/6
Bratislava 851 26
Vznik funkcie: 11.03.2006
  (od: 25.03.2006 do: 18.08.2008)
Ing. Vladimír Kulich
Lietavská 3032/6
Bratislava 851 26
Vznik funkcie: 11.03.2006 Skončenie funkcie: 11.08.2008
  (od: 19.08.2008 do: 18.08.2008)
Martin Langyel
Sputnikova 4
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 11.03.2006
  (od: 25.03.2006 do: 18.08.2008)
Martin Langyel
Sputnikova 4
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 11.03.2006 Skončenie funkcie: 11.08.2008
  (od: 19.08.2008 do: 18.08.2008)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 12.03.2005
  (od: 14.05.2005 do: 24.03.2006)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 12.03.2005 Skončenie funkcie: 10.03.2006
  (od: 25.03.2006 do: 24.03.2006)
Miloš Spišák
  (od: 07.06.1993 do: 08.11.1999)
Miloš Spišák
Jesenského 57
Prešov
  (od: 09.11.1999 do: 02.05.2000)
Monika Spišáková
  (od: 07.06.1993 do: 08.11.1999)
Ing. Monika Spišáková
Jesenského 57
Prešov
  (od: 09.11.1999 do: 02.05.2000)
Ing. Bohuslav Vajcík
Stanekova 14
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 12.08.2008
  (od: 19.08.2008 do: 02.04.2014)
Ing. Bohuslav Vajcík
Stanekova 14
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 12.08.2008 Skončenie funkcie: 17.03.2014
  (od: 03.04.2014 do: 02.04.2014)
Ing. Tomáš Kapusta
Velehradská 28
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 19.02.2009
  (od: 14.03.2009 do: 11.01.2016)
Ing. Michal Holík
Snežienkova 8
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 17.03.2014
  (od: 03.04.2014 do: 11.01.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú konatelia každý samostatne.
  (od: 09.11.1999 do: 11.01.2016)
Spoločnosť zastupujú konatelia.
  (od: 07.06.1993 do: 08.11.1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Miloš Spišák, riaditeľ spoločnosti, študent, domov Mladosť B4-11, Asmolovova 53,Bratislava
  (od: 03.01.1991 do: 06.06.1993)
Základné imanie: 
99 582 EUR Rozsah splatenia: 99 582 EUR
  (od: 11.02.2009 do: 11.01.2016)
3 000 000 Sk Rozsah splatenia: 3 000 000 Sk
  (od: 20.06.2003 do: 10.02.2009)
3 000 000 Sk
  (od: 09.11.1999 do: 19.06.2003)
200 000 Sk
  (od: 23.04.1999 do: 08.11.1999)
100 000 Sk
  (od: 03.01.1991 do: 22.04.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 15.12.2015.
  (od: 12.01.2016)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.12.1990 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb, ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 512
  (od: 03.01.1991 do: 11.01.2016)
Dodatok spoločenskej zmluvy č.1 bol prijatý vo valnom zhromaždení dňa 4.6.1993, prispôsobený bol Obchod.zák. 513/1991 Zb. Živnostenský list bol vydaný Obvodným úradom Blava 1 dňa 5.11.1992, licencia 4.5.1992. Starý spis: S.r.o. 512
  (od: 07.06.1993 do: 11.01.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.7.1995, na ktorom bol schválený prevod častí obchodných podielov. Starý spis: S.r.o. 512
  (od: 21.03.1996 do: 11.01.2016)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24,2,1999, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák.č.11/98 Zz.
  (od: 23.04.1999 do: 11.01.2016)
Prevody časti obchodných podielov a zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 13.7.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1999.
  (od: 09.11.1999 do: 11.01.2016)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 7.4.2000 Dodatok zo dňa 7.4.2000 k spoločenskej zmluve.
  (od: 03.05.2000 do: 11.01.2016)
Licencia R/47 na rozhlasové vysielanie v Slovenskej republike zo dňa 29.12.1995.
  (od: 15.02.2001 do: 11.01.2016)
Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 9.4.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodných podielov. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 9.4.2001. Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 9.4.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene konateľa.
  (od: 09.05.2001 do: 11.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 15.8.2001, dodatok k spoločenskej zmluve z 15.8.01, zmena obchodného mena z "Ragtime", spol. s r.o. na Ragtime, spol. s r. o.
  (od: 27.08.2001 do: 11.01.2016)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 31.12.2002, na ktorm bolo prijaté nové znenie spoločenskej zmluvy, ktoré v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú spoločenskú zmluvu. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 31.12.2002.
  (od: 20.06.2003 do: 11.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.3.2005, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. Zánik funkcie konateľky Stanislavy Horňákovej dňa 12.3.2005.
  (od: 14.05.2005 do: 11.01.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.03.2006.
  (od: 25.03.2006 do: 11.01.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2007 o zmene obchodného mena. Pôvodné obchodné meno: Ragtime, spol. s r. o..
  (od: 04.01.2008 do: 11.01.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.08.2008.
  (od: 19.08.2008 do: 11.01.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2009.
  (od: 14.03.2009 do: 11.01.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06.2014. Zmena obchodného mena z pôvodného Jemné Melódie s. r. o. na nové Radio Services s. r. o.
  (od: 28.06.2014 do: 11.01.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 12.01.2016)
Právny nástupca: 
Harad, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
  (od: 12.01.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  31.05.2023
Dátum výpisu:  01.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)