Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  57/B

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Bratislava
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
IČO: 
00 154 644
  (od: 30.12.1988)
Deň zápisu: 
01.01.1989
  (od: 30.12.1988)
Deň výmazu: 
01.05.1991
  (od: 10.05.1991)
Dôvod výmazu: 
zrušenie rozdelením
  (od: 10.05.1991)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 30.12.1988)
Predmet činnosti: 
komplexné hospodárenie s fondom obilia, nákup, úprava, triedenie obilnín a ostatných rastlinných výrobkov, vrátane ich odbytu
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
výroba priemyselných krmív, prípravkov pre živočíšnu výrobu, výroba gleja, želatín, výrobkov mliekárenských vrátane zabezpečenia surovín na ich výrobu z tuzemska i zo zahraničia, prostredníctvom PZO
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
vykonávanie nákupu ovčej vlny
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
vývoz výrobkov z vlastne výroby, t.j. gleja, želatíny, kostného a kafilerického tuku, rastlinných výrobkov a pod. a dovoz agrochemikálií do 31.12.1989, cez PZO
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
zásobovanie poľnohospodárstva hospodárskymi potrebami, zoohygienickými potrebami, OOPP, strojmi a sezónnymi potrebami
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
zásobovanie poľnohospodárstva agrochemikáliami do 31.12.1989
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
zabezpečovanie výroby, montáže a opravy strojov a strojného i cestných dopravných prostriedkov pre vlastnú prevádzku i poľnohospodárske organizácie
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
projektová a inžinierska činnosť, stavebno-dodávateľská činnosť pre vlastnú investičnú výstavbu
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
vedecko-výskumná činnosť, zabezpečovanie funkcie nositeľa technologického systému pri pestovaní jedlých húb a výroba biostimulačného objemového krmiva
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
vykonáva: asanačnú činnosť, zber a zvoz uhynutých zvierat, odpadov živočíšneho pôvodu a ostatných konfiškátov a ich účelné a nezávadné využitie
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu v rámci prevencie a starostlivosti o zdravé prostredie chovov a predchádzanie vzniku nákaz a chorôb zviera vo výrobných objektoch a zariadeniach poľnohospodárskych, potravinárskych a iných organizácií
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
odchyt túlavých zvierat
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
realizuje automatizovaný systém riadenia podniku
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
spravuje zdravotné-rekreačné a školské zariadenia vrátane zariadení verejného stravovania
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 13.09.1989 do: 30.04.1991)
riaditeľ
  (od: 17.05.1989 do: 12.09.1989)
riaditeľ
  (od: 30.12.1988 do: 16.05.1989)
Ing. Miroslav Belanský , CSc.
Sokolská 6
Cífer
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.05.1989 do: 05.02.1991)
Ing. Miroslav Belanský , CSc. - poverený riaditeľ
Sokolská 6
Cífer
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1988 do: 16.05.1989)
Ing. Lukáš Pálenčár , CSc. - zástupca riaditeľa
Gwerkovej 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.09.1989 do: 05.02.1991)
Ing. Marián Babjak - r i a d i t e ľ
Pri Suchom Mlyne 38
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1991 do: 30.04.1991)
Ing. Anton Konušiak - z á s t u p c a r i a d i t e ľ a
Nálepkova 71
Bernolákovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.1991 do: 30.04.1991)
Zastupovanie: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  (od: 13.09.1989 do: 30.04.1991)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (od: 17.05.1989 do: 12.09.1989)
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje poverený riaditeľ Ing. Miroslav Belanský, CSc.
  (od: 30.12.1988 do: 16.05.1989)
Odštepný závod: 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Bratislava
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Pri trati 15
Bratislava
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Milan Novák
Kadnárova 23
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodáskej zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Dunajská Streda
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Steinerova 1
Dunajská Streda
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Jozef Viola
29
Holice na Ostrove
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Galanta
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Drevená 766
Galanta
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Imrich Kľučka
Partizánska 796
Galanta
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárskej zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Levice
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Jurská cesta 8
Levice
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Juraj Deák
Engelsova 13
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Nitra
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Sládkovičova 11
Nitra
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Pavel Rác
554
Cabaj
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Nové Zámky
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Komsomolská 5
Nové Zámky
  (od: 13.09.1989 do: 30.04.1991)
Komsomolská 17
Nové Zámky
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Vincent Faludi
Topoľova 47
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Senica na Myjavou
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Priemyselná 531
Senica nad Myjavou
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Vincent Urban
Hollého 54
Skalica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Topoľčany
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Švermova 45
Topoľčany
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Oto Grman
203
Kuzmice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Rimavská Sobota
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 1
Rimavská Sobota
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Daniel Sivák
TSK 22/225
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Veľký Krtíš
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Banícka 211
Modrý Kameň
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Vladimír Demuš
Duklianska 14
Veľký Krtíš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Zvolen
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Dobronivá cesta 1642
Zvolen
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Dušan Orság
Novozámocká 2539/10
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Žilina
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Bytčica
Žilina
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Michal Adamov
Nešporova 19
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Bardejov
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Duklianska ul.
Bardejov
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
dpt. Ján Polák
Gorkého 17
Bardejov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Humenné
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Priemyslový areál
Humenné
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Emil Čerevka
186
Krásny Brod
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Košice
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Trieda sov. armády 8
Košice
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Gabriel Čech
ul. Republiky rád 17
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncenový podnik Michalovce
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Močaranská 1
Michalovce
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Michal Gombita
ul. K. Marxa 51
Michalovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovania a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Poprad
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Teplická ul
Poprad
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Ján Pajerchin
186
Gerlachov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Prešov
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Šarišské Lúky 4
Prešov
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
dpt. Jozef Macej
Kvetná 15
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Trnava
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Bratislavská 36
Trnava
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Štefan Belák
Čs. armády 54
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Banská Bystrica
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Kuzmányho 5
Banská Bystrica
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Mičinská 1
Banská Bystrica
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Ján Badinka
Okružná 1
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Dolný Kubín
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Nemocničná 1
Dolný Kubín
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Holubčík
Chočská 1531/11
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Lučenec
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
ul. Podjavorinskej
Lučenec
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Pavel Lacko
Partizánska 5
Halič
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, Asanačný podnik, koncernový podnik Žilina-Mojšova Lúčka
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Žilina - Mojšova Lúčka
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Juraj Rudinský
B.S. Timravy 14
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákpu, štátny podnik, Bratislava, Asanačný podnik, koncernový podnik Drienov
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Drienov
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Dušan Palša
ul. Mirka Nešpora 97
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik Bratislava, koncernový podnik Žiar nad Hronom
  (od: 13.03.1990 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
ul. SNP 137
Žiar nad Hronom
  (od: 13.03.1990 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Ivan Ábel
Pod Vršky 1/3
Žiar nad Hronom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.1990 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Komárno
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Gottwaldovo nám. 17
Komárno
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Július Dávid
Bagarova 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Trenčín-Zlatovce
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
nám. sv. Anny 352/9
Trenčín
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Kamil Kvasňovský
Dibrova 6
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Liptovský Mikuláš
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Bernolákova 14
Liptovský Mikuláš
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Marián Krčah
Švermova 41
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Prievidza
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Moštenica
Prievidza
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Eduard Dedič
kpt. Nálepku 3
Bojnice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Spišská Nová Ves
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
kpt. Nálepku 65
Spišská Nová Ves
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Otto Fassinger
Chrapčiakova 3
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Trebišov
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Cukrovarská ul.
Trebišov
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Vazil Varecha
Humenská 10
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Vranov nad Topľou
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Čemerňanská 7
Vranov nad Topľou
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Václav Čech
Prostejovská 41
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Martin
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Robotnícka 2
Martin
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Jozef Cagarda
Jilemnického 49
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.1990 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, Výskumný ústav krmivárskeho priemyslu a služieb, koncernový podnik, Ivanka pri Dunaji
  (od: 10.01.1991 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Ivanka pri Dunaji
  (od: 10.01.1991 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Doc.Ing. Ivan Lichvár CSc.
Galbavého 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.1991 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, Krmivársky a glejársky podnik, koncernový podnik Liptovský Mikuláš
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Priemyselná 3
Liptovský Mikuláš
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Barényi
Nábrežie F3/C
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, Strojárne nákupných podnikov, koncernový podnik Bratislava
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Sídlo: 
Vajnorská 136
Bratislava
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
Vedúci: 
Ing. Vincent Šimkanin
J. Osohu 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Púchov
  (od: 24.08.1989 do: 30.04.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, Výskumný ústav krmivárskeho priemyslu a služieb, koncernový podnik, Ivanka pri Dunaji
  (od: 30.01.1989 do: 09.01.1991)
Sídlo: 
Ivanka pri Dunaji
  (od: 30.01.1989 do: 09.01.1991)
Vedúci: 
RSDr. Jozef Baláž
Vlčkova 31
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 09.01.1991)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Martin
  (od: 13.03.1990 do: 13.08.1990)
Sídlo: 
Robotnícka 2
Martin
  (od: 13.03.1990 do: 13.08.1990)
Vedúci: 
Ing. Jozef Brincka
Mierova ul. 1303
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.1990 do: 13.08.1990)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Prievidza
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
Sídlo: 
Moštenica
Prievidza
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Švercel
Gorkého 39/4
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Liptovský Mikuláš
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
Sídlo: 
Bernolákova 14
Liptovský Mikuláš
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
Vedúci: 
Ing. Michal Jančo
Nábrežie 4. apríla H/7-1833
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Spišská Nová Ves
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
Sídlo: 
kpt. Nálepku 65
Spišská Nová Ves
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
Vedúci: 
Milan Sališ
F. Urbánka 39
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Trebišov
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
Sídlo: 
Cukrovarská ul.
Trebišov
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
Vedúci: 
dpt. Ján Onďák
202
Brezina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Vranov nad Topľou
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
Sídlo: 
Čemerňanská 7
Vranov nad Topľou
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
Vedúci: 
dpt. Ján Király
Jarková 582
Vranov nad Topľou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Trenčín-Zlatovce
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
Sídlo: 
námestie Gottwaldovo 352/9
Trenčín
  (od: 13.09.1989 do: 13.08.1990)
Hlavná 1
Trenčín-Zlatovce
  (od: 30.01.1989 do: 12.09.1989)
Vedúci: 
Štefan Hutira
Karpatská 44
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, koncernový podnik Komárno
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
Sídlo: 
Gottwaldovo nám. 17
Komárno
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
Vedúci: 
RSDr. Alexander Ágr
Dimitrovova 4/14
Komárno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 13.08.1990)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, Asanačný podnik, koncernový podnik Senec
  (od: 30.01.1989 do: 05.04.1990)
Sídlo: 
Šamorínska 43
Senec
  (od: 30.01.1989 do: 05.04.1990)
Vedúci: 
Ing. Peter Valo
Moyzesova 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 05.04.1990)
 
 
Názov: 
Poľnohospodárska zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava, Asanačný podnik, koncernový podnik Nitra
  (od: 30.01.1989 do: 23.08.1989)
Sídlo: 
Krškanská ul
Nitra
  (od: 30.01.1989 do: 23.08.1989)
Vedúci: 
Ing. Anton Felber
Rybalkova 25
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.01.1989 do: 23.08.1989)
 
 
Zakladateľ: 
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
Kmeňové imanie: 
6 992 872 000 Sk
  (od: 30.12.1988 do: 30.04.1991)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR číslo 9778/1988/1-ORL zo dňa 19.12.1988 podľa § 18 Zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Starý spis: Pš 146/B
  (od: 30.12.1988)
V y m a z u j e s a : Podľa rozhodnutia Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR číslo: 2583/1991 zo dňa 23.4.1991 na základe ust. § 14 ods. 1,2, § 15 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku štátny podnik výrobný podnik Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik, Bratislava dňom 1.5.1991 zaníka rozdelením na novovzniknuté štátne podniky 1. Poľnonákup "KARPATY" štátny podnik Bratislava 2. Poľnonákup "DUNAJ" štátny podnik Dunajská Streda 3. Poľnonákup "ROVINA" štátny podnik Galanta 4. Poľnonákup "ŽITŇAN" štátny podnik Komárno 5. Poľnonákup "TEKOV" štátny podnik Levice 6. Poľnonákup "NAVIS" štátny podnik Nitra 7. Poľnonákup "AGROPROS" štátny podnik Nové Zámky 8. Poľnonákup "ZÁHORAN" štátny podnik Senica nad Myjavou 9. Poľnonákup "TRIBEČ" štátny podnik Topoľčany 10.Poľnonákup "RADOŠINKA" štátny podnik Veľké Ripňany 11.Poľnonákup "BEBRAVA" štátny podnik Rybany 12.Poľnonákup "POZANA" štátny podnik Žiar nad Hronom 13.Poľnonákup "SLOVPOL" štátny podnik Trenčín 14.Poľnonákup "KLAS" štátny podnik Leopoldov 15.Poľnonákup "ZRNO" štátny podnik Piešťany 16.Poľnonákup "TRNAVAN" štátny podnik Trnava 17.Poľnonákup "HRON" štátny podnik Banská Bystrica 18.Poľnonákup "ORAVA" štátny podnik Dolný Kubín 19.Poľnonákup "LIPTOV" štátny podnik Liptovský Mikuláš 20.Poľnonákup "NOVOHRAD" štátny podnik Lučenec 21.Poľnonákup "TURIEC" štátny podnik Martin 22.Poľnonákup "IPEĽ" štátny podnik Modrý Kameň 23.Poľnonákup "POVOS" štátny podnik Prievidza 24.Poľnonákup "RIMAVAN" štátny podnik Rimavská Sobota 25.Minerálne kŕmne prísady štátny podnik Tisovec 26.Poľnonákup "SLATINA" štátny podnik Breziny 27.Poľnonákup "HONT" štátny podnik Hontianske Nemce 28.Poľnonákup "POVAŽAN" štátny podnik Žilina 29.Poľnonákup "AGROZON" štátny podnik Púchov 30.Poľnonákup "AGROSPOL" štátny podnik Bardejov 31.Poľnonákup "AGROHUM" štátny podnik Humenné 32.Poľnonákup "KOŠIČAN" štátny podnik Košice 33.Poľnonákup "GEMER" štátny podnik Rožňava 34.Poľnonákup "ZEMPLÍN" štátny podnik Michalovce 35.Poľnonákup "TATRY" štátny podnik Poprad 36.Poľnonákup "ONDAVA" štátny podnik Svidník 37.Poľnonákup "ŠARIŠ" štátny podnik Prešov 38.Poľnonákup "TORYSA" štátny podnik Kendice 39.Poľnonákup "SPIŠ" štátny podnik Spišská Nová Ves 40.Poľnonákup "HORNÁD" štátny podnik Spišské Vlachy 41.Poľnonákup "DARGOV" štátny podnik Trebišov 42.Poľnonákup "CHLIEB" štátny podnik Michaľany 43.Poľnonákup "BODROG" štátny podnik Streda nad Bodrogom 44.Poľnonákup "TOPĽA" štátny podnik Vranov nad Topľou 45.Slovenská obilná komora štátny podnik Bratislava 46.Strojársky podnik "STROJNÁKUP" štátny podnik Bratislava 47.Výskumný ústav krmivársky a poľnohospodárskych služieb štátny podnik Ivánka pri Dunaji 48.Podnik výpočtovej techniky "DATANÁKUP" štátny podnik Nitra 49.Montážno-opravárenský podnik "SILOSERVIS" štátny podnik Trnava 50.Montážno-opravárenský podnik "SERVISNÁKUP" štátny podnik Slovenská Ľupča 51.Montážno-opravárenský podnik "ZRNOSERVIS" štátny podnik Prešov 52.Poľnonákup "VÁH" štátny podnik Nové Mesto nad Váhom 53.Poľnonákup "MAGURAL" štátny podnik Stará Ľubovňa
  (od: 01.05.1991)
Dátum aktualizácie údajov:  10.08.2022
Dátum výpisu:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)