Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  299/S

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
  (od: 25.02.1972)
Sídlo: 
Banská Bystrica - Podlavice
  (od: 25.02.1972)
IČO: 
00 189 251
  (od: 25.02.1972)
Deň zápisu: 
25.02.1972
  (od: 25.02.1972)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 25.02.1972)
Predmet činnosti: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 22.06.1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 22.06.1993)
asfaltovanie ciest
  (od: 22.06.1993)
obchodná činnosť s rastlinnými, živočíšnymi produktami a potravinárskym tovarom
  (od: 22.06.1993)
vnútroštátna nákladná doprava
  (od: 22.06.1993)
1. Poľnohospodárska výroba
  (od: 25.02.1972 do: 21.06.1993)
2. Iné: - výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov - výroba a predaj potravinárskych výrobkov - lesná výroba a predaj lesných a drevárskych výrobkov
  (od: 25.02.1972 do: 21.06.1993)
iná hospodárska a obchodná činnosť * stavebná činnosť HSV, PSV * kovovýroba * kováčske a opravárenské práce * zámočnícke práce * opravárensko-servisná činnosť pre nákladné a osobné automobily a poľnohospodárske stroje * asanačné práce, asfaltovanie ciest obaľovanou drvou, výstavba ciest, ťažba štrkopieskov a kameňa, dopravná činnosť, montáž, demontáž a údržba strojových zariadení, výroba a predaj stavebného materiálu, závodné stravovanie, rekreácie, revízna činnosť
  (od: 25.02.1972 do: 21.06.1993)
Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielomj, členským vkladom až do jeho celej výšky /čl. 22,23,24 stanov/.
  (od: 25.02.1972 do: 21.06.1993)
Štatutárny orgán: 
predseda
  (od: 17.12.2022)
predstavenstvo
  (od: 10.03.2003 do: 16.12.2022)
predstavenstvo
  (od: 22.06.1993 do: 09.03.2003)
predstavenstvo
  (od: 25.02.1972 do: 21.06.1993)
Ing. Jozef Rajnoha - Predseda predstavenstva
Jabriková 83
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022)
Miriam Lopejská - Podpredseda predstavenstva
Lipová 13
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022)
Dušan Styk - Člen predstavenstva
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022)
Ing. Pavol Lupták - Člen predstavenstva
Ďumbierska 20
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022)
Ingrid Škamlová - Člen predstavenstva
Senická cesta 65
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022)
Ján Babiak - člen
Podlavická 33
Banská Bystrica
  (od: 22.06.1993 do: 11.08.1997)
Zuzana Beňová - člen predstavenstva
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 24.01.2013)
Zuzana Beňová - člen predstavenstva
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 24.01.2013)
Zuzana Beňová - člen predstavenstva
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 29.01.2018)
Zuzana Beňová - člen predstavenstva
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.12.2012 Skončenie funkcie: 22.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 29.01.2018)
Ján Biely - člen predstavenstva
80
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 24.01.2013)
Ján Biely - člen predstavenstva
80
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 09.11.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 24.01.2013)
Ján Biely - člen predstavenstva
Tajov 80
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 29.01.2018)
Ján Biely - člen predstavenstva
Tajov 80
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 13.12.2012 Skončenie funkcie: 22.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 29.01.2018)
Dušan Dobrotka - člen
Jaseňová 23
Banská Bystrica
  (od: 22.06.1993 do: 11.08.1997)
Ján Donoval - člen
Buková 14
Banská Bystrica
  (od: 22.06.1993 do: 11.08.1997)
Mária Feherpatakyová - člen
Podlavická 20
Banská Bystrica
  (od: 22.06.1993 do: 11.08.1997)
Ing. Miroslav Greško - člen predstavenstva
Azalkova 25
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 29.01.2018)
Ing. Miroslav Greško - člen predstavenstva
Azalkova 25
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.12.2012 Skončenie funkcie: 22.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 29.01.2018)
Ing. Miroslav Greško - člen predstavenstva
Lipová 67
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 24.01.2013)
Ing. Miroslav Greško - člen predstavenstva
Lipová 67
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 24.01.2013)
Ing. Miroslav Greško - podpredseda
Lipová 67
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002
  (od: 10.03.2003 do: 15.02.2008)
Ing. Miroslav Greško - podpredseda
Lipová 67
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 15.02.2008)
Vladimír Hríbik - člen
73
Kordíky
Skončenie funkcie: 05.11.2002
  (od: 12.08.1997 do: 09.03.2003)
Marta Kostúrová - člen
Rudohorská 21
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002
  (od: 10.03.2003 do: 15.02.2008)
Marta Kostúrová - člen
Rudohorská 21
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 15.02.2008)
Juraj Kováč - člen
Bellušova 26
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 05.11.2002
  (od: 12.08.1997 do: 09.03.2003)
Ing. Pavol Lupták
Ďumbierska 20
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 23.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 14.02.2018)
Ing. Roman Mackovič - člen
Golianova 9
Banská Bystrica
  (od: 22.06.1993 do: 11.08.1997)
Ján Makan - člen
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica
  (od: 22.06.1993 do: 11.08.1997)
Ján Makan - člen
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002
  (od: 12.08.1997 do: 09.03.2003)
Ján Makan - predseda
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002
  (od: 10.03.2003 do: 15.02.2008)
Ján Makan - predseda
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 15.02.2008)
Ján Makan - predseda družstva
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 24.01.2013)
Ján Makan - predseda družstva
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 24.01.2013)
Ján Makan - predseda družstva
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 29.01.2018)
Ján Makan - predseda družstva
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.12.2012 Skončenie funkcie: 22.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 29.01.2018)
Ivan Oravec - člen
Jaseňová 28
Banská Bystrica
  (od: 22.06.1993 do: 11.08.1997)
Ivan Oravec - člen
Jaseňová 28
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 05.11.2002
  (od: 12.08.1997 do: 09.03.2003)
Ján Poliačik - člen
Buková 14
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 05.11.2002
  (od: 12.08.1997 do: 09.03.2003)
Ing. Jozef Poliačik - podpredseda
Gliderova 2
Banská Bystrica
  (od: 25.02.1972 do: 11.08.1997)
Ing. Jozef Poliačik - podpredseda
Javornícka 2
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 05.11.2002
  (od: 12.08.1997 do: 09.03.2003)
Jozef Poliačik - člen predstavenstva
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 00
Vznik funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 24.01.2013)
Jozef Poliačik - člen predstavenstva
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 00
Vznik funkcie: 09.11.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 24.01.2013)
Jozef Poliačik - člen predstavenstva
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 00
Vznik funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 29.01.2018)
Jozef Poliačik - člen predstavenstva
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 00
Vznik funkcie: 13.12.2012 Skončenie funkcie: 22.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 29.01.2018)
Ing. Jozef Poliačik
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 23.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 14.02.2018)
Ing. Jozef Poliačik - člen
Javornícka 2
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002
  (od: 10.03.2003 do: 15.02.2008)
Ing. Jozef Poliačik - člen
Javornícka 2
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 15.02.2008)
Libor Púchy - člen
32
Tajov
  (od: 22.06.1993 do: 11.08.1997)
Ján Riečan - člen
Mlynská 42
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 05.11.2002
  (od: 12.08.1997 do: 09.03.2003)
Ján Riečan - člen
Mlynská 40
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002
  (od: 10.03.2003 do: 15.02.2008)
Ján Riečan - člen
Mlynská 40
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 15.02.2008)
Ján Riečan - podpredseda predstavenstva
Mlynská 40
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 24.01.2013)
Ján Riečan - podpredseda predstavenstva
Mlynská 40
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 24.01.2013)
Ján Riečan - podpredseda predstavenstva
Mlynská 42
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 29.01.2018)
Ján Riečan - podpredseda predstavenstva
Mlynská 42
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.12.2012 Skončenie funkcie: 22.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 29.01.2018)
Pavel Snopko - člen
Buková 14
Banská Bystrica
  (od: 22.06.1993 do: 11.08.1997)
Dušan Styk - člen
Pestovateľská 12
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002
  (od: 10.03.2003 do: 15.02.2008)
Dušan Styk - člen
Pestovateľská 12
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 15.02.2008)
Dušan Styk - člen predstavenstva
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 24.01.2013)
Dušan Styk - člen predstavenstva
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 24.01.2013)
Dušan Styk - člen predstavenstva
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 29.01.2018)
Dušan Styk - člen predstavenstva
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.12.2012 Skončenie funkcie: 22.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 29.01.2018)
Ladislav Surovčík - člen
93
Tajov
  (od: 22.06.1993 do: 11.08.1997)
Valéria Šmahelová - člen
Buková 12
Banská Bystrica
  (od: 22.06.1993 do: 11.08.1997)
Katarína Tillerová - člen
Pestovateľská 10
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 05.11.2002
  (od: 12.08.1997 do: 09.03.2003)
Ladislav Žabka - predseda
171
Tajov
  (od: 25.02.1972 do: 11.08.1997)
Ladislav Žabka - predseda
171
Tajov
Skončenie funkcie: 05.11.2002
  (od: 12.08.1997 do: 09.03.2003)
Ladislav Žabka - člen
171
Tajov
Vznik funkcie: 05.11.2002
  (od: 10.03.2003 do: 15.02.2008)
Ladislav Žabka - člen
171
Tajov
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 15.02.2008)
Ján Makan - Predseda predstavenstva
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 23.11.2017 Skončenie funkcie: 31.08.2022
  (od: 17.12.2022 do: 16.12.2022)
Ján Riečan - Člen predstavenstva
Mlynská 42
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 23.11.2017 Skončenie funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022 do: 16.12.2022)
Zuzana Beňová - Člen predstavenstva
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 23.11.2017 Skončenie funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022 do: 16.12.2022)
Ing. Miroslav Greško - Člen predstavenstva
Azalkova 25
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 23.11.2017 Skončenie funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022 do: 16.12.2022)
Dušan Styk - Člen predstavenstva
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 23.11.2017 Skončenie funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022 do: 16.12.2022)
Ing. Jozef Poliačik - Podpredseda predstavenstva
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 23.11.2017 Skončenie funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022 do: 16.12.2022)
Ing. Pavol Lupták - Člen predstavenstva
Ďumbierska 20
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 23.11.2017 Skončenie funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022 do: 16.12.2022)
Ján Makan - Predseda predstavenstva
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 23.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 16.12.2022)
Ing. Jozef Poliačik - Podpredseda predstavenstva
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 23.11.2017
  (od: 15.02.2018 do: 16.12.2022)
Dušan Styk - Člen predstavenstva
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 23.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 16.12.2022)
Ing. Pavol Lupták - Člen predstavenstva
Ďumbierska 20
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 23.11.2017
  (od: 15.02.2018 do: 16.12.2022)
Ján Riečan - Člen predstavenstva
Mlynská 42
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 23.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 16.12.2022)
Zuzana Beňová - Člen predstavenstva
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 23.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 16.12.2022)
Ing. Miroslav Greško - Člen predstavenstva
Azalkova 25
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 23.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 16.12.2022)
Konanie: 
Družstvo zastupuje a zaň vždy podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa pre právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člen predstavenstva.
  (od: 10.03.2003)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje vždy predseda, alebo podpredseda družstva, alebo predstavenstvomsplnomocnený člen predstavenstva.
  (od: 22.06.1993 do: 09.03.2003)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 25.02.1972 do: 21.06.1993)
Kontrolná komisia: 
Ing. Ľuboš Kapusta
Ortútska cesta 130
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022)
Jozef Rajnoha
Jabriková 83
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022)
Erich Voskár
Mlynská 37
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022)
Dušan Dobrotka - člen
Jaseňová 23
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002
  (od: 10.03.2003 do: 15.02.2008)
Dušan Dobrotka - člen
Jaseňová 23
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 15.02.2008)
Ing. Ľuboš Kapusta
Ortútska 130
Banská Bystrica - Malachov 974 05
Vznik funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 29.01.2018)
Ing. Ľuboš Kapusta
Ortútska 130
Banská Bystrica - Malachov 974 05
Vznik funkcie: 13.12.2012 Skončenie funkcie: 22.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 29.01.2018)
JUDr. Ondrej Karvačka
Partizánska cesta 13/1153
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 24.01.2013)
JUDr. Ondrej Karvačka
Partizánska cesta 13/1153
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 24.01.2013)
JUDr. Ondrej Karvačka - člen
Tulská 24
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002
  (od: 10.03.2003 do: 15.02.2008)
JUDr. Ondrej Karvačka - člen
Tulská 24
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 15.02.2008)
Ing. Zuzana Kubišová - člen
Skubínska 69
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002
  (od: 10.03.2003 do: 15.02.2008)
Ing. Zuzana Kubišová - člen
Skubínska 69
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 15.02.2008)
Miriam Lopejská
Lipová 13
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 24.01.2013)
Miriam Lopejská
Lipová 13
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 09.11.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 24.01.2013)
Miriam Lopejská
Lipová 13
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 29.01.2018)
Miriam Lopejská
Lipová 13
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.12.2012 Skončenie funkcie: 22.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 29.01.2018)
Jozef Sedílek
40
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 09.11.2007
  (od: 16.02.2008 do: 24.01.2013)
Jozef Sedílek
40
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 09.11.2007 Skončenie funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 24.01.2013)
Jozef Sedílek
Tajov 40
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 13.12.2012
  (od: 25.01.2013 do: 29.01.2018)
Jozef Sedílek
Tajov 40
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 13.12.2012 Skončenie funkcie: 22.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 29.01.2018)
Ing. Ľuboš Kapusta
Ortútska cesta 130
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 23.11.2017 Skončenie funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022 do: 16.12.2022)
Ing. Ľuboš Kapusta
Ortútska cesta 130
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 23.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 16.12.2022)
Miriam Lopejská
Lipová 13
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 23.11.2017 Skončenie funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022 do: 16.12.2022)
Miriam Lopejská
Lipová 13
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 23.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 16.12.2022)
Boris Struhár
Mlynská 97
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 23.11.2017 Skončenie funkcie: 22.11.2022
  (od: 17.12.2022 do: 16.12.2022)
Boris Struhár
Mlynská 97
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 23.11.2017
  (od: 30.01.2018 do: 16.12.2022)
Zapisované základné imanie: 
547 667 EUR
  (od: 15.01.2010)
16 499 033 Sk
  (od: 22.06.1993 do: 14.01.2010)
Základný členský vklad: 
359 EUR
  (od: 15.01.2010)
10 800 Sk
  (od: 22.06.1993 do: 14.01.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na zlučujúcej členskej schôdzi konanej dňa 3.2.1972 schválením vlastných a doplnkov vlastných stanov, schválených Radou ONV v Banskej Bystrici uznesením čis. 37/ /1972 zo dňa 25.2.1972. Členská schôdza schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162//90 b. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1060
  (od: 25.02.1972)
Družstvo vzniklo na zlučujúcej členskej schôdzi konanej dňa 3.2.1972 schválením vlast.stanov a doplnkov vlast.stanov, schválených Radou ONV v B.Bystrici uznesením č. 37/1972 zo dňa 25.2.1972. Členská schôdza schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Členská schôdza družstva dňa 5.3.1993 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (od: 22.06.1993)
Na členskej schôdzi konanej dňa 28.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.08.1997)
Uznesením členskej schôdze zo dňa 5.11.2002 bola schválená zmena stanov a ich úplné znenie v zmysle zák.č. 500/2001 Z.z.
  (od: 10.03.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  08.02.2023
Dátum výpisu:  09.02.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)