Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21068/B

Business name: 
GGH, s. r. o.
  (from: 03/24/2010)
Registered seat: 
561
Kuchyňa
  (from: 02/03/2000)
Identification number (IČO): 
31 445 951
  (from: 02/03/2000)
Date of entry: 
11/30/1993
  (from: 02/03/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/03/2000)
Objects of the company: 
obchod s tovarom rôzneho druhu (v rozsahu voľnej živnosti)
  (from: 02/03/2000)
sprostredkovateľské služby
  (from: 02/03/2000)
obchod s nehnuteľnosťami a pozemkami
  (from: 02/03/2000)
sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami a budovami
  (from: 02/03/2000)
organizovanie aukcií hospodárskych zvierat
  (from: 02/03/2000)
chov hospodárskych zvierat
  (from: 02/03/2000)
poradenská činnosť v oblasti chovu koní
  (from: 02/03/2000)
poľnohospodárska výroba
  (from: 05/06/2002)
mäsiarstvo
  (from: 09/18/2013)
Partners: 
Ing. Michal Novák
M. C. Sklodowskej 9/1511
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 12/15/2020)
JUDr. Marek Bartovič
Heyrovského 4639/9
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Slovak Republic
  (from: 12/15/2020)
Petr Novák
Steinfeldsiedlung 21
Kittsee 2421
Rakúska republika
  (from: 12/15/2020)
Contribution of each member: 
Ing. Michal Novák
Amount of investment: 20 909 EUR Paid up: 20 909 EUR
  (from: 12/15/2020)
JUDr. Marek Bartovič
Amount of investment: 20 900 EUR Paid up: 20 900 EUR
  (from: 12/15/2020)
Petr Novák
Amount of investment: 2 191 EUR Paid up: 2 191 EUR
  (from: 12/15/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/06/2002)
Ing. Michal Novák
M. C. Sklodowskej 9/1511
Bratislava 851 04
From: 02/06/2008
  (from: 01/19/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 05/06/2002)
Procuration: 
JUDr. Marek Bartovič
Heyrovského 9/4639
Bratislava 841 03
From: 01/19/2012
  (from: 01/19/2012)
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti spoločnosti a zaťažovať ich.
  (from: 01/19/2012)
Capital: 
44 000 EUR Paid up: 44 000 EUR
  (from: 03/24/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.10.1993 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.11.19993 podľa ustanovenia § 24, § 57, § 105 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 11199 Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom č. 2 zo dňa 24.08.1999.
  (from: 02/03/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.2.2002, zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.2.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 1.3.2002v zmysle zák.č. 500/2001 Zz.
  (from: 05/06/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.10.2005. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 07.10.2005.
  (from: 12/14/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.2.2008.
  (from: 02/08/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.03.2010. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Gestüt Güthler Hof, s.r.o. na GGH, s. r. o.
  (from: 03/24/2010)
Uznesenie Okresného súdu Malacky č. k. 10Cb/321/2008 zo dňa 21.5.2008, právoplatné 10.12.2008, vykonateľné 4.6.2010 - predbežné opatrenie spoločnosť GGH, s. r. o. , vl. č. 21068/B.
  (from: 06/15/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2011.
  (from: 01/19/2012)
Date of updating data in databases:  05/31/2023
Date of extract :  06/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person