Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21505/B

Business name: 
HUTYX-JŠ s.r.o.
  (from: 03/31/2000)
Registered seat: 
Komárňanská 61
Bratislava 821 09
  (from: 03/14/2008)
Identification number (IČO): 
35 786 019
  (from: 03/31/2000)
Date of entry: 
03/31/2000
  (from: 03/31/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/31/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/31/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/31/2000)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/31/2000)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 03/31/2000)
inžinierska činnosť v stavebníctve okrem činnosti stavebného dozoru
  (from: 03/31/2000)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/31/2000)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/07/2011)
Partners: 
Ing. Ján Šablatúra
Pifflova 3
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 03/31/2000)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Šablatúra
Amount of investment: 6 638,78 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 11/10/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/31/2000)
Ing. Ján Šablatúra
Pifflova 3
Bratislava 851 01
From: 09/16/2002
  (from: 10/17/2002)
Acting in the name of the company: 
Konatelia spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať sa v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 03/31/2000)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 11/10/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 24/2000, Nz 24/2000 zo dňa 7.2.2000 v súlade s ust. § 57, § 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárkou JUDr. Máriou Malíkovou.
  (from: 03/31/2000)
Zmena zakladateľskej listiny písaná dňa 16.9.2002 do notárskej zápisnice N 239/2002, Nz 238/2002.
  (from: 10/17/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.2.2008.
  (from: 03/14/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.09.2011.
  (from: 10/07/2011)
Date of updating data in databases:  01/26/2022
Date of extract :  01/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person