Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2386/B

Business name: 
BURGUS, a.s.
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
Registered seat: 
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
Identification number (IČO): 
35 783 168
  (from: 03/06/2000)
Date of entry: 
03/06/2000
  (from: 03/06/2000)
Date of deletion: 
12/08/2006
  (from: 12/19/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/19/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/06/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
reklamná činnosť
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
leasingová činnosť
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
prenájom automobilov
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
prevádzkovanie autopožičovne
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7
Tlmače
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
K. Adlera 7
Bratislava
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
JUDr. Ivan Piterka
Bratislavská 173
Horná Streda
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
Shares: 
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
Supervisory board: 
Mgr. Vanda Stoláriková
Palackého 20
Bratislava
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
Mgr. Lehel Patassy
Nobelovo nám. 10
Bratislava
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
Mgr. Adrián Iványi
Krásna 1089
Galanta
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 05.06.2006 pod č.k. 5K 38/03-174, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2006, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu spoločnosť BURGUS a.s., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 783 168 vyhlásený uznesením súdu č.k. 5K 38/03-87 zo dňa 30.12.2003, pre nedostatok predpokladov pre konkurz. JUDr. Danica Birošová, advokátka, so sídlom Piaristická 46, Trenčín, bola zbavená funkcie správkyne konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2006. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 36Exre/305/2006 zo dňa 26.09.2006 súd začal konanie o výmaz spoločnosti BURGUS, a.s. z obchodného registra. V y m a z u j e s a : z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť BURGUS, a.s., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 783 168, zapísaná v odd. Sa, vo vložke č. 2386/B.
  (from: 12/19/2006)
Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.2.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice Nz 106/2000 zo dňa 16.2.2000 v zmysle ustanovenia § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/06/2000 until: 12/18/2006)
Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 5 K 38/03 zo dňa 30. 12. 2003 rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka BURGUS a. s. Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Danica Bírošová, advokátka, Piaristická 46, Trenčín.
  (from: 05/06/2004 until: 12/18/2006)
Date of updating data in databases:  06/02/2023
Date of extract :  06/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person