Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  31/S

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Hontianske Nemce
  (od: 01.02.1991 do: 04.04.2011)
Sídlo: 
Hontianske Nemce 962 65
  (od: 01.02.1991 do: 04.04.2011)
IČO: 
00 209 791
  (od: 01.02.1991)
Deň zápisu: 
01.02.1991
  (od: 01.02.1991)
Deň výmazu: 
05.04.2011
  (od: 05.04.2011)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 05.04.2011)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.02.1991)
Predmet činnosti: 
a/ poľnohospodárska výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 01.02.1991 do: 27.09.1993)
b/ potravinárska výroba a predaj
  (od: 01.02.1991 do: 27.09.1993)
c/ vykonáva činnosť a vyrába výrobky slúžiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe
  (od: 01.02.1991 do: 27.09.1993)
d/ poskytuje práce a služby pre občanov a organizácie v doprave, stavebnej, stolárskej, opravárenskej činnosti a poskytuje stavebné mechanizmy
  (od: 01.02.1991 do: 27.09.1993)
e/ predáva vlastný vyrobený tovar a výrobky
  (od: 01.02.1991 do: 27.09.1993)
f/ prenájom výrobných prostriedkov
  (od: 01.02.1991 do: 27.09.1993)
g/ pridružená výroba - prevádzanie stavebnej činnosti
  (od: 01.02.1991 do: 27.09.1993)
h/ zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (od: 01.02.1991 do: 27.09.1993)
Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielom a to až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov, ručia jednotliví členovia rovnakým podielom /%/ svojho členského podielu.
  (od: 01.02.1991 do: 27.09.1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
cestná nákladná doprava
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
verejná cestná hromadná osobná nepravideľná doprava
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
predstavenstvo
  (od: 01.02.1991 do: 27.09.1993)
Ing. Stanislav Balog - riaditeľ
532
Hontianske Nemce
  (od: 01.02.1991 do: 27.09.1993)
Ján Hámorský - člen
83
Kráľovce - Krnišov
  (od: 28.09.1993 do: 26.03.1996)
Ján Popunda - člen
492
Hontianske Nemce
  (od: 28.09.1993 do: 26.03.1996)
Ľubomír Slančík - člen
66
Kráľovce - Krnišov
  (od: 28.09.1993 do: 26.03.1996)
Jozef Šprinka - predseda
112
Hontianske Nemce
  (od: 01.02.1991 do: 27.09.1993)
Jozef Šprinka - predseda
112
Hontianske Nemce
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Stanislav Mikuláši - podpredseda
197
Hontianske Nemce
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Vladimír Babiak - člen
551
Hontianske Nemce
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Ing. Dušan Balko - člen
67
Kráľovce - Krnišov
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Ján Futák - člen
Kráľovce - Krnišov
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Dušan Jankovič - člen
492
Hontianske Nemce
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Pavel Krbušík - člen
8
Domaníky
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Pavel Labuda - člen
118
Hontianske Nemce
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Ján Miškolci - člen
331
Hontianske Nemce
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Mária Mozoľová - člen
45
Domaníky
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Jaroslava Roziaková - člen
356
Hontianske Nemce
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Jozef Zdechovan - člen
412
Hontianske Nemce
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Marta Babiaková - člen
419
Hontianske Nemce
  (od: 27.03.1996 do: 04.04.2011)
Anna Slobodová - člen
časť Rakovce 305
Hontianske Nemce
  (od: 27.03.1996 do: 04.04.2011)
Ľubomír Babiak - člen
492
Hontianske Nemce
  (od: 27.03.1996 do: 04.04.2011)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok riaditeľ družstva, alebo predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredsedapredstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jedenčlen predstavenstva.
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda predstavenstva a v jeho neprítomnosti riaditeľ na základepísomne udelenej prokúry predstavenstvom.
  (od: 01.02.1991 do: 27.09.1993)
Zapisované základné imanie: 
298 745,269867 EUR
  (od: 01.09.2009 do: 04.04.2011)
9 000 000 Sk
  (od: 28.09.1993 do: 31.08.2009)
Základný členský vklad: 
20 000 Sk
  (od: 28.09.1993 do: 31.08.2009)
663,878378 EUR
  (od: 01.09.2009 do: 04.04.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24K 19/00-KI-1161 zo dňa 11.11.2010, právoplatné dňa 21.12.2010, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Hontianske Nemce, 962 65 Hontianske Nemce, IČO: 00 209 791 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Milana Antala, Horná 21, Banská Bystrica, sa družstvo z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (od: 05.04.2011)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 30.1.1991 v zmysle zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve, prijatím vlastných stanov družstva. Na členskej schôdzi konanej dňa 12.3.1992 bola schvále- ná zmena stanov v čl. 8, písm.f/,čl. 8 písm. a/, čl. 9 ods.1, čl. 9 písm.a/,čl. 11, ods. 9, čl. 12. Stary spis: Dr 56
  (od: 01.02.1991 do: 04.04.2011)
. Členská schôdza družstva uskutočnená dňa 28.1.1993 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (od: 28.09.1993 do: 04.04.2011)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 25.1.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.03.1996 do: 04.04.2011)
. Právoplatným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 26.7.2002 č.k. 46-24K 19/00-16 bol vyhlásený konkurz na Poľnohospodárske družstvo Hontianske Nemce. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený advokát JUDr. Milan Antal, so sídlom Horná 51 Banská Bystrica.
  (od: 18.11.2002 do: 04.04.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  28.09.2023
Dátum výpisu:  01.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)