Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  18/V

Obchodné meno: 
Stavebné konštrukcie Bočiar, s.r.o. v likvidácii
  (od: 06.01.2011 do: 23.11.2021)
Stavebné konštrukcie Bočiar, s.r.o.
  (od: 04.03.1998 do: 05.01.2011)
STYLLEX spol. s r. o.
  (od: 30.12.1992 do: 03.03.1998)
STYLLEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (od: 29.08.1990 do: 29.12.1992)
Sídlo: 
595
Bočiar 044 56
  (od: 28.04.1997 do: 23.11.2021)
Palackého 14
Košice
  (od: 30.12.1992 do: 27.04.1997)
Budapeštianska 7
Košice
  (od: 29.08.1990 do: 29.12.1992)
IČO: 
00 595 004
  (od: 29.08.1990)
Deň zápisu: 
29.08.1990
  (od: 29.08.1990)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 29.08.1990)
Predmet činnosti: 
výroba a odbyt zámočníckych výrobkov
  (od: 29.08.1990 do: 29.12.1992)
údržba a opravy strojných zariadení
  (od: 29.08.1990 do: 29.12.1992)
práce hlavnej stavebnej výroby a pomocnej stavebnej výroby
  (od: 29.08.1990 do: 29.12.1992)
reklamná a propagačná činnosť prostredníctvom automobilových pretekov
  (od: 29.08.1990 do: 29.12.1992)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 29.08.1990 do: 29.12.1992)
opravy hutných a strojných agregátov
  (od: 29.08.1990 do: 29.12.1992)
vnútroštátna obchodná činnosť - nákup a predaj
  (od: 29.08.1990 do: 29.12.1992)
zahranično - obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar. č. 256/90 Zb.
  (od: 29.08.1990 do: 29.12.1992)
zámočníctvo, výroba a predaj zámočníckych výrobkov
  (od: 30.12.1992 do: 23.11.2021)
údržba a opravy strojných zariadení, opravy hutných agregátov
  (od: 30.12.1992 do: 23.11.2021)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb
  (od: 30.12.1992 do: 23.11.2021)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 30.12.1992 do: 23.11.2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja hutného materiálu, drevárskych výrobkov, strojárskych a zámočníckych výrobkov
  (od: 30.12.1992 do: 23.11.2021)
veľkooobchod s priemyselným tovarom z oboru drevárskej, strojárenskej a zámočníckej výroby
  (od: 30.12.1992 do: 23.11.2021)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja okrem tovaru vedeného v prílohe 2 a 3 Živnostenského zákona
  (od: 30.12.1992 do: 23.11.2021)
nepravidelná cestná nákladná doprava
  (od: 25.10.1994 do: 23.11.2021)
montáž, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 25.10.1994 do: 23.11.2021)
strojárenská výroba kovových paliet, kontajnerov, obytných a skladových buniek, zarážiek na oceľové zvitky
  (od: 25.10.1994 do: 23.11.2021)
montáž strojárenských zariadení
  (od: 25.10.1994 do: 23.11.2021)
žiarotechnické práce-výstavba a opravy žiaruvzdorných výmuroviek
  (od: 25.10.1994 do: 23.11.2021)
Spoločníci: 
Ing. Rastislav Aschmann
Húskova 75
Košice
  (od: 29.08.1990 do: 21.12.1994)
Ing. Peter Koči
Agátova 41
Košice
  (od: 28.04.1997 do: 16.03.1998)
Ing. Peter Koči
Agátova 41
Košice
  (od: 22.12.1994 do: 27.04.1997)
Ing. Peter Koči
Agátova 41
Košice
  (od: 29.08.1990 do: 21.12.1994)
Ing. Milan Okajček
Obchodná 6
Košice
  (od: 28.04.1997 do: 16.03.1998)
LIFI - Slovakia, s.r.o. IČO: 35 735 368
Záhorácka 1934/65
Malacky
  (od: 17.03.1998 do: 23.11.2021)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Peter Koči
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 80 000 Sk
  (od: 29.08.1990 do: 21.12.1994)
Ing. Rastislav Aschmann
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 29.08.1990 do: 21.12.1994)
Ing. Peter Koči
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 22.12.1994 do: 27.04.1997)
Ing. Peter Koči
Vklad: 34 000 Sk Splatené: 34 000 Sk
  (od: 28.04.1997 do: 16.03.1998)
Ing. Milan Okajček
Vklad: 66 000 Sk Splatené: 66 000 Sk
  (od: 28.04.1997 do: 16.03.1998)
LIFI - Slovakia, s.r.o.
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 17.03.1998 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 17.03.1998 do: 23.11.2021)
konatelia
  (od: 30.12.1992 do: 16.03.1998)
konatelia
  (od: 29.08.1990 do: 29.12.1992)
Ing. Rastislav Aschmann
Húskova 75
Košice
  (od: 30.12.1992 do: 21.12.1994)
Ing. Lubor Bačenko
Palárikova 14
Košice
  (od: 22.02.1996 do: 27.04.1997)
Ing. Peter Koči
Agátova 41
Košice
  (od: 30.12.1992 do: 21.02.1996)
Ing. Ladislav Löffler
Štiavnická 12
Košice
  (od: 22.02.1996 do: 16.03.1998)
Ing. Miroslav Šturák
Bukovecká 6
Košice
  (od: 22.12.1994 do: 06.09.1995)
Ing. Peter Havel
Záhorácka 65
Malacky
  (od: 17.03.1998 do: 23.11.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 17.03.1998 do: 23.11.2021)
Spoločnosť navonok zastupujú a za spoločnosť sa podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 30.12.1992 do: 16.03.1998)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisujú obaja spoločníci spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti sa pripojí ich vlastnoručný podpis.
  (od: 29.08.1990 do: 29.12.1992)
Základné imanie: 
100 000 Sk
  (od: 29.08.1990 do: 23.11.2021)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 3.7.2000
  (od: 03.05.2008)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 3.7.2000
  (od: 03.07.2000 do: 02.05.2008)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Viera Hudáková
Bauerova 44
Košice
  (od: 03.07.2000 do: 02.05.2008)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 12.1.2008
  (od: 03.05.2008)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 22.8.2009
  (od: 06.01.2011)
 Likvidátor:
Ing. Peter Havel
Záhorácka 65
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 22.08.2009
  (od: 06.01.2011 do: 23.11.2021)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (od: 06.01.2011 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla na základe spoločenskej zmluvy uzavretej dňa 22.8.1990 v súlade so zák.č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb. Podpisy na spoločenskej zmluve overené štátnym notárstvom v Košiciach pod č. O 4446-4443/90.
  (od: 29.08.1990 do: 23.11.2021)
Dodatok číslo 1 spoločenskej zmluvy vypracovaný v zmysle § 105 a násl. ust. zák. č. 513/1991 Zb. prispôsobujúci spoločenskú zmluvu obchodnému zákonníku v zmysle § 764 a násl. ust. zákona 513/1991 Zb.
  (od: 30.12.1992 do: 23.11.2021)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10. 6. 1994.
  (od: 25.10.1994 do: 23.11.2021)
Dodatok k spoločenskej zmluvy č. 3 zo dňa 6. 12. 1994.
  (od: 22.12.1994 do: 23.11.2021)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 188/96, Nz 184/96 zo dňa 19.12.1996.
  (od: 28.04.1997 do: 23.11.2021)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.2.1998.
  (od: 04.03.1998 do: 23.11.2021)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 9. 3. 1998.
  (od: 17.03.1998 do: 23.11.2021)
Krajský súd v Košiciach sp. zn. 3K 237/99-8 zo dňa 4.4.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Stavebné konštrukcie Bočiar, s.r.o., Bočiar 595 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Vieru Hudákovú, komerčnú právničku, Bauerova 44, Košice
  (od: 03.07.2000 do: 23.11.2021)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k.3K237/199-1558 zo dňa 29.11.2007 zrušil konkurz na majetok úpadcu Stavebné konštrukcie Bočiar, s.r.o. a zbavil JUDr. Vieru Hudákovú funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 03.05.2008 do: 23.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  01.12.2023
Dátum výpisu:  05.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)