Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1423/L

Business name: 
SENAKSPOL spol. s r.o. v "likvidácii"
  (from: 11/15/2007 until: 06/30/2008)
Registered seat: 
Korytnícka 567
Liptovská Osada 034 73
  (from: 12/16/1994 until: 06/30/2008)
Identification number (IČO): 
31 592 902
  (from: 09/30/1993)
Date of entry: 
09/30/1993
  (from: 09/30/1993)
Person dissolved from: 
1. 11. 2005
  (from: 07/01/2008)
Date of deletion: 
07/01/2008
  (from: 07/01/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/30/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 06/30/2008)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 11/01/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24 K 339/98 zo dňa 19.09.2005 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil advokáta JUDr. Milana Klobušiaka, so sídlom Veterná 1 , Ružomberok funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 12/30/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/01/2007
  (from: 11/15/2007)
 Liquidators:
Ing. František Janíček
547
Liptovská Osada
From: 11/01/2007 Until: 07/01/2008
  (from: 11/15/2007)
 Liquidators:
Ing. Vincent Mraznica
1066
Liptovská Lúžna
From: 11/01/2007 Until: 07/01/2008
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátori robia v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka a to každý samostatne.
  (from: 11/15/2007)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra podaného dňa 23.06.2008, na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 46-24K 339/98-350 zo dňa 19.09.2005, ktorým bol konkurz zrušený po splnení rozvrhového uznesenia, rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2007 o vstupe spoločnosti do likvidácie ku dňu 01.11.2007, predloženého súhlasu správcu dane - Daňového úradu Ružomberok zo dňa 18.06.2008, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, účtovnej závierky a rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o schválení konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky sa obchodná spoločnosť s obchodným menom SENAKSPOL spol. s r. o. v "likvidácii", so sídlom Korytnícka 567, 034 73 Liptovská Osada, IČO: 31 592 902 z obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 01.07.2008 VYMAZÁVA.
  (from: 07/01/2008)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person