Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2943/R

Business name: 
ELITA, s.r.o.
  (from: 02/15/1995 until: 12/21/2016)
Registered seat: 
SNP 1934
Považská Bystrica 017 01
  (from: 02/15/1995 until: 12/21/2016)
Identification number (IČO): 
31 624 120
  (from: 02/15/1995)
Date of entry: 
02/15/1995
  (from: 02/15/1995)
Date of deletion: 
04/29/1997
  (from: 12/22/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/15/1995)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod so zmiešaným tovarom (okrem jedov a žieravín a iných koncesovaných živností)
  (from: 02/15/1995 until: 12/21/2016)
Partners: 
Dr. Štefan Gaňa
Hlboké nad Váhom 258
Bytča
Slovak Republic
  (from: 02/15/1995 until: 12/21/2016)
Ing. Miroslav Feranc
SNP 1426/5-16
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/15/1995 until: 12/21/2016)
Contribution of each member: 
Dr. Štefan Gaňa
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/15/1995 until: 12/21/2016)
Ing. Miroslav Feranc
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/15/1995 until: 12/21/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/15/1995 until: 12/21/2016)
Dr. Štefan Gaňa
Hlboké nad Váhom 258
Bytča
  (from: 02/15/1995 until: 12/21/2016)
Ing. Miroslav Feranc
SNP 1426/5-16
Považská Bystrica
  (from: 02/15/1995 until: 12/21/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/15/1995 until: 12/21/2016)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 02/15/1995 until: 12/21/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.1.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6843
  (from: 02/15/1995 until: 12/21/2016)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.11.1996 spoločníci rozhodli o zrušení spoločnosti bez likvidácie v zmysle § 68 ods. 3 písm. e/ a § 69 ods. 3 Obch. zák. formou zlúčenia so spoločnosťou DOMÁCE POTREBY, s.r.o. so sídlom Kamenná 11. Preberajúca spoločnosť DOMÁCE POTREBY, s.r.o., so sídlom Kamenná 11 Žilina, sa stáva právnym nástupcom zrušenej spoločnosti a podľa preberacieho protokolu preberá všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky. Na základe tejto skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa ELITA, s.r.o., so sídlom SNP 1934, Pov. Bystrica z Obch. registra ku dňu 29.04.1997 v y m a z á v a .
  (from: 04/29/1997 until: 12/21/2016)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person