Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1245/N

Business name: 
dFlex Nitra spol. s r.o.
  (from: 11/12/1993)
Registered seat: 
Novozámocká 670/104
Nitra 949 05
  (from: 08/04/2022)
Identification number (IČO): 
31 445 080
  (from: 11/12/1993)
Date of entry: 
11/12/1993
  (from: 11/12/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/12/1993)
Objects of the company: 
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 11/12/1993)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
  (from: 11/12/1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 11/12/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/12/1993)
databanky
  (from: 11/12/1993)
výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 11/12/1993)
sprostredkovanie obchodu-kancelárske stroje a zariadenia na spracovanie dát
  (from: 11/12/1993)
veľkoobchod-kancelárske stroje a zariadenia na spracovanie dát
  (from: 11/12/1993)
maloobchod-kancelárske stroje a zariadenia na spracovanie dát
  (from: 11/12/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 07/09/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 07/09/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 07/09/1998)
montáž a predaj počítačov, kancelárskej techniky a spotrebnej elektroniky
  (from: 03/31/2003)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 03/31/2003)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 03/31/2003)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 03/31/2003)
nakladateľstvo v oblasti software
  (from: 03/31/2003)
činnosti súvisiace s databázami
  (from: 03/31/2003)
opravy a údržba kancelárskych strojov a počítačov
  (from: 03/31/2003)
reklamné činnosti
  (from: 03/31/2003)
vývoj, inštalácia a správa informačných systémov a služby spojené s ich nadobúdaním a prevádzkovaním
  (from: 03/31/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 03/31/2003)
montáž, inštalácie a servis hardware, počítačových sietí, software a informačných systémov
  (from: 03/31/2003)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 03/31/2003)
poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň
  (from: 03/31/2003)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/31/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/31/2003)
Partners: 
Ing. Vladimír Hučko
Metodova 1896/54
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 04/12/2022)
Ing. Peter Horák
Párovská 1193/22
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 04/12/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Horák
Amount of investment: 6 020 EUR Paid up: 6 020 EUR
  (from: 04/12/2022)
Ing. Vladimír Hučko
Amount of investment: 7 980 EUR Paid up: 7 980 EUR
  (from: 04/12/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/09/1998)
Ing. Peter Horák
Párovská 22
Nitra 949 01
From: 12/13/2006
  (from: 12/20/2006)
Ing. Vladimír Hučko
Metodova 1896/54
Nitra 949 01
From: 01/01/2011
  (from: 05/28/2019)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 07/09/1998)
Capital: 
14 000 EUR Paid up: 14 000 EUR
  (from: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30. júna 1993 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3479
  (from: 11/12/1993)
Prevzatie záväzkov na nové vklady zo dňa 25.5.1998, 25.5.1998, 25.5.1998, 28.5.1998, 28.5.1998 a 28.5.1998. Spoločenská zmluva zo dňa 28.5.1998, prispôsobená zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/09/1998)
Spoločenská zmluva zo dňa 11.12.2002.
  (from: 03/31/2003)
Zmena sídla spoločnosti z: Záborského 38, Nitra na: Kláštorská 40, Nitra (úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.12.2002).
  (from: 11/11/2003)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dFlex Nitra spol. s.r.o. zo dňa 12.11.2021 o zlúčení spoločnosti Datastream s.r.o. so sídlom Kláštorská 40/342, 949 01 Nitra IČO: 42 207 931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 34577/N so spoločnosťou dFlex Nitra spol. s.r.o. so sídlom Kláštorská 40/342, 949 01 Nitra, IČO: 31 445 080 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1245/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 03.11.2021 vo forme notárskej zápisnice č. N 8/2021, Nz 36694/2021, sa obchodná spoločnosť dFlex Nitra spol. s.r.o. so sídlom Kláštorská 40/342, 949 01 Nitra, IČO: 31 445 080 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1245/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Datastream s.r.o. so sídlom Kláštorská 40/342, 949 01 Nitra IČO: 42 207 931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 34577/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ku dňu 12.03.2022
  (from: 03/12/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/12/2022)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Datastream, s.r.o.
Kláštorská 40/342
Nitra 949 01
  (from: 03/12/2022)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person