Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21379/B

Business name: 
WENTA, s.r.o. v likvidácii
  (from: 09/23/2006 until: 11/07/2007)
Registered seat: 
Silvánska 29
Bratislava 841 04
  (from: 11/18/2003 until: 11/07/2007)
Identification number (IČO): 
35 784 601
  (from: 03/22/2000)
Date of entry: 
03/22/2000
  (from: 03/22/2000)
Person dissolved from: 
1.9.2006
  (from: 11/08/2007)
Date of deletion: 
11/08/2007
  (from: 11/08/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/08/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/22/2000)
Capital: 
40 900 000 Sk Paid up: 40 900 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 11/07/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2006
  (from: 11/08/2007)
 Liquidators:
Mgr. Róbert Štefánik , PhD. - advokát
Kniežaťa Pribinu 16
Trenčín 911 01
From: 09/01/2006 Until: 11/08/2007
  (from: 09/23/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti v rozsahu ustanovenia § 72 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení samostatne. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
  (from: 09/23/2006)
Date of completion of voluntary liquidation: 08/31/2007
  (from: 11/08/2007)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.09.2007, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie t.j. k 31.08.2007, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava IV s výmazom podľa § 33 zák.č. 511/1992 Zb. zo dňa 15.10.2007 pod č. 603/230/112953/07/Mil. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť WENTA, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Silvánska 29, 841 04 Bratislava, IČO : 35 784 601, zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 21379/B.
  (from: 11/08/2007)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person