Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21379/B

Business name: 
WENTA, s.r.o. v likvidácii
  (from: 09/23/2006 until: 11/07/2007)
WENTA, s.r.o.
  (from: 03/22/2000 until: 09/22/2006)
Registered seat: 
Silvánska 29
Bratislava 841 04
  (from: 11/18/2003 until: 11/07/2007)
Tranovského 31
Bratislava 841 02
  (from: 03/18/2002 until: 11/17/2003)
Javorová 7
Bratislava 811 04
  (from: 03/22/2000 until: 03/17/2002)
Identification number (IČO): 
35 784 601
  (from: 03/22/2000)
Date of entry: 
03/22/2000
  (from: 03/22/2000)
Person dissolved from: 
1.9.2006
  (from: 11/08/2007)
Date of deletion: 
11/08/2007
  (from: 11/08/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/08/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/22/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
demolácia a zemné práce
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
činnosť colného deklaranta
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
administratívne práce
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
upratovacie práce a sťahovanie nábytku
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
leasingová činnosť
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
baliace činnosti
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
reprografické práce /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
Partners: 
WENTA LTD. IČO: 04 001 506
Athene House,The Broadway, Mill Hill,
London NW 7 3 TB,
  (from: 09/25/2001 until: 11/27/2001)
WENTA LTD. IČO: 04 001 506
Athene House,The Broadway, Mill Hill,
London NW 7 3 TB,
  (from: 07/24/2000 until: 09/24/2001)
Ing. Richard Bagin
Silvánska 29
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 03/22/2000 until: 07/23/2000)
Mária Baginová
Tranovského 31
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/09/2002 until: 09/22/2006)
Mária Baginová
Tranovského 31
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/28/2001 until: 05/08/2002)
Jana Krištofová
Tranovského 31
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/09/2002 until: 09/22/2006)
Jana Krištofová
Tranovského 31
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/18/2002 until: 05/08/2002)
Jana Krištofová
Tranovského 31
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/28/2001 until: 03/17/2002)
Jozef Švenda
Tranovského 31
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 03/22/2000 until: 07/23/2000)
In. Richard Bagin
Tranovského 31
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 09/23/2006 until: 11/07/2007)
Jozef Švenda
Tranovského 31
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 09/23/2006 until: 11/07/2007)
Contribution of each member: 
Jozef Švenda
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/22/2000 until: 07/23/2000)
Ing. Richard Bagin
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/22/2000 until: 07/23/2000)
WENTA LTD.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/24/2000 until: 09/24/2001)
WENTA LTD.
Amount of investment: 12 000 000 Sk Paid up: 12 000 000 Sk
  (from: 09/25/2001 until: 11/27/2001)
Jana Krištofová
Amount of investment: 6 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 11/28/2001 until: 03/17/2002)
Mária Baginová
Amount of investment: 6 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 11/28/2001 until: 05/08/2002)
Jana Krištofová
Amount of investment: 6 200 000 Sk Paid up: 6 200 000 Sk
  (from: 03/18/2002 until: 05/08/2002)
Mária Baginová
Amount of investment: 6 100 000 Sk Paid up: 6 100 000 Sk
  (from: 05/09/2002 until: 05/17/2005)
Jana Krištofová
Amount of investment: 6 100 000 Sk Paid up: 6 100 000 Sk
  (from: 05/09/2002 until: 05/17/2005)
Mária Baginová
  (from: 05/18/2005 until: 09/22/2006)
In. Richard Bagin
Amount of investment: 20 450 000 Sk Paid up: 20 450 000 Sk
  (from: 09/23/2006 until: 11/07/2007)
Jana Krištofová
  (from: 05/18/2005 until: 09/22/2006)
Jozef Švenda
Amount of investment: 20 450 000 Sk Paid up: 20 450 000 Sk
  (from: 09/23/2006 until: 11/07/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/20/2004 until: 11/07/2007)
konatelia
  (from: 03/22/2000 until: 10/19/2004)
Mária Baginová
Tranovského 31
Bratislava 841 02
From: 09/20/2004
  (from: 10/20/2004 until: 09/22/2006)
Mária Baginová
Tranovského 31
Bratislava 841 02
From: 09/20/2004 Until: 08/31/2006
  (from: 09/23/2006 until: 09/22/2006)
Jana Krištofová
Tranovského 31
Bratislava 841 02
From: 09/20/2004
  (from: 10/20/2004 until: 09/22/2006)
Jana Krištofová
Tranovského 31
Bratislava 841 02
From: 09/20/2004 Until: 08/31/2006
  (from: 09/23/2006 until: 09/22/2006)
Jozef Švenda
Tranovského 31
Bratislava 841 02
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
Ing. Richard Bagin
Tranovského 31
Bratislava 841 02
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripija svoje vlastnoručné podpisy dvaja konatelia spoločnosti.
  (from: 09/23/2006 until: 11/07/2007)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy aspoň traja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripija svoje vlastnoručné podpisy najmenej traja konatelia spoločnosti.
  (from: 10/20/2004 until: 09/22/2006)
Konatelia konajú navonok samostatne a v plnom rozsahu.
  (from: 03/22/2000 until: 10/19/2004)
Capital: 
40 900 000 Sk Paid up: 40 900 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 11/07/2007)
12 200 000 Sk
  (from: 03/18/2002 until: 05/17/2005)
12 000 000 Sk
  (from: 09/25/2001 until: 03/17/2002)
200 000 Sk
  (from: 03/22/2000 until: 09/24/2001)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2006
  (from: 11/08/2007)
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2006
  (from: 09/23/2006 until: 11/07/2007)
 Liquidators:
Mgr. Róbert Štefánik , PhD. - advokát
Kniežaťa Pribinu 16
Trenčín 911 01
From: 09/01/2006 Until: 11/08/2007
  (from: 09/23/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti v rozsahu ustanovenia § 72 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení samostatne. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
  (from: 09/23/2006)
Date of completion of voluntary liquidation: 08/31/2007
  (from: 11/08/2007)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.09.2007, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie t.j. k 31.08.2007, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava IV s výmazom podľa § 33 zák.č. 511/1992 Zb. zo dňa 15.10.2007 pod č. 603/230/112953/07/Mil. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť WENTA, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Silvánska 29, 841 04 Bratislava, IČO : 35 784 601, zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 21379/B.
  (from: 11/08/2007)
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti zo dňa 17.3.2000 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 03/22/2000 until: 11/07/2007)
Notárska zápisnica N 213/2000, Nz 215/2000 zo dňa 18.7.2000 zápisnicu z valného zhromaždenia zo dňa 12.7.2000, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
  (from: 07/24/2000 until: 11/07/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.8.2001. Zmena a dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 426/2001, Nz 405/2001 zo dňa 19.9.2001 spísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
  (from: 09/25/2001 until: 11/07/2007)
Notárska zápisnica č. N 344/2001, Nz 334/2001 zo dňa 13.11.2001.
  (from: 11/28/2001 until: 11/07/2007)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 12.3.2002. Spoločenská zmluva v úplnom znení zo dňa 12.3.2002
  (from: 03/18/2002 until: 11/07/2007)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.3.2002. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 20.3.2002.
  (from: 05/09/2002 until: 11/07/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2003.
  (from: 11/18/2003 until: 11/07/2007)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.9.2004.
  (from: 10/20/2004 until: 11/07/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.5.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (from: 05/18/2005 until: 11/07/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.8.2006.
  (from: 09/23/2006 until: 11/07/2007)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person