Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2431/B

Business name: 
ANECT a.s.
  (from: 05/09/2000)
Registered seat: 
Jarošova 1
Bratislava 831 03
  (from: 04/01/2013)
Identification number (IČO): 
35 787 546
  (from: 05/09/2000)
Date of entry: 
05/09/2000
  (from: 05/09/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/09/2000)
Objects of the company: 
poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/09/2000)
organizovanie kurzov a seminárov v oblasti počítačovej techniky a spracovanie dát
  (from: 05/09/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/09/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/09/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/09/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/09/2000)
počítačové služby
  (from: 06/11/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/11/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát
  (from: 06/11/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/09/2000)
Ing. Martin Valko - podpredseda predstavenstva
Nad kúriou 10/9161
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 10/01/2017
  (from: 10/07/2017)
Ing. Pavol Valko - predseda predstavenstva
Nad Kúriou 10/9161
Bratislava 831 06
From: 06/25/2019
  (from: 10/24/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva alebo všetci členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/09/2000)
Capital: 
50 000 EUR Paid up: 50 000 EUR
  (from: 06/11/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 EUR
  (from: 08/10/2011)
Supervisory board: 
Ing. Ondřej Valenta
U Zvonařky 2536/1d
Praha 2 120 00
Česká republika
From: 03/03/2019
  (from: 06/27/2019)
Ing. Jiří Štepánek
Horní Jirčany 231
Praha – Západ 252 42
Česká republika
From: 03/03/2019
  (from: 06/27/2019)
Dominik Řihák
Jarmily Kurandové 107/2
Brno 612 00
Česká republika
From: 07/25/2020
  (from: 09/24/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.2.2000 pod č. Nz 142/2000, N 161/2000. Spoločnosť ANECT, a.s. vznikla premenou zrušenej spoločnosti ANECT s.r.o. ktorá bola zrušená bez likvidácie. Celé obchodné imanie, všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti ANECT s.r.o. preberá spoločnosť ANECT a.s.
  (from: 05/09/2000)
Zmena stanov spoločnosti, priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30. 5. 2002 osvedčený notárkou JUDr. Janou Mikušovou formou notárskej zápisnice N 171/02, Nz 171/02.
  (from: 06/18/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 26.11.2002 - zmena členov dozornej rady. Funkcia členov dozornej rady J. Štěpánka a R. Ziga zaniká dňa 26.11.2002. Zápisnica z dozornej rady dňa 26.11.2002.
  (from: 11/18/2003)
Notárska zápisnica N 153/04, Nz 45856/04 spísaná dňa 27.5.2004 notárom JUDr. Valovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/03/2004)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 15.06.2005.
  (from: 07/07/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2009.
  (from: 06/23/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2010, spísaná vo forme nátárskej zápisnice N 64/2010, Nz 12640/2010.
  (from: 06/11/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.05.2012.
  (from: 07/10/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.02.2013.
  (from: 04/01/2013)
Notárska zápisnica č. N 349/2014, Nz 24012/2014 zo dňa 24.06.2014.
  (from: 08/08/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.12.2016.
  (from: 01/18/2017)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person