Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21530/B

Business name: 
RETEP SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 04/17/2000)
Registered seat: 
Záborského 42
Bratislava 831 03
  (from: 08/26/2003)
Identification number (IČO): 
35 786 281
  (from: 04/17/2000)
Date of entry: 
04/17/2000
  (from: 04/17/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/17/2000)
Objects of the company: 
nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/17/2000)
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/17/2000)
prenájom hnuteľných vecí - lízing
  (from: 06/19/2001)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 06/19/2001)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 06/19/2001)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/19/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/19/2001)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/19/2001)
poskytovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 06/19/2001)
inžinierska činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 06/19/2001)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 08/26/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/26/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/26/2003)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/14/2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/14/2005)
Partners: 
Ing. Petr Novosad
Strmý vŕšok 110
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 09/23/2022)
Ing. Branislav Novosad
Strmý vŕšok 22
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 09/23/2022)
Ing. arch. Barbora Drgoňová
Strmý vŕšok 150
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 09/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Branislav Novosad
Amount of investment: 2 250 EUR Paid up: 2 250 EUR
  (from: 09/23/2022)
Ing. arch. Barbora Drgoňová
Amount of investment: 2 250 EUR Paid up: 2 250 EUR
  (from: 09/23/2022)
Ing. Petr Novosad
Amount of investment: 3 000 EUR Paid up: 3 000 EUR
  (from: 09/23/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/17/2000)
Ing. Petr Novosad
Strmý vŕšok 110
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 04/17/2000
  (from: 10/11/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ v plnej miere samostatne.
  (from: 04/17/2000)
Capital: 
7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 06/19/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 46/00, Nz 45/00 spísanej dňa 16.3.2000 notárom JUDr. Romanom Blahom a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 48/2000, Nz 45/2000 spísanej dňa 5.4.2000 notárom JUDr. Jurajom Jenisom, v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/17/2000)
Zmeny zakladateľských listín spísané do notárskych zápisníc č. N 129/2000, Nz 125/2000 dňa 23.10.2000 a č. N 19/2001, Nz 18/2001 dňa 5.2.2001.
  (from: 06/19/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 13. 2. 2002.
  (from: 06/17/2002)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnici N 21/03, Nz 11658/03 spísanej dňa 18.2.2003 notárom JUDr. Krebesovou. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.2.2003.
  (from: 08/26/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.5.2005, Dodatok č.5 k zakladateľskej listine.
  (from: 06/14/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.5.2009.
  (from: 06/19/2009)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.06.2010 o zlúčení so spoločnosťou ABCREALITY, s.r.o., so sídlom Záborského 42, 831 03 Bratislava, IČO: 35 912 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 44000/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 710/2010, Nz 19467/2010, NCRIs 19781/2010 napísaná notárom Mgr..Tomášom Leškovským 01.06.2010. Spoločnosť RETEP SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35 786 281 je právnym nástupcom spoločnosti ABCREALITY, s.r.o., so sídlom Záborského 42, 831 03 Bratislava, IČO: 35 912 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 44000/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 06/09/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/09/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ABCREALITY, s.r.o. 35912391 ,
Záborského
42
  (from: 06/09/2010)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person