Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  392/B

Business name: 
Družstvo IPAT
  (from: 09/06/2017 until: 04/08/2022)
Družstvo IPAT
  (from: 03/21/1990 until: 09/05/2017)
Registered seat: 
Bodrocká ul. 22
Bratislava
  (from: 03/21/1990 until: 04/08/2022)
Identification number (IČO): 
00 678 287
  (from: 03/21/1990)
Date of entry: 
03/21/1990
  (from: 03/21/1990)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/21/1990)
Objects of the company: 
Sprostredkovanie činnosti súvisiacej s nákupom a predajom nehnuteľnosti
  (from: 03/21/1990 until: 04/08/2022)
Inžinierska a projektová činnosť komplexnej bytovej výstavby a občianskej výstavby
  (from: 03/21/1990 until: 04/08/2022)
Obchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/21/1990 until: 04/08/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/21/1990 until: 04/08/2022)
JUDr. František Čaraba, člen
ul. 29. augusta 32
Bratislava
  (from: 03/21/1990 until: 03/29/2005)
JUDr. František Čaraba, člen
ul. 29. augusta 32
Bratislava
Until: 03/31/2005
  (from: 03/30/2005 until: 03/29/2005)
Fridrich Tanglmayer, predseda
Bodrocká ul. 22
Bratislava
  (from: 03/21/1990 until: 04/08/2022)
Daniela Čarabová, podpredseda
ul. 29. augusta 32
Bratislava
  (from: 03/21/1990 until: 04/08/2022)
Ing. Roman Koplík, člen
Landauova 30
Bratislava
  (from: 03/21/1990 until: 04/08/2022)
Fridrich Tanglmayer ml.
Bagarova ul. 4
Bratislava
  (from: 03/21/1990 until: 04/08/2022)
Acting: 
Za družstvo bude podpisovať predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 03/21/1990 until: 04/08/2022)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/04/2016
  (from: 09/06/2017)
 Liquidators:
Ing. Roman Koplík
Landauova 30
Bratislava 841 01
From: 04/04/2016
  (from: 09/06/2017 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácií v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 09/06/2017 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôd- zi dňa 16.2.1990 podľa zákona č. 94/1988 Zb. o byto- vom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Spôsob a rozsah ako člen zodpovedá za prípadné straty družstva: Člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva vykáza- nej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia člen- skej schôdze a na úhradu schodku zistenia pri zrušení družstva likvidáciou, pričom táto povinnosť sa vzťahuje len na straty a schodky, ktoré vznikli počas trvania člen- ského pomeru. Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou , ktorá sa rovná výške členského podielu.
  (from: 03/21/1990 until: 04/08/2022)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 23.03.2005 - skončenie funkcie člena predstavenstva.
  (from: 03/30/2005 until: 04/08/2022)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 23.02.2016, č. k. 33CbR/240/2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2016 bolo družstvo IPAT zrušené s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (from: 09/06/2017 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person