Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  418/B

Business name: 
Melioračné družstvo v Malackách v likvidácii
  (from: 01/18/1977)
Melioračné družstvo v Malackách
  (from: 08/01/1959 until: 01/17/1977)
Registered seat: 
Malacky
  (from: 08/01/1959)
Identification number (IČO): 
35 784 903
  (from: 08/01/1959)
Date of entry: 
08/01/1959
  (from: 08/01/1959)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/01/1959)
Objects of the company: 
zabezpečuje plánovanie, plánovaciu prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu vodohospodárskych diel a zariadení, spadajúcich do odboru pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR a to a/ vodohospodárskych meliorácií poľnohospodárskych pozemkov, prípadne ďalších naliehavých vodohospodárskych prác vykonávaných v súvislosti s výstavbou spoločných objektov poľnohospodárskej výroby b/ úprav vodných tokov potrebných na vykonanie vodohospodárskych meliorácií a na priame zvýšenie výnosnosti poľnohospodárskych pozemkov okrem hraničných tokov c/ rybníkov a hospodárskych nádrží, pokiaľ slúžia alebo sú prevažne určené na poľnohospodárske účely d/ rekultiváciou a zúrodňovaním plôch, vápnením kyslých plôch z vlastnej výroby, základnou úpravou ciest, zabezpečovanie a organizovanie technicko-poreadenskou činnosťou svojpomocnú investičnú výstavbu JRD
  (from: 06/10/1971)
poskytovať odbornú a technickú pomoc členom družstva
  (from: 06/10/1971)
využívať maximálne svojpomoc členov družstva pri vykonávaní činností pri komplexnom zvyšovaní poľnohospodárskej výroby vo vlastných členských organizáciách
  (from: 06/10/1971)
k zabezpečovaniu hlavných činností napomáhajú vlastné pomocné prevádzky a to vlastné mechanizačné a dopravné prostriedky, vlastná výrobňa mletia vápenca včítane vápencového kameňa a vlastná výroba betonových stlpkov pre vínu revu, potrebných pre členské organizácie v obvode pôsobnosti
  (from: 06/10/1971)
v prípade voľnej pracovnej kapacity vykonávať práce aj pre nečlenské organizácie
  (from: 06/10/1971)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/18/1977)
Managing board
  (from: 08/01/1959 until: 01/17/1977)
Pavel Baláž - člen
Plavecký Štvrtok
  (from: 08/01/1959 until: 01/24/1960)
Jozef Benica
240
Kostolište
  (from: 09/27/1973 until: 01/17/1977)
Alojz Brichta
Jabloňové
  (from: 03/21/1963 until: 09/26/1973)
František Dražkovič
  (from: 03/21/1963 until: 09/26/1973)
Rudolf Fronc - člen
Malacky
  (from: 08/01/1959 until: 01/24/1960)
Imrich Hušek
  (from: 01/25/1960 until: 03/20/1963)
Michal Hýl
Veľké Leváre
  (from: 03/21/1963 until: 09/26/1973)
Augustín Janeček
Malacky
  (from: 03/21/1963 until: 09/26/1973)
Jozef Jurica - člen
Kostolište
  (from: 08/01/1959 until: 01/24/1960)
Július Kamenický
Malacky
  (from: 01/25/1960 until: 03/20/1963)
Július Kamenický - podpredseda
Malacky
  (from: 03/21/1963 until: 09/26/1973)
Ing Karol Kormoš - podpredseda
355
Záhorská Ves
  (from: 09/27/1973 until: 01/17/1977)
Nikodém Kovarík
601
Veľké Leváre
  (from: 01/25/1960 until: 03/20/1963)
Ing Pavol Kovarovič
903
Gajary
  (from: 09/27/1973 until: 01/17/1977)
Pavel Kurina
195
Kostolište
  (from: 01/25/1960 until: 03/20/1963)
Pavel Kurina - predseda
Kostolište
  (from: 08/01/1959 until: 01/24/1960)
Ferdinand Michalík
787
Devínska Nová Ves
  (from: 09/27/1973 until: 01/17/1977)
Ing Cyril Moravčík
487
Láb
  (from: 09/27/1973 until: 01/17/1977)
Ing Miloslav Mráz
128
Malacky
  (from: 09/27/1973 until: 01/17/1977)
Ferdinand Orth - predseda
815
Gajary
  (from: 01/25/1960 until: 01/17/1977)
Jozef Pálka
Kuchyňa
  (from: 03/21/1963 until: 01/17/1977)
Robert Piaček
Zohor
  (from: 03/21/1963 until: 09/26/1973)
Jozef Surovič
117
Láb
  (from: 01/25/1960 until: 09/26/1973)
Štefan Tesarovič - podpredseda
Malacky
  (from: 08/01/1959 until: 01/24/1960)
Ján Trokšiar - člen
Jakubov
  (from: 08/01/1959 until: 01/24/1960)
Ing Michal Vaškovič
2244
Malacky
  (from: 09/27/1973 until: 01/17/1977)
Rudolf Vroubek - podpredseda
717
Veľké Leváre
  (from: 01/25/1960 until: 03/20/1963)
Acting: 
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda s jedným členom výboru.
  (from: 08/01/1959 until: 01/17/1977)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Jozef Hotový
Komenského 9
Pezinok
  (from: 06/22/2017)
 Liquidators:
Jozef Hotový
Komenského 9
Pezinok
  (from: 01/18/1977 until: 06/21/2017)
Other legal facts: 
Údaje o založení družstva :Ustavenie družstva bolo schválené podľa ustanovenia § 32 a zákona č. 12/1959 Zb, radou Okresného národného výboru v Malackách zo dňa 30.1.1959 č. 53/59 Zbor zástupcov stanovil minimálnu výšku členského podielu na Kčs 5000.- .Členovia družstva ručia za záväzky družstva a znášajú podiel na stratách podľa výšky prospechu a vybudovaných vodohospodárskych zariadení a opatrení.
  (from: 08/01/1959)
Súd návrhu vyhovel a podľa § 108 ods. 3 zák.č. 109/64 Zb. a zák.č. 72/70 Zb. Poznamenáva sa , že predmet činnosti "projekcia" môže byť do podnikového registra zapísaný vtedy keď družstvo predloží k tejto činnosti povolenie podľa vyhl. č. 137/70 Zb. §5 ods. 2 zák.č. 72/70 Zb
  (from: 06/10/1971)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person