Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  434/B

Business name: 
RECYPLAST VD
  (from: 10/11/1990 until: 09/03/2018)
Registered seat: 
Nám. SNP 17
Bratislava
  (from: 10/11/1990 until: 09/03/2018)
Identification number (IČO): 
00 684 645
  (from: 10/11/1990)
Date of entry: 
10/11/1990
  (from: 10/11/1990)
Date of deletion: 
09/04/2018
  (from: 09/04/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/04/2018)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/11/1990)
Objects of the company: 
zber, výkup a spracovanie umelých hmôt
  (from: 10/11/1990 until: 09/03/2018)
výroba a predaj stavebných prvkov a ich montáž
  (from: 10/11/1990 until: 09/03/2018)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti zavádzania nových výrobných programov a obchodných vzťahov
  (from: 10/11/1990 until: 09/03/2018)
obchodná činnosť
  (from: 10/11/1990 until: 09/03/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/11/1990 until: 09/03/2018)
Jiřina Adamová - podpredseda
SNP 17
Bratislava
  (from: 10/11/1990 until: 06/28/2017)
Martin Krausz - predseda
nábr. L. Svobodu 20
Bratislava
  (from: 10/11/1990 until: 06/28/2017)
Adriana Ševčíková
Furcovovej 2
Bratislava
  (from: 10/11/1990 until: 06/28/2017)
Martin Krausz - predseda
nábr. L. Svobodu 20
Bratislava
  (from: 06/29/2017 until: 09/03/2018)
Jiřina Adamová - podpredseda
SNP 17
Bratislava
  (from: 06/29/2017 until: 09/03/2018)
Adriana Adamová rod.Ševčíková
Furcovovej 2
Bratislava
  (from: 06/29/2017 until: 09/03/2018)
Acting: 
Za družstvo podpisuje predseda spolu s jedným členom predstavenstva.
  (from: 10/11/1990 until: 09/03/2018)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/18/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.10.2010, č. k. 34CbR/105/2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.5.2011 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.4.2011, sp. zn. 2Cob/435/2010-10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.5.2011, súd zrušil družstvo RECYPLAST VD, Nám. SNP 17, Bratislava s likvidáciou a vymenoval likvidátora. Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 14.5.2013, č.k. 34CbR/48/2012 -5, ktoré nadobudlo právoplatnosť v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave dňa 29.11.2013, sp. zn. 3Cob/216/2013-11 dňa 22.1.2014 súd odvolal z funkcie likvidátora RECYPLAST VD, Nám. SNP 17, Bratislava, IČO : 00 684 645 Jiřinu Adamovú, Nám. SNP 17, Bratislava vymenoval do funkcie likvidátora predmetného družstva Adrianu Ševčíkovú, Ružová 583/64, Ivanka pri Dunaji.
  (from: 06/13/2014)
Date of entry into voluntary liquidation: 05/18/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.10.2010, č. k. 34CbR/105/2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.5.2011 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.4.2011, sp. zn. 2Cob/435/2010-10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.5.2011, súd zrušil družstvo RECYPLAST VD, Nám. SNP 17, Bratislava s likvidáciou a vymenoval likvidátora.
  (from: 02/25/2014 until: 06/12/2014)
 Liquidators:
Adriana Adamová
Ružová 583/64
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 01/22/2014 Until: 09/04/2018
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Jiřina Adamová
Nám. SNP 17
Bratislava 811 06
From: 05/18/2011
  (from: 02/25/2014 until: 06/12/2014)
 Liquidators:
Jiřina Adamová
Nám. SNP 17
Bratislava 811 06
From: 05/18/2011 Until: 01/22/2014
  (from: 06/13/2014 until: 06/12/2014)
 Liquidators:
Adriana Ševčíková
Ružová 583/64
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 01/22/2014
  (from: 06/13/2014 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 02/25/2014)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.06.2018, č.k.: 32CbR/93/2017, ktorým súd zrušil družstvo RECYPLAST VD bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.07.2018. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu družstvo RECYPLAST VD.
  (from: 09/04/2018)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 12.9.1990 podľa § 3 Zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Spôsob a rozsah ako člen zodpovedá za prípadné straty družstva: Člen družstva ručí za prípadnú stratu družstva 10 násobkom členského vkladu. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát, schodkov, ktoré vznikli počas trvania družstva. Starý spis Do 256
  (from: 10/11/1990 until: 09/03/2018)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.11.2011, sp. zn. 34 Exre/199/2011 - 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2011.
  (from: 02/25/2014 until: 09/03/2018)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.2.2014, sp. zn. 34 Exre/76/2014 - 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.5.2014.
  (from: 06/13/2014 until: 09/03/2018)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person