Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1100/P

Business name: 
Progres CAD Engineering, s.r.o.
  (from: 05/14/1999)
Registered seat: 
Masarykova 16
Prešov 080 01
  (from: 05/25/1993)
Identification number (IČO): 
31 672 655
  (from: 05/25/1993)
Date of entry: 
05/25/1993
  (from: 05/25/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/25/1993)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie údajov
  (from: 05/25/1993)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/25/1993)
organizovanie kurzov, školení v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 05/25/1993)
geodetické a kartografické práce
  (from: 05/25/1993)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/17/1994)
odborné činnosti vo výstavbe v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb v rozsahu oprávnenia : - na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb, - vypracúvanie odborných posudkov a odhadov, - vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  (from: 11/22/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/15/2007)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 06/15/2007)
projektovanie pozemkových úprav
  (from: 03/01/2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 03/01/2018)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)
  (from: 04/19/2019)
Partners: 
Ing. Oto Svätojánsky
Levočská 4702/81
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 08/25/2021)
Ing. Peter Repáň
Pustá dolina 12223/18
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 08/25/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Oto Svätojánsky
Amount of investment: 12 500 EUR Paid up: 12 500 EUR
  (from: 08/25/2021)
Ing. Peter Repáň
Amount of investment: 12 500 EUR Paid up: 12 500 EUR
  (from: 08/25/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/14/1999)
Ing. Oto Svätojánsky
Levočská 81/4702
Prešov 080 01
From: 05/25/1993
  (from: 05/26/2022)
Ing. Peter Repáň
Pustá dolina 18/12223
Prešov 080 01
From: 05/25/1993
  (from: 05/26/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 05/14/1999)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 06/05/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.5.1993 podľa § 105 a nasl.ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3098
  (from: 05/25/1993)
Dodatok č. 1 zo dňa 18.4.1994 a dodatok č. 2 zo dňa 19.4.1994 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3098
  (from: 05/17/1994)
Dodatok č. 3 zo dňa 28.7.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/14/1999)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person